ČKAIT – pan předseda Ing. Pavel Křeček

Ing. Pavel Křeček

Rok narození 1944

Obory autorizace

·        Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

·        Městské inženýrství

Vzdělání:

·        ČVUT – Fakulta stavební, obor vodohospodářské stavby

Členství a aktivity
• Český svaz stavební inženýrů,
• Vědecká rada Fakulty stavební ČVUT,
• Inženýrská akademie.
Profesionální zkušenosti
• Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby vodovodů, kanalizací, meliorací, stavby hydrotechnické, inženýrské sítě a vodní hospodářství průmyslových závodů,
• Příprava a projektování,
• Autorský a technický dozor.

Praxe

·        stavbyvedoucí u PSVS, projektant a hlavní inženýr v PÚ VHMP, majitel a jednatel projektové kanceláře KOMPRIN, s.r.o., v současné době OSVČ, věnuji se poradenství.

Funkce ČKAIT

·        od vzniku (zakládající člen) člen představenstva. Od roku 2008 předseda představenstva ČKAIT. 25. 3. 2017 zvolen předsedou představenstva ČKAIT na další období – 2017 – 2020.

 V technické kariéře vystřídal postupně všechny úrovně řízení staveb od stavbyvedoucího po projektanta, hlavního inženýra projektu a šéfa vlastní konzultační firmy Komprim s.r.o.

Stavby, na kterých se v těchto pozicích podílel, ležely v oborech staveb vodního hospodářství, inženýrských celků charakteru městského inženýrství, částečně staveb průmyslových a územního plánování v prostoru Prahy a jejího širšího okolí.

Ojedinělou inženýrskou příležitostí byly práce na pražských zděných stokách a jejich spojných komorách a komplexní řešení vodního hospodářství menších průmyslových celků uvnitř městské aglomerace.

 

Postavení ČKAIT a autorizovaných inženýrů a techniků bude nadále součástí procesu vývoje právního a sociálního prostředí státu. Postavíme-li na čelní místo postulát ochrany veřejného zájmu, jak to Komoře předepisuje zákon, a tak tomu bylo dosud, potom tento základní kámen nového systému autorizace představuje zásadní změnu, předěl v právní úpravě, osobní odpovědnost autorizovaných osob za vykonávané vybrané činnosti. Komora bude mít silné poslání – rozvíjení nástrojů podporujících odbornou úroveň autorizovaných osob, aby minimalizovala riziko při výkonu jejich povolání.

Soňa Rafajová

Označeno pod:

Back to top