PMF vyhlašuje soutěž o nejlepší personální projekt HREA Excellence Award 2018

PMF vyhlašuje soutěž o nejlepší personální projekt HREA Excellence Award 2018

GC1A8857

Posláním „HREA Excellence Award 2018“ je ocenění nejlepších projektů a profesionálů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kteří nejvíce přispěli k růstu svého podniku, profese a společnosti. Měřítkem pro jejich přínos je především:

– přidaná hodnota pro jejich podnik
– vliv na podnikatelské výsledky
– osobní přínos pro podnik a jeho image
– dlouhodobý přínos pro profesi rozvoje lidských zdrojů
– přínos pro společnost

Cílem HREA Excellence Award 2018 je:
– zvýšit povědomí o významu oblasti rozvoje lidských zdrojů a ukázat praktické příklady jeho vlivu na podnikání
– podpořit zájem o problematiku rozvoje lidských zdrojů u zástupců managementu českých i mezinárodních společností
– umožnit profesionálům z oblasti řízení lidských zdrojů výměnu tzv. best practices
– prezentovat poslání a náplň profese rozvoje lidských zdrojů širší veřejnosti

Projekt lze zařadit do jedné z následujících kategorií:

 1. kategorie: Velké společnosti
  Projekty podávané komerčními subjekty nad 500 zaměstnanců.
 2. kategorie: Střední a malé společnosti
  Projekty podávané komerčními subjekty do 500 zaměstnanců.
 3. kategorie: Neziskové organizace a veřejná správa
  Projekty podávané neziskovými organizacemi (úřady veřejnésprávy, příspěvkové organizace a nevládní neziskové organizace).
 • Přihlášku je nutné vyplnit a zaslat do 31. května 2019 na e-mailovou adresu helena.tesarova@pmf-hr.com
 • Prezentaci ve formátu PPT k soutěžnímu projektu je nutné zaslat v elektronické podobě do 26. července 2019 na e-mailovou adresu helena.tesarova@pmf-hr.com

PŘIHLÁŠKA HREA 2018

STANOVY A PODMÍNKY SOUTĚŽE ZDE.

Odborná porota složená z top manažerů a předních specialistů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vybere v září 2019 finalisty.

 • z každé vybrané kategorie, budou předkladatelé před porotou projekty v září osobně prezentovat
 • odprezentované projekty porota bodově ohodnotí a vybere vítěze v každé kategorii

Vyhlášení vítězů „HREA Excellence Award 2018“ se uskuteční na konferenci Světová laboratoř lídrů , v listopadu v Praze.
Prezentace jednotlivých projektů se uskuteční koncem listopadu 2019 v Praze na společenské akci PMF.

GENERÁLNÍ PARTNER                                                                    PARTNER

Helena Tesařová Produktová manažerka People Management Forum a HR FORUM, s.r.o. Vítkova 244/8 | 186 00 Praha 8 Tel.  +420 775 730 033 Email: helena.tesarova@pmf-hr.com Web: www.pmf-hr.com

Registrace

FB

Back to top