ČKAIT na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH .

Jubilejní 30. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH v Praze (17.–21. 9. 2019, PVA EXPO PRAHA v Letňanech) Aktivity České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě: 1. již čtvrtým rokem pořádá ČKAIT na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM. Novinkou letošního roku je sloučení prodejního stánku odborné stavební literatury a stánku poradenství (hala 1, stánek č. F16); 2. organizace semináře Úpravy a opravy panelových domů; 3. zúčastní se zahajovací konference veletrhu, která se nazývá TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: digitalizace_stavební právo (3. ročník). Veletrh FOR ARCH se koná v Praze 9–Letňanech v sedmi výstavních halách, kde je postaveno 800 expozic a návštěvníci si mohou prohlédnout exponáty na rozsáhlé venkovní ploše, která se rozprostírá kolem výstavních hal. Otevírací doba je od 10.00 hod. do 18.00 hod. STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM ČKAIT A PRODEJ ODBORNÉ STAVEBNÍ LITERATURY Stavební poradenství poskytují vybraní odborníci po celou dobu konání veletrhu návštěvníkům bezplatně. Stánek Stavebního poradenského centra je umístěn v hale 1, stánek č. F16. Zájemci mohou s konzultanty řešit právní a technické problémy spojené s přípravou, realizací, opravami i užíváním staveb. Ve Stavebním poradenském centru ČKAIT jsou dále nabízeny tyto služby: • prodej odborných stavebních publikací ČKAIT i dalších vydavatelů; • prezentace služeb a činností Komory; • prezentace soutěže Cena Inženýrské komory (vyhlášené ceny za roky 2016–2018). Prostřednictvím Ceny Inženýrské komory ČKAIT veřejně oceňuje práci autorizovaných inženýrů a techniků z celé republiky a zároveň inspiruje začínající inženýry a techniky nebo studující na technických školách k podobným unikátním dílům, inženýrským návrhům ve všech autorizačních oborech a specializacích. Součástí výstavy je i výzva k podání projektů nebo návrhů do aktuálního ročníku soutěže; • prezentace národních a mezinárodních konferencí a seminářů, na kterých se ČKAIT spolupodílí prostřednictvím oblastních kanceláří ČKAIT: – STATKA STAVEB Plzeň; – Inženýrský den, Brno; – Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu, Havlíčkův Brod; – Městské inženýrství Karlovarsko, Cheb; – Dopravní seminář, Děčín; – Polní geotechnické metody, Ústí nad Labem; – DŘEVOSTAVBY, Volyně; – Presta, České Budějovice; – Výstava Statika hrou, Centrum stavitelského dědictví Plasy. ČKAIT dále pořádá ve čtvrtek 19. 9. 2019 seminář na téma Úpravy a opravy panelových domů (vstupní hala I, sál č. 1, 15.00–18.00 hod.). Přednáší Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., předseda Oblastní kanceláře ČKAIT v Plzni. Seminář je určen odborné i laické veřejnosti, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků a dalším zájemcům. Jeho účelem je osvěta při plánování stavebních úprav v panelových domech. Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, se zúčastní diskusního panelu zahajovací konference stavebního veletrhu FOR ARCH s názvem TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: digitalizace_stavební právo. Konference se koná 17. 9. 2019, od 9.30–15.00 hod. v Kongresovém sálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Jedná se již o třetí ročník diskusního setkání v rámci prvního dne stavebního veletrhu FOR ARCH s investory, developery, projektanty, představiteli státní správy, samosprávy, akademické obce a vystavovatelů o aktuálních tématech ze stavebního oboru. Program konference, pokyny k registraci a aktuální informace naleznete na stránkách Fóra (www.forarch-forum.cz). Autorizované osoby mají vstup na veletrh ZDARMA (elektronická vstupenka). Novináři se akreditují přímo na stránkách FOR ARCH 2019 – http://forarch-forum.cz/media/ Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob; vydávání vnitřních řádů Komory, standardů výkonů a dokumentace; informační podpora výkonu činnosti a organizace dalšího vzdělávání autorizovaných osob; posuzování návrhů obecně závazných předpisů pro oblast výstavby; spolupráce s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, vedení disciplinárních řízení. ČKAIT spolupracuje s jinými nevládními organizacemi působícími ve stavebnictví, se stavebními fakultami vysokých škol v ČR a s dalšími odbornými institucemi. Je členem Evropské rady stavebních inženýrů a Evropské rady inženýrských komor. Spolupracuje s inženýrskými komorami v řadě zemí světa, zejména se slovenskou, polskou a maďarskou v rámci tzv. Visegrádské čtyřky. ČKAIT vydává časopis Zprávy a informace ČKAIT, internetový magazín Energeticky soběstačné budovy, spolupracuje na vydávání časopisů Stavebnictví. Prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou stavební literaturu. ČKAIT každoročně uděluje Ceny Inženýrské komory za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku. ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

Označeno pod: ,

Back to top