České asociace franchisingu (ČAF)

ČAF má za sebou výroční schůzi, přibyli noví členové, probíralo se hospodaření i vzdělávací činnost

Praha, 04. duben 2018 – Před pár dny proběhla výroční členská schůze České asociace franchisingu (ČAF). Na programu bylo zhodnocení uběhlého roku 2017 a

představení aktivit na rok 2018. V plánu jsou i nadále vzdělávací akce, výstava nebo soutěž Franchisa roku. ČAF se zároveň chystá investovat do své propagace a do zviditelnění franchisového podnikání.

Výroční schůze ČAF se zabývala činnostmi jako je členská základna ČAF, vývoj a struktura, propagace franchisingu v ČR, vzdělávací činnost ČAF, prezentace v médiích a webové stránky ČAF. Dále mezi probíranými body patřila spolupráce s významnými partnery a činnost orgánů a sekretariátu ČAF.

Na výroční členské schůzi se jednalo také o aktivitách pro rok 2018, kterými jsou Škola franchisingu, soutěž Franchisa roku, tematické snídaně a franchisové večery a další neformální setkání pro členy i nečleny ČAF, Franchising forum a Výstava franchisingu.

„Máme radost, že jsme za uplynulý rok realizovali tolik akcí, které přispívají k všeobecnému rozvoji franchisingu u nás. Přidali se k nám noví členové i důležití partneři. Věříme, že se nám bude podobně dařit i v příštím roce a franchising se stane zase o něco populárnější formou podnikání,“ shrnuje Klára Opletalová, tajemnice ČAF.

ČAF má již téměř 70 členů

Za rok 2017 získala ČAF celkem 7 nových členů (Logiscool, ThePay, Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o., ZOOMERING, LL.C., Telepizza, BALONY.EU a ORIGINAL BEER SPA), díky čemuž nyní čítá celkem 69 členů z řad franchisorů a odobrníků v oblastech práva či poradenství v problematice franchisingu.

Důležitým partnerem ČAF se v roce 2017 stala Komerční banka, a.s. Kromě partnerství se samotnou ČAF podpořila Komerční banka, a.s. také soutěž Franchisa roku a konferenci Franchising Forum 2017.

Rok 2018 ve znamení propagace

Hospodářské výsledky za uplynulý rok byly pro asociaci příznivé. Pozitivně bylo zhodnoceno spuštění nových webových stránek. Příští rok se ČAF chystá zaměřit na propagaci, své zviditelnění a popularizaci franchisového podnikání jako takového.

Správní rada ČAF zůstává na základě volební schůze v roce 2017 ve složení Jan Gonda, prezident ČAF (Naturhouse); Jaroslav Malý, člen (TOP franchising); Lubomír Milek, viceprezident (CENTURY 21); Šimon Mastný, člen, (TAB Board); Martina Parusová Zímová, členka (Kocián Šolc Balaštík); Petr Slavík, člen (Podnikatelský klub Empiria 21) a Jiří Lošťák (poradce ve franchisingu). Dozorčí rada pak dále pracuje ve složení: Halka Pohlová, členka (Noerr); Martin Jonáš, člen (Ad-vise) a Hynek Pášma, člen (Smart software). Pro více informací prosím navštivte www.czech-franchise.cz nebo kontaktujte:

Pavel Kašpar

pavel.kaspar@kasparpr.cz

Thámova 221/7

186 00 Praha 8 – Karlín

O ČESKÉ ASOCIACI FRANCHISINGU

Česká asociace franchisingu je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. Vznikla v roce 1993 a od té doby významně přispívá k propagaci a popularizaci franchisingu a neustálému rozvoji a kultivaci této formy podnikání v České republice. Členská základna ČAF se každým rokem rozrůstá o několik nových členů, ať už řádných, nebo přidružených. V současné době má 69 členů, mezi které patří jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy. Více na www.czech-franchise.cz.

Označeno pod:

Back to top