Rothmayerova vila

Muzeum hlavního města Prahy

převzalo do své správy od Galerie hlavního města Prahy

Rothmayerovu vilu

U Páté baterie 50, Praha 6 – Střešovice

Muzeum hlavního města Prahy převzalo do své odborné správy od Galerie hlavního města Prahy další skvost moderní architektury 20. století ‒ Rothmayerovu vilu v Praze.

 Galerie hlavního města Prahy (dále GHMP) převzala vilu v roce 2007. V letech 20102014 probíhala její rekonstrukce. V loňském roce požádala GHMP Magistrát hlavního města Prahy o souhlas k převodu vily do správy Muzea hlavního města Prahy, které úspěšně provozuje již řadu let Müllerovu vilu ve stejné lokalitě. Protože se GHMP na architektonické památky nespecializuje  s výjimkou Bílkovy vily na Praze 6 a jeho domu v Chýnově, které jsou svého druhu gesamtkunstwerkem a připomínají komplexním způsobem dílo tohoto významného sochaře, grafika a příležitostného architekta považuje galerie za logické připojit Rothmayerovu vilu k mnohem významnějšímu dílu Adolfa Loose s tím, že spolu vytvoří srozumitelnější a funkčnější programový celek, který vzájemným dialogem upoutá větší diváckou pozornost než osamocený subjekt v nabídce GHMP. K 1. květnu 2014 tak došlo k faktickému listinnému předání objektu mezi oběma institucemi.

Muzeum hlavního města Prahy má za cíl zde zřídit stálou expozici „Otto Rothmayer ‒ Josip Plečnik; žák a jeho učitel“, která by díky proslulosti zejména Josipa Plečnika měla být pro návštěvníky přitažlivá. Ke spolupráci na přípravě této expozice muzeum přizvalo naše i zahraniční přední odborníky na dílo obou architektů. Expozice by měla připomenout osobitý styl architektonické tvorby Josipa Plečnika a Otto Rothmayera, ozřejmit jejich význam a míru spolupráce při přestavbě Pražského hradu. Dále by byla pozornost věnována dalším realizacím obou architektů a životu rodiny Rothmayerovy. Kromě stálé expozice by zde byl i prostor pro krátkodobé výstavy. V domě i na zahradě by bylo možné pořádat přednášky, hudební vystoupení i společenské akce.

Architekt Otto Rothmayer (1892‒1966) patří ke generaci architektů aktivních v 1. polovině 20. století. Jeho život a tvorba jsou úzce spojeny s osobností uznávaného slovinského architekta Josipa Plečnika, s nímž spolupracoval zejména na přestavbě Pražského hradu. Souběžně s prací na Hradě Rothmayer projektoval i pro soukromé objednavatele, zejména na území Prahy a v jejím blízkém okolí. Je autorem tří rodinných vil, několika pomníků, spolupracoval na Plečnikově vinohradském kostele. Rothmayerova architektonická tvorba mimo hradní areál se do velké míry prolíná i s jeho činností truhlářskou. Podle jeho návrhů vzniklo například mnoho interiérů pražských obchodů s textilem, atrakce dětského hřiště či výstavní a muzejní expozice.

Inspirace středomořskou tradici, kterou zprostředkovával na našem území architekt Josip Plečnik, se rovněž odráží na architektonické podobě vlastní Rothmayerovy vily, která byla realizována v letech 1928–1929. Asketická podoba vily se omezuje na základní útvary kvádru a válce, který ukrývá točité schodiště. Interiéry vily nebyly rozlehlé, avšak zcela zásadní bylo jejich napojení na verandu a malebnou zahradu, kterou architekt sám navrhl. Její důmyslná zákoutí inspirovala řadu návštěvníků vily, pozoruhodnou sérii fotografií zátiší zahrady vytvořil například známý fotograf Josef Sudek.

Kontakt pro bližší informace:

www.muzeumprahy.czwww.ghmp.cz

Mgr. Olga Šámalová Miroslav Koláček

vedoucí oddělení prezentace vedoucí marketingu a PR GHMP

samalova@muzeumprahy.czmiroslav.kolacek@ghmp.cz

T+ 420 221 012 939, M+ 420 725 847 820 M + 420 725 818 722

Šárka Behenská, DiS. Mgr. Martina Hrabová

oddělení prezentace PR GHMP behenska@muzeumprahy.czmartina.hrabova@ghmp.cz

T+ 420 221 012 940, M+ 420 725 847 873 T + 420 224 826 391

Mgr. Maria Szadkowska

kurátorka Müllerovy vily

szadkowska@muzeumprahy.cz

T+ 420 233 323 957, M+ 420 724 311 114

Označeno pod: , ,

Back to top