Divadlo Spejbla a Hurvínka

Divadlo Spejbla a Hurvínka od dnešního dne ruší svá představení v souvislosti s nařízením vlády ČR
Vstupenky zůstávají v platnosti

Praha, 11. března 2020
Divadlo Spejbla a Hurvínka v souvislosti s nařízením vlády ČR, která rozhodla mimo jiné o zákazu divadelních
představení nad 100 lidí, ruší veškerá představení počínaje dnešním dnem tedy 11. března 2020.
Předpokládaná doba přerušení činnosti je zhruba dva týdny.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, prosíme diváky, aby je pečlivě uschovali. Po obnovení provozu
divadla budou vstupenky vyměněny za nové, popřípadě budou divákům vráceny peníze.
Jakmile bezpečnostní rada státu zruší toto opatření, Divadlo Spejbla a Hurvínka okamžitě najede na
připravený hrací plán. Prosíme sledujte naše webové www.spejbl-hurvinek.cz nebo facebookové stránky
www.facebook.com/DivadloSH, kde budeme zveřejňovat pravidelné aktuální informace.
Celý tým divadla S+H se opět těší na své diváky a všem přeje hodně zdraví a na brzkou shledanou!

Pro více informací prosím kontaktujte:
Darina Miklovičová
PR manažerka pro externí komunikaci
e-mail: darina.miklovicova@gmail.com

Označeno pod:

Back to top