Epidemiologická situace TBC v ČR v roce 2020 (v bodech) .

PHASTČPLZKVÚSTLIBHKPARVYSJMOLMZLMSČR
Počet 2015 definitivní11552163110532321181868251256518
na 100 0009,13,92,55,43,46,45,23,83,53,55,83,92,14,64,9
Počet 2016 definitivní10562114914462922311847241445517
na 100 0008,34,71,78,54,75,66,64,06,03,54,03,82,43,74,9
Počet 2017 definitivní954916448552227291366211545505
na 100 0007,43,62,57,62,76,75,04,95,62,65,63,32,63,74,8
Počet 2018 definitivní96581434655161919204817537444
na 100 0007,44,32,25,82,06,73,63,53,73,94,12,70,93,14,2
Počet 2019 definitivní10765123612471721271149111633464
na 100 0008,14,71,96,14,15,73,83,85,2

Epidemiologická situace TBC v ČR v roce 2020 (v bodech)

MUDr. Jiří Wallenfels

Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, FN Bulovka, Praha

 • Celkem do registru TBC hlášeno 368 případů TBC, tj. 3,4/100 000 obyvatel
 • Muži: 250 případů, ženy 118 případů
 • TBC u dříve léčených je 16
 • TBC plic je 324
 • Kultivačně pozitivních TBC je 278
 • Počet mikroskopicky pozitivních TBC ze sputa (silné zdroje infekce) je 149
 • Podíl TBC u osob narozených mimo ČR činí 34 % (126 případů), z toho narozeni na Ukrajině 27 případů, ve Vietnamu 21 případů, v Indii 17 případů a na Slovensku 10 případů atd.
 • Hlášeno je 10 případů multirezistentní TBC
 • Hlášeny jsou 2 případy u dětí do 15 let věku, nejvyšší TBC nemocnost je u 60-64letých mužů
 • Hlášeno 7 případů TBC u HIV pozitivních (z 201 vyšetřených na HIV), všechny u osob narozených mimo ČR
 • Hlášeno 24 úmrtí na TBC

Označeno pod: ,

Back to top