Církevní stavby a město

Církevní stavby a město

Téma 20. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství 2015

Dne 5. 6. 2015 se v Kongresovém sále hotelu Thermal v Karlových Varech uskuteční letošní jubilejní 20. ročník této konference, která má název Církevní stavby a město. Nad pořádáním celodenní konference převzali záštitu Mons. Dominik Duka, OP – arcibiskup pražský, metropolita a primas český, Mgr. Daniel Herman – ministr kultury, JUDr. Martin Havel – hejtman Karlovarského kraje a Ing. Petr Kulhánek – primátor Karlových Varů.

„Projednávaná oblast problematiky letošního ročníku konference věnovaná tématu Církevní stavby a město je obzvlášť naléhavá a k řešení potřebná. Obnovené církevní památky podávají jedinečné svědectví o bohaté minulosti nejen Karlovarského kraje, ale také mohou sloužit multikulturnímu využití i muzejním expozicím. Zvlášť oceňuji spolupráci evropských inženýrských komor – německých, polské, slovenské a české. Záštitu nad pořádáním 20. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2015 rád přebírám,“ napsal Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České

Konference, která se stala již nedílnou součástí odborných aktivit České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen ČKAIT) a Českého svazu stavebních inženýrů (dále jen ČSSI), je rovněž velmi pěkným příkladem dobré spolupráce mezi krajem, městem, arcibiskupstvím a nevládními organizacemi. Letošní konference je inspirována bohatým odkazem proslulých stavitelských velikánů z různých zemí. Je velmi sympatické, že není orientována jen do historie, ale všímá si i současných moderních církevních staveb s duchovním rozměrem.

Zvolené téma úzce souvisí s předmětem zájmu oboru Městského inženýrství, a to po stránce urbanistické, krajinářské, umělecké, architektonické a samozřejmě technické. Církevní stavby jsou už od nepaměti nedílnou součástí obcí, vesnic a měst. Jejich prvopočátky sahají až do dob římské antiky, rozmach však nastal až ve 4. století (roku 313 n. l.) poté, co byl vydán edikt milánský, ale především v období baroka, které podnítilo zvýšený zájem o nové stavby církevního charakteru.

Kostely a kláštery byly ve středověku základním a významným prvkem nově zakládaných měst. Tyto stavby neplnily pouze funkci duchovní – setkávání farníků, konání bohoslužeb a jiných náboženských obřadů – ale současně byly centrem vzdělanosti, umění a hospodářského rozvoje. Tím, že se na jejich výzdobě a vybavení podíleli nejvýznamnější umělci a architekti své doby, bylo umožněno i těm nejchudším vrstvám seznamovat se s hodnotnými uměleckými díly a přispívaly tak k rozvoji vzdělanosti. Kláštery a zvonice bývaly často součástí městského opevnění, a tak navíc mnohdy plnily i když v minulém století některé církevní stavby spíše chátraly a nebyla jim věnována dostatečná pozornost, v současné době se pohled na ně změnil. Díky novému myšlení a technologiím vznikají projekty na jejich obnovu a novou výstavbu. K jejich rozvoji přispěl i rozmach turismu. Typickým znakem českého a moravského venkova je stále vesnička s kostelem jako dominantou.

Mezinárodní konference Městské inženýrství je pořádána bez jediného přerušení dvacet let. U příležitosti konání konference je pravidelně vydáván Sborník přednášek přednesených na konferenci (v české a německé verzi, v českém vydání Sborníku vycházejí slovenské texty v originále). Pro čestné hosty a přednášející jsou také pořádány odborné exkurze před konáním konference a pravidelná setkání s představiteli města Karlovy Vary na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury v Městském divadle Karlovy Vary v den konání konference.

Mgr. Soňa Rafajová, mediální a inzertní manažerka ČKAIT, srafajova@ckait.cz

 

Označeno pod: ,

Back to top