Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2014″

Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2014″
Módní spotřebitelský trend k upřednostňování nákupu českých potravin nás může jistě jen těšit.
Není to ale trochu málo? Zákazník si pod pojmem „česká potravina“ představuje i potravinu  nešizenou a chutnou. Teprve chuť přece korunuje každou potravinu – i tu českou! Jak ovšem v té
nepřehledné nabídce na trhu rozpoznat, co je nejen kvalitní, ale skutečně i chutné? Jednoduše –  podle značek ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA!
Počet zájemců o právo pyšnit se značkou Česká chuťovka a Dětská chuťovka má rok od roku  vzrůstající tendenci – loni se soutěže zúčastnilo již 63 výrobců s 207 výrobky a letos se jich  očekává ještě víc. Šestý ročník soutěže se koná opět pod záštitou pana Milana Štěcha, předsedy  Senátu Parlamentu ČR, který k tomu uvedl: „Česká chuťovka ukazuje na potraviny, které by měli  lidé vyžadující kvalitu vyhledávat, a já jsem rád, že se alespoň poskytnutím podpory mohu na této  soutěži podílet. Je vidět, že i občané to vítají a projevují o značky kvality velký zájem. Nestačí, aby  se vědělo, že my jako Češi máme rádi jídlo. Chci, aby platilo, že co Čech, to gurmán a potravinový  fajnšmekr.“
Samozřejmým předpokladem u potravin, které se hlásí do soutěže o značku Česká nebo Dětská  chuťovka, je jejich kvalita a zdravotní nezávadnost, podmínkou pak jejich český původ. Odbornou  garanci nad oběma soutěžemi má Výzkumný ústav potravinářský Praha. Českou chuťovku  uděluje porota složená vesměs z uznávaných potravinářských odborníků, Dětskou chuťovku  autentická dětská porota, v níž působí děti z Dětské tiskové agentury, žáci ZŠ Londýnská a  studenti 1. ročníku Střední průmyslové školy potravinářských technologií v Podskalské ulici v  Praze. Smyslem obou soutěží je také podpora správné výživy prostřednictvím osvěty mezi
spotřebiteli, výrobci a distributory jako nedílné součásti zdravého životního stylu v souladu s vládní  strategií bezpečnosti potravin a výživy do roku 2020. Je proto potěšující, že jsou podnětem  k zamyšlení všem věkovým skupinám nad tím, jaké potraviny konzumujeme, a k pěstování  žádoucích stravovacích návyků zejména u mladé generace. Kromě toho chceme letos zdůraznit i  další důležitý aspekt Dětské chuťovky – jako nástroje pro zvýšení zájmu mladé generace o  potravinářské obory, který totiž setrvale klesá a reálně tak hrozí, že v budoucnu budou chybět
například kvalifikovaní řezníci a další potravináři, což se může následně negativně projevit i na  kvalitě českých potravin. Uvítali bychom proto i větší zájem o tuto problematiku ze strany médií.
Jak vyplývá už ze samotného loga, o značku „Česká chuťovka“ se mohou ucházet pouze výrobky  českých výrobců vyrobené v ČR. Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam všech oceněných  výrobců a potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat  na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.
Generálním partnerem „České chuťovky“ je již tradičně skupina COOP a také obchodní řetězec  SPAR ČOS, letos se k nim přiřadila i skupina Ahold.
Přibyli i další vážení partneři, kterým není podpora chutných českých potravin lhostejná. Spořitelní družstvo Artesa, které připravilo pro účastníky soutěže zvýhodněnou nabídku úvěrů, a špičkový  Hotel Jalta, jenž má zájem skloubit výtečnou gastronomii s vynikajícími českými potravinami.
Mediálním partnerem celé soutěže je vydavatelství AGRAL s tituly Potravinářská revue,
Potravinářský zpravodaj a Řeznicko/uzenářské noviny, vydavatelství Prosperita a společnost Falcon  Media Broadcast, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.
Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je již 19. září a 22. října pak budou novým držitelům těchto  prestižních označení předána ocenění opět v nezapomenutelné atmosféře Rytířského sálu  Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos předají třem z oceněných plaketu
„Cena novinářů – Česká chuťovka 2014“ a po loňském historicky prvním titulu „Rytíř české  chuti“, uděleném židlochovickému mistru uzenářskému p. Františku Janíčkovi, se necháme  překvapit, kdo další rozmnoží tento mladý ryze český „rytířský řád“, jehož jedinou výsadou je  poskytovat lidem svým uměním skvělé chuťové zážitky!
Záštita: Předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch

Označeno pod: ,

Back to top