A Studio Rubín

A studio Rubín bude hořet pro všechno a pro všechny

Ukrutně intenzivní scénický dialog mezi Já a naší prací ústící ve vyhoření a sebevykořisťování, je ústředním tématem premiéry A studia Rubín s názvem Burnout aneb Vyhoř! režiséra Jana
Friče. V rámci 51. sezony, kterou zastřešuje otázka S kým žijem?, zkoumá tato inscenace náš vztah k práci a jak práce určuje naše Já. V hlubší rovině reflektuje vliv syndromu vyhoření na vnitřní vztah k sobě samému. Vzhledem k využití dokumentárních prvků se scénický tvar
zaměřuje především na generaci dnešních třicátníků. Přesněji divadelníků, kteří tentokrát nebudou jen rutinně „oblékat” role, ale budou hrát také sami sebe – muže a ženy, jež se v pětatřiceti cítí na osmdesát.

Autor: Jan Frič, Dagmar Radová a kol.
Režie: Jan Frič
Dramaturgie: Dagmar Radová
Výprava: Jana Hauskrechtová
Hrají: Natálie Řehořová, Jiří Panzner, Jana
Hauskrechtová, Jan Frič
Premiéra: 1. března 2019

Třetí premiéra 51. sezóny S kým žijem? zkoumá vztah Já-Ty z další perspektivy. Zatímco se předchozí inscenace zabývají hledáním dialogu se sebou samým a absolutním vztahovým osvobozením, nyní se tvůrci zaobírají tenkou hranicí mezi prací, posláním a posedlostí. V zápalu pro
svou práci může člověk začít lehce hořet a ani si nevšimne, že mu pomalu dochází palivo. A tak hoří pro všechno a pro všechny, přechází všechny fyzické, psychické i sociální symptomy, a najednou vyhasne.
Podobně hoří i naši tvůrci. Ti v inscenaci nehrají jen postavy, ale vystupují i sami za sebe. Za ty, kteří začali hořet a z jejich smysluplné činnosti se stala odcizená práce. V tomto slova smyslu lze v inscenaci nacházet prvky dokumentárního přístupu, který pracuje s performativností a upozaďuje
kontinuální příběhovou linku. „Všichni zúčastnění jsou totiž ,experty všedního dne‘, kteří se se syndromem vyhoření v jisté míře potýkali nebo potýkají dodnes. Nejedná se ale o žádnou psychoterapii pro uzavřený kroužek. Inscenace se sice snaží na jedné straně využít autenticitu
účastníků, ale zároveň dané téma zobrazuje vysloveně divadelními obrazy a metaforami.“ přibližuje Dagmar Radová umělecká šéfka divadla.
Jan Frič, kmenový režisér Činohry Národního divadla, navazuje touto inscenací na svou letitou kontinuální práci v A studiu Rubín. Roztáčí v ní kolo absurdních a komicky ironických obrazů vnitřku
vyhořelců prolínáním několika banálních otázek. Jak se máš? Co děláš? Proč to děláš? Ale nebude tak činit pouze z režisérské židle, sám se objeví na scéně. Doprovodí tak scénografku Janu Hauskrechtovou působící především v Divadle X10. Herce Jiřího Panzera známého z Klicperova
divadla v Hradci Králové a z nezávislých scén jakým je např. Spolek Masopust nebo D21. A herečku

Natálii Řehořovou, členku hudební skupiny Transgas, známou z jejího působení v divadle Na Zábradlí a v Klicperově divadle, a nynější členku souboru Švandova divadla.
Premiéra inscenace Burnout aneb Vyhoř! se uskuteční 1. března v A studiu Rubín od 19.30 hodin.
První reprízy budou následovat 2., 15., a 25. března.


Pavla Umlaufová
e: p.umlaufova@gmail.com

Informace o A studiu Rubín
A studio Rubín je komorní nezávislé divadlo nacházející se v historickém centru Prahy v prostorech sklepního domu U Tří korun na Malostranském náměstí. Za svoji padesátiletou existenci získalo v české divadelní kultuře jméno nezaměnitelné scény, která se ve všech svých etapách soustředila na
autorské inscenace a vznik nových divadelních textů. Současná dramaturgie A studia Rubín se orientuje na intimnější, upozaďovanější a subtilnější témata, která nahlíží v širších společenských perspektivách.
Anotace Burnout aneb Vyhoř!
Jan Frič / Dagmar Radová a kol.
Jiří, Natálie, Jana a Jan. Všem je přes třicet a všichni mají hrozně zajímavý povolání. Jsou kreativní.
A pořád mají co dělat. A tak pořád něco dělají. A hoří, hoří pro všechno a pro všechny. … Jenže, počkat, počkat… když už dlouho hoří a když už hoří i všechno kolem nich, nemůžou nakonec vyhasnout?
Vtipně sarkastická inscenace o zápalu, planutí, vyhasnutí a ztrátě smyslu na pomezí přednášky o dělání divadla a metaforických obrazů ze zákrut vyhořelé duše.
Režie: Jan Frič
Hrají: Natálie Řehořová, Jiří Panzner, Jana Hauskrechtová, Jan Frič
Výprava: Jana Hauskrechtová
Dramaturgie: Dagmar Radová
Premiéra: 1. března 2019

Označeno pod: ,

Back to top