Aktivity České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě:

10/2018 Praha 12. 9. 2018
29. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH v Praze

(18. – 22. 9. 2018, PVA EXPO PRAHA v Letňanech)

Aktivity České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě:
1. v rámci společenského večera FOR ARCH (19. 9. 2018) vyhodnotí anketu České a slovenské stavby století – více na www.stavbystoleti.cz, představí publikaci České a slovenské stavby století. Promítne film České a slovenské stavby století. Ve Vstupní hale II a Hale 1 poprvé slavnostně naistaluje putovní výstavu 100 staveb s názvem České a slovenské stavby století
2. již třetím rokem pořádá na veletrhu STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM ČKAIT
3. několik let provozuje prodej ODBORNÉ STAVEBNÍ LITERATURY
4. se zúčastní zahajovací konference veletrhu, která se nazývá TECHNOLOGICKÉ FÓRUM:
investice_technologie (2. ročník).
ČESKÉ A SLOVENSKÉ STAVBY STOLETÍ

Cílem projektu České a slovenské stavby století je ukázat úspěchy českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let. Vypisovateli projektu jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Slovenská komora stavebných inžinierov, Český svaz stavebních inženýrů, Slovenský zväz stavebných inžinierov a SIA – Rada pro výstavbu ČR.
Projekt České a slovenské stavby století byl připravován od roku 2017. V dubnu 2018 byla pro veřejnost spuštěna na webových stránkách www.stavbystoleti.cz anketa o nejlepší stavbu. Tento web bude přístupný veřejnosti i v letech následujících. V září 2018 je vydána reprezentativní publikace. Napříč Českou a Slovenskou republikou se uskuteční v letech 2018 až 2019 putovní výstava, která představí
nominované stavby. Film byl připravován s akad. arch. Vávrou, prof. Ohrablem, Ing. Machem a PhDr. Fragnerem. Všechny čtyři aktivity v projektu České a slovenské stavby století mají premiéru, díky pořadatelům, na FOR ARCH 2018.
Velkolepý projekt České a slovenské stavby století, který jsme připravovali s našimi partnery, byl zařazen do Evropského roku kulturního dědictví 2018 a přispěje tak k zviditelnění staveb, které nás obklopují a utvářejí naše životy, ovlivňují naše vztahy, zdraví, prosperitu a naši budoucnost.
STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM ČKAIT
Po celou dobu konání veletrhu budou vybraní odborníci poskytovat bezplatně konzultace návštěvníkům ve Stavebním poradenském centru v hale 1, stánek č. F16.

Zájemci mohou s konzultanty řešit právní a technické problémy spojené s přípravou, realizací, opravami i užíváním staveb.
Součástí poradenského centra je výstava odborných stavebních publikací, které k tomuto účelu zapůjčila knihovna a studovna ČKAIT, jejíž služby jsou určeny i pro veřejnost.
PRODEJ ODBORNÉ STAVEBNÍ LITERATURY
Tradičně ČKAIT na svém stánku, kromě prezentace služeb a činností Komory, prodává i odbornou stavební literaturu vydávanou Informačním centrem ČKAIT a ostatními vydavateli. Stánek ČKAIT je umístěn v hale 1, č. A19.
TECHNOLOGICKÉ FÓRUM
(2. ročník, 18. 9. 2018, od 9,30 – 15,00 hod., Kongresový sál PVA EXPO PRAHA v Letňanech)
Jedná se o diskusní setkání investorů, developerů, projektantů, představitelů státní správy, samosprávy, akademické obce a vystavovatelů o aktuálních tématech ze stavebního oboru.
Technologické fórum je rozděleno do tří částí:
První, panelová debata, se soustředí na klíčové téma, kterým je zlepšování podmínek pro investiční výstavbu. Mezi diskutujícími jsou předseda vlády Andrej Babiš, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, náměstci z MPO ČR, MD ČR, vystoupí i generální ředitel ŘSD Jan Kroupa ad.
Druhá je věnována tématu Stavebnictví 4.0 a prezentaci zkušeností a výsledků s digitalizací na českých stavbách. Uplatnění digitalizace v procesu přípravy, řízení a zásobování stavby a možnost nasazení robotů do procesu výstavby.
Třetí má za cíl poukázat na nové technologie, automatizaci a robotizaci.
Program konference, pokyny k registraci a aktuální informace naleznete na stránkách Fóra.

 

Označeno pod:

Back to top