GRAND PRIX INTERNÍ KOMUNIKACE 2016 BYLA VYHODNOCENA .

GRAND PRIX INTERNÍ KOMUNIKACE 2016 BYLA VYHODNOCENA .

Institut interní komunikace vyhodnotil šestý ročník prestižní soutěže projektů z oblasti interní komunikace a souvisejících oborů, IIK GRAND PRIX 2016. Přihlášeno a ohodnoceno bylo přes třicet soutěžních projektů. Bylo rozhodnuto o vítězích v šesti kategoriích, uděleno bude několik čestných uznání. Grand Prix IIK bude slavnostně vyhlášena 8. září 2016.

Trendy letošního ročníku ve vývoji interní komunikace v ČR ukazují nejsilnější kategorie Digital a Kampaň – ucelená a promyšlená komunikační řešení. Ubývá tištěných materiálů i inovací v osobní komunikaci. Výrazně se zvyšují možnosti interakce zaměstnanců, šéfové více děkuji a komunikují.

Celá oblast směřuje ke zlepšování podmínek na pracovištích, k zábavě, k mezilidským vztahům. Odborná porota volila vítěze v kategoriích digitální IK, tiskové kanály, osobní komunikační kanály, dobrý nápad, úspěšná kampaň a strategická IK. Porota složená ze špičkových odborníků a předních osobností interní komunikace se sešla při druhém kole hodnocení 1. září 2016. U každého projektu oceňovala přístup k interní komunikaci, k řešení, fungování a měřitelnosti. Hodnocena byla využitelnost a přínos projektu pro celý obor. „V letošním ročníku mě příjemně překvapila mnohem sofistikovanější měřitelnost přínosů většiny projektů, jsem rád, že se obor interní komunikace stává vážnou součástí strategického řízení firem a významným nástrojem managementu.“ říká k hodnocení prací Tomáš Poucha, zakladatel a ředitel Institutu interní komunikace. Všichni soutěžící obdrží „Protokol hodnocení porotců“, který je pro ně cennou zpětnou vazbou, kdy se dozvědí, jak jejich projekt jednotliví porotci vidí, co hodnotí pozitivně a kde vidí rezervy.

Soutěžit mohl každý, kdo se cíleně věnuje interní komunikaci a jejím vlivům na angažovanost a loajalitu zaměstnanců, bezpečnost práce, úspěšnost recruitmentu a fungování podniku. Soutěž je určena každému, kdo vnímá význam interní komunikaci jako nástroj pro zvyšování efektivity organizace a optimalizace výrobních a komunikačních procesů. Své projekty mohly hlásit české firmy, sdružení, státní orgány, charitativní organizace, vysoké školy, nadnárodní společnosti a další organizace, a to bez ohledu na členství v IIK.

Slavnostní vyhlášení s prezentací vítězných prací proběhne 8. září 2016 ve společnosti Ipsos, Na Příkopě 22 – Slovanský dům, Praha. Bude představeno to nejlepší, nejzajímavější a nejsilnější, co se za poslední rok událo v tuzemské interní komunikaci. Setkání bude plné případových studií a diskusí nad aktuální problematikou. „Moc se těším, a zároveň jsem napjatá, protože v některých kategoriích bylo skutečně těžké rozhodnout. První kolo bylo těsné a diskuse poroty v druhém kole byla opravdu složitá. Soutěžící berou svoje poslání velmi vážně. I to nás zavazuje ke spravedlivému výroku.“ Dodala Bohdana Kašparová, koordinátorka projektu.

Šárka Samková –porotce:

„Grand Prix jsem si opakovaně prošla jak s nominacemi prací, tak v jiných ročnících jako porotce. Ať už se objevíte na prvních místech nebo ne, účast v soutěži má velký smysl. Od porotců dostanete užitečné detailní hodnocení práce a navíc se můžete seznámit s ostatními přihlášenými pracemi a inspirovat se nápady od těch nejlepších. Pokud Vám na konferencích k interní komunikaci chybí praktické příklady, pak účast v Grand Prix je jejich přehlídkou!“

Vítězné projekty minulého ročníku a další slova výherců a porotců:

http://soutez.institutik.cz/vitezove-2015/

http://soutez.institutik.cz/reference/

Koordinátorka projektu: Bohdana Kašparová, bkasparova@institutik.cz,

Garant projektu: Tomáš Poucha, tpoucha@institutik.cz,

Scházíme v Tančící kuchyni: www.tancicikuchyne.cz

www.institutik.cz

Institut Interní Komunikace je nezávislou neziskovou organizací sdružující členy, kteří se interní komunikací profesně zabývají nebo se o ni zajímají. IIK byl založen s cílem vytvoření neformálního diskusního sdružení odborníků z oblasti interní komunikace a příbuzných oborů. Cílem IIK je profilovat interní komunikaci jako prestižní a důležitou oblast, podporovat sdílení znalostí a zkušeností nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. Institut funguje jako platforma pro interní komunikátory a zabývá se správným nastavením procesů a interní komunikací ve firmě, vztahy mezi zaměstnanci a jejich vlivem na efektivitu podniku. Ve spolupráci se členy provádí IIK pravidelné výzkumy a hledá řešení, jak pomocí optimálního mixu komunikačních nástrojů a kanálů informovat správné lidi správně vybranými a správně formulovanými informacemi ve správný čas.

IIK vnímá lidi jako největší bohatství firmy, kteří v ní pracují!

 IIK se zabývá skutečnými, hmatatelnými a měřitelnými přínosy interní komunikace.

 IIK měří, co lze měřit, počítá, co lze spočítat, hledá cesty jak definovat, nastavit a dosáhnout reálný efekt.

 IIK nalézá efektivní řešení, která jsou pro firmu optimální jak z hlediska výsledku, tak i z hlediska vynaložených nákladů.

Prostřednictvím interní komunikace společnosti zlepšují své vztahy se zaměstnanci, aby ti lépe rozuměli tomu, co se ve firmě děje, kam firma směřuje, jakou roli v ní hrají, a aby tak chtěli přispět k firemním cílům. Proto IIK šíří význam IK ve firmách a hledá argumenty, propojuje lidi, sdílí kontakty a know-how, a zveřejňuje případové studie a příklady dobré praxe, sleduje, popisuje a specifikuje trendy v IK, vytváří definice pojmů a vztahů, podporuje vzdělávání a osvětu a aktivně působí v médiích.

Označeno pod:

Back to top