Agrární komora ČR

Vítáme krok Hnutí Duha směrem k racionální diskuzi, Hnutí Duha ale musí přestat strašit veřejnost a politiky neexistující apokalypsou českých lesů

Andrea Pondělíčková, členka předsednictva Lesnicko-dřevařské komory (LDK), prezentovala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v rámci semináře „Kůrovcová kalamita v českých lesích, její dopady a řešení“ stanovisko LDK ke kampani Hnutí Duha pod názvem „Zachraňme české lesy“. „Vítáme krok Hnutí Duha směrem k racionální diskuzi. Hnutí Duha musí ale zároveň přestat strašit veřejnost a politiky neexistující apokalypsou českých lesů a začít skutečnou diskuzi založenou na realitě a faktech,“ uvedla Pondělíčková.

Kampaň Hnutí Duha „Zachraňme české lesy“ obsahuje dvě zcela rozdílné roviny. „Tou první je dokument „Sedm bodů pro zdravé lesy“, který vítáme, k jeho principům se v zásadě hlásíme. Věříme, že se nám prostřednictvím těchto sedmi bodů Hnutí Duha podaří ukázat, že máme společný zájem, kterým je trvalá udržitelnost lesů v České republice. Na těchto principech hospodaří čeští lesníci několik generací, na těchto principech stojí i naše legislativa, která patří k nejpřísnějším v Evropě. „Výzvu Sedm bodů pro zdravé lesy považujeme za dobrý základ pro racionální a odbornou diskuzi obou stran o stavu našich lesů a péči o ně. Lesnicko-dřevařská komora ČR tedy tuto část kampaně Hnutí Duha vítá a připojuje se k ní,“ řekla Pondělíčková. K podpoře této části kampaně se připojil i Daniel Szórád, generální ředitel Lesů ČR.

Zároveň ale LDK odmítá tu část kampaně, která zavádějícím způsobem hovoří o totálním kolapsu českých lesů a vyvolává strach o budoucnost českých lesů a otázky ohledně kvality péče o ně. Zástupci lesnicko-dřevařského sektoru razantně odmítají tvrzení, že se jedná o apokalypsu v českých lesích. Je skutečností, že v našich lesích v současném období máme mimořádnou kalamitu, ale lesníci zároveň vědí, jak postupovat. Potřebují k tomu však účinnou součinnost a podporu státních orgánů. Je nutné opustit některá dogmata a revidovat současné postupy. Vliv klimatických změn je jistě dominantní příčinou současného stavu. Jak potvrzuje i Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory ČR: „Situaci v našich lesích je díky momentální souhře faktorů sucha, následků přírodních kalamit, vyplývajících ataků kůrovce a aktuálního přebytku dřeva na trhu potřeba urgentně řešit. I proto Agrární komora podporuje požadavky lesnicko-dřevařského sektoru k mimořádným i koncepčním návrhům na pomoc českým lesům, protože tato opatření nejsou jen řešením současnosti, ale především vkladem pro všechny budoucí generace.“

„Je opakovanou skutečností, že Hnutí Duha pracuje s fakty velmi selektivně a nevybíravě. Nikde se v jejich kampani nedozvíte, že se celková plocha lesů v ČR zvýšila za posledních 50 let o více než 415 tis. hektarů, že je podíl jehličnanů a listnáčů v poměru 59 % ku 41 %, ani že 80 % rozlohy lesů tvoří lesy smíšené. Proto s touto částí a formou kampaně samozřejmě souhlasit nemůžeme. Pečujeme o naše lesy desítky a stovky let. Lesy, tvořící třetinu území naší země, jsou tu díky nám, lesníkům, nikoli díky Hnutí Duha. Poplašná a zavádějící kampaň této organizace našim lesům nepomůže. Pomůže jim skutečně věcná a odborná diskuze všech, kterým na nich záleží,“ uvádí se ve stanovisku LDK.

Seminář „Kůrovcová kalamita v českých lesích, její dopady a řešení“ organizoval dne 24. dubna 2018 Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslance RNDr. Vladimíra Koníčka. Zúčastnili se jej zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Lesů ČR, Vojenských lesů a statků, Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, Lesnicko-dřevařské komory ČR, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, Hnutí Duha a dalších organizací a institucí.

Lesnicko-dřevařská komora ČR sdružuje nejvýznamnější podnikatelské subjekty lesnicko-dřevařského sektoru, správce lesů ve vlastnictví státu, instituce z akademické i výzkumné sféry, oborového školství a společnosti, zaměřené na celoživotní odborné vzdělávání a oborovou osvětu.

Lesnicko-dřevařská komora ČR je zájmové sdružení právnických osob z odvětví lesního hospodářství a dřevařské prvovýroby, ustavené podle § 20 písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Andrea Pondělíčková, tel.: 733 755 521, email info@ldkomora.cz

Označeno pod:

Back to top