ČLS JEP 1. LF UK v Praze .

ČLS JEP 1. LF UK v Praze – Klinika nemocí z povolání Státní zdravotní ústav – Centrum pracovního lékařství Společnost pracovního lékařství ČLS JEP pořádali slavnostní

seminář u příležitosti 60. výročí založení Kliniky nemocí z povolání 1. LF UK a VFN dne 18. ledna 2007 Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10 budova č. 11, velká posluchárna Dopolední program: 10.00-12.00 1. Pellet F.: Criteria and Development of Occupational Diseases in France (40 min) 2. Fenclová, Z., Urban, P.: Trendy vývoje profesionálních onemocnění v České republice po založení Národního registru nemocí z povolání (15 min) 3. Rakovcová H., Navrátil T. a kol: Vývoj a trendy v dotazech na Toxikologické informační středisko (TIS) v České republice. Pesticidy v dotazech TIS. (10 min) 4. Křenová M., Pelclová D: Následky otrav hepatotoxickými a nefrotoxickými noxami (10 min) 5. Šenholdová, Z., Navrátil T.: Voltametrie při stanovení látek v pracovním lékařství – s praktickou ukázkou (10 min) Odpolední program: 13.00-15. 00 6. Video: Clinic for Occupational Diseases in Prague (1992) (6 min) 7. Vejlupková J.: 60 let výročí Kliniky nemocí z povolání (10 min) 8. Cikrt M.: 60 let spolupráce Státního zdravotního ústavu a kliniky nemocí z povolání 1. LF UK a VFN (5 min) 9. Vlček K., Pelclová D.: Otrava thaliem (kazuistiky) (15 min) 10. Klusáčková P., Lebedová J.: Využití akustické rhinometrie v diagnostice profesionálních rinitid (10 min) 11. Lebedová J., Klusáčková P. a kol.: Sledování zánětlivých markerů v kondenzátu vydechovaného vzduchu u pacientů s profesionálním astma bronchiale (výsledky grantu IGA NR NR 8109-3/2004) (15 min) 12. Pelclová D., Fenclová Z. a kol.: Markery oxidačního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu u pacientů s pneumokoniózami (výsledky grantu IGA NR 8107-3/2004) (15 min) Vedoucí akce: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., EM daniela.pelclova@LF1.cuni.cz, tf.: 224 964 532 Avízo o Vaší účasti s uvedením jména, titulu a data narození zasílejte na registrnzp@szu.cz. Seminář je zapsán v Registru akreditovaných akcí ČLK pod číslem 10131 a v Registru akcí garantovaných SPLČLS JEP pod číslem 27. Hodnocení akce pro kreditní systém celoživotního vzdělávání: lékaři 4 kredity, zdravotničtí pracovníci-nelékaři 3 kredity Seminář je sponzorován Českou asociací ochrany rostlin – CCPA. doc. MUDr. M. Tuček, CSc. prof. MUDr. D. Pelclová, CSc. doc. MUDr. P. Urban, CSc. předseda přednostka vedoucí SPL ČLS JEP Kliniky NzP 1. LF UK a VFN CPL SZÚ v Praze.

Označeno pod:

Back to top