Cena Inženýrské komory

Kdo z autorizovaných inženýrů ČKAIT má naději získat Cenu Inženýrské komory za rok 2017 a odměnu ve výši 40 000 Kč

ČKAIT každoročně vyhlašuje exkluzivní Cenu Inženýrské komory v rámci Shromáždění delegátů (Praha, hotel Pyramida, 24. 3. 2018).

Tento rok hodnotící komise ČKAIT obdržela do 14. ročníku Ceny Inženýrské komory za rok 2017 od autorizovaných inženýrů a techniků 19 návrhů:

· Rekonstrukce jezu Čejna, Jarošov nad Nežárkou, zadavatel Ing. Olga Pavlišová,

· Předpínaná nosná konstrukce budovy Trimaran, Praha 4 – Pankrác, zadavatel Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.,

· Most přes údolí Chomutovky na silnici I/27 na obchvatu Velemyšlevsi, zadavatel doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.,

· ČVUT – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky objekt A, zadavatel Ing. Jindřich Beran,

· Rekonstrukce ocelové konstrukce historické haly zastřešení nástupišť na Hlavním nádraží v Praze, zadavatel Ing. Miloslav Lukeš,

· Rekonstrukce železničního mostu přes silnici I/20 v Plzni, zadavatel Ing. Jan Sýkora,

· Výrobna Astaxanthinu v Mostku u Dvora Králové, Ing. Jiří Slánský,

· Snížení energetické náročnosti budovy Domu dětí a mládeže Český Krumlov, Ing. Barbora Sládková,

· Most evidenční číslo 159-009 Dráchov, zadavatel Ing. Marcel Mimra,

· Národní zemědělské muzeum v Praze – řešení venkovní dispozice, zadavatel Ing. Jiří Zikmund,

· Novostavba centrálních laboratoří VŠTE České Budějovice, zadavatel Ing. Josef Kregl,

· Silnice I/24 Třeboň, okružní křižovatka, zadavatel Ing. Radek Lukeš,

· Mosty evidenční číslo 1403-1 a 1403-2 v Zátaví, zadavatel Ing. František Košán,

· Okružní křižovatka Nové Roudné, České Budějovice, zadavatel Ing. Martina Stráská,

· Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau–Přerov, zadavatel Ing. Gabriela Šoukalová,

· Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, SO 33-19-01.02 Louky nad Olší – Karviná, most v km 332,420, zadavatel Ing. Gabriela Šoukalová,

· Viadukty přes údolí potoka Hrabyňka (SO 206) a údolí potoka Kremlice, zadavatel

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.,

· Úpravna voda Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce, zadavatel Ing. Martin Mikula,

· Točky nad Jáchymovem na silnici I/25, zadavatel Ing. Jan Procházka.

Prostřednictvím Ceny Inženýrské komory ČKAIT veřejně oceňuje práci autorizovaných inženýrů a techniků z celé republiky a zároveň inspiruje začínající inženýry a techniky, nebo studující na technických školách, k podobným unikátním dílům, inženýrským návrhům ve všech autorizačních oborech a specializacích.

Cena Inženýrské komory byla poprvé vyhlášena v roce 2004. Od roku 2004 do roku 2017 bylo podáno 217 přihlášek do soutěže a předáno 53 Cen Inženýrské komory. Za rok 2015 byla poprvé vyhlášena Cena ČKAIT veřejnosti.

ČKAIT také průběžně připravuje s Regionální televize CZ s.r.o. filmy z Cen Inženýrské komory · 02 arena v Praze (https://youtu.be/WvDa8wqf_p0),

· Koncová odlehčovací komora kmenové stoky C v Praze Bubenči (https://youtu.be/HhFlyXbte9Q), · Rekonstrukce Znojemského viaduktu (https://youtu.be/Kc3vW1eRG4U), · Obnova kláštera Teplá ( https://youtu.be/xqkcOMQagW0 ).

ČKAIT uveřejní 24. 3. 2018 tiskovou zprávu o vyhlášených Cenách Inženýrské komory za rok 2017 – jsou tři, jedna prémie a bude také zveřejněna Cena ČKAIT veřejnosti (přílohy: fotodokumentace a medailonky o stavbách).

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob; vydávání vnitřních řádů Komory, standardů výkonů a dokumentace; informační podpora výkonu činnosti a organizace dalšího vzdělávání autorizovaných osob; posuzování návrhů obecně závazných předpisů pro oblast výstavby; spolupráce s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, vedení disciplinárních řízení. ČKAIT spolupracuje s jinými nevládními organizacemi působícími ve stavebnictví, se stavebními fakultami vysokých škol v ČR a s dalšími odbornými institucemi. Je členem Evropské rady stavebních inženýrů a Evropské rady inženýrských komor. Spolupracuje s inženýrskými komorami v řadě zemí světa, zejména se slovenskou, polskou a maďarskou v rámci tzv. Visegrádské čtyřky. ČKAIT vydává časopis Zprávy a informace ČKAIT, internetový magazín Energeticky soběstačné budovy, spolupracuje na vydávání časopisů Stavebnictví a Tepelná ochrana budov. Prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou stavební literaturu.

ČKAIT každoročně uděluje Ceny Inženýrské komory za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku.

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

Označeno pod:

Back to top