GRAND PRIX INTERNÍ KOMUNIKACE 2016 ZNÁ SVÉ VÍTĚZE .

GRAND PRIX INTERNÍ KOMUNIKACE 2016 ZNÁ SVÉ VÍTĚZE  .

Ve čtvrtek byla slavnostně vyhlášena IIK Grand Prix 2016, kterou již tradičně vyhlašuje Institut interní komunikace. Prestižní soutěž hodnotí projekty z oblasti interní komunikace a souvisejících oborů. V letošním šestém ročníku bylo přihlášeno přes třicet soutěžních projektů. Bylo rozhodnuto o vítězích v šesti kategoriích a udělena tři čestná uznání. Absolutním vítězem se stala Kofola.

Obor interní komunikace se v Čechách i na Slovensku stále rychleji vyvíjí, což se odráží i v tématech projektů přihlášených do soutěže. Celá oblast směřuje ke zlepšování podmínek na pracovištích, k zábavě, k mezilidským vztahům a cílenému CSR. Významným motivačním prvkem se stalo poděkování. Manažeři stále více komunikují a zvyšují se možnosti interakce zaměstnanců. Pro letošní ročník se nejsilnějšími projekty ukázala digitální řešení komunikace a ucelené, promyšlené informační kampaně. Porota ocenila propojení interní komunikace s externími pracovníky a zákazníky. Ubývá tištěných materiálů i inovací v osobní komunikaci.

Vítězné projekty GRAND PRIX 2016

Absolutní vítěz: Kofola – Kus Kofoly aneb Daruj zlaté prasátko

Kategorie DIGITÁL: Sazka – Nový intranet jako živá sociální síť

Kategorie KAMPAŇ: Kofola – Kus Kofoly aneb Daruj zlaté prasátko

Kategorie NÁPAD: Kofola – Měsíční hodnocení pro zaměstnance očima generálního ředitele

Kategorie OSOBNÍ: GSK  – Annual meeting

Kategorie STRATEGIE: Siemens – Ownership culture – zapojení zaměstnanců

Kategorie TISK: Gefco – interní časopis Gefcoviny

K ocenění se vyjádřila Jaroslava Musilová, PR manažerka Kofola Československo: "Zlaté prasátko loni uvedlo skupinu Kofola na pražskou burzu a obdarovalo zaměstnance kusem Kofoly v podobě pravých akcií. Ocenění si tedy určitě zasloužilo. Jsme rádi, že naše projekty baví nejen nás a naše zaměstnance, ale že zaujaly i odbornou porotu. Je to odměna celému týmu, který na nich pracuje a určitě velkou výzvou do budoucna, přicházet s novými nápady a pomáhat měnit svět interní komunikace."

Porota složená z předních osobností interní komunikace posuzuje přihlášené projekty ve dvou kolech. V prvním kole probíhá bodování pomocí aplikace, ve druhém kole porota diskutuje a hlasuje. U každého projektu hodnotí přístup k interní komunikaci, k řešení, fungování a měřitelnosti. Hodnocena je využitelnost a přínos projektu pro celý obor. Všichni soutěžící obdrží cennou zpětnou vazbou „Protokol hodnocení porotců“.

Soutěží se v kategoriích Digital, Tisk, Osobní komunikace, Nápad, Kampaň a Strategie. „V letošním ročníku mě příjemně překvapila mnohem sofistikovanější měřitelnost přínosů většiny projektů, jsem rád, že se obor interní komunikace stává vážnou součástí strategického řízení firem a významným nástrojem managementu.“ říká k hodnocení prací Tomáš Poucha, zakladatel a ředitel Institutu interní komunikace.

Soutěž je určena každému, kdo vnímá význam interní komunikace jako nástroj pro zvyšování efektivity firmy. Své projekty přihlašují ti, kdo se cíleně věnují interní komunikaci a jejím vlivům na angažovanost a loajalitu zaměstnanců, bezpečnost práce, úspěšnost recruitmentu s návaznosti fungování podniku.

„Silné zastoupení kategorie Digitál potvrzuje, že úspěšná firma se v dnešním světě neobejde bez moderní digitální komunikace. Firmy, které investují do elektronizace vnitrofiremní komunikace vykazují vyšší zisk i spokojenost zaměstnanců.“ říká Martin Panák, garant kategorie digital, Product Marketing Manažer pro oblast Business Productivity, Microsoft Česká a Slovenská republika

www.institutik.cz

AKTUÁLNÍ vítězné projekty: TZ_IIK_GrandPrix2016_vyhlášení_vítězové_příloha

Vítězné projekty minulého ročníku a slova dalších výherců a porotců:

http://soutez.institutik.cz/vitezove-2015/

http://soutez.institutik.cz/reference/

Koordinátorka projektu: Bohdana Kašparová, bkasparova@institutik.cz,

Garant projektu: Tomáš Poucha, tpoucha@institutik.cz,

Scházíme se v Tančící kuchyni: www.tancicikuchyne.cz

Institut Interní Komunikace je nezávislou neziskovou organizací sdružující členy, kteří se interní komunikací profesně zabývají nebo se o ni zajímají. IIK byl založen s cílem vytvoření neformálního diskusního sdružení odborníků z oblasti interní komunikace a příbuzných oborů. Cílem IIK je profilovat interní komunikaci jako prestižní a důležitou oblast, podporovat sdílení znalostí a zkušeností nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. Institut funguje jako platforma pro interní komunikátory a zabývá se správným nastavením procesů a interní komunikací ve firmě, vztahy mezi zaměstnanci a jejich vlivem na efektivitu podniku. Ve spolupráci se členy provádí IIK pravidelné výzkumy a hledá řešení, jak pomocí optimálního mixu komunikačních nástrojů a kanálů informovat správné lidi správně vybranými a správně formulovanými informacemi ve správný čas.

IIK vnímá lidi jako největší bohatství firmy, kteří v ní pracují !

 IIK se zabývá skutečnými, hmatatelnými a měřitelnými přínosy interní komunikace.

 IIK měří, co lze měřit, počítá, co lze spočítat, hledá cesty jak definovat, nastavit a dosáhnout reálný efekt.

 IIK nalézá efektivní řešení, která jsou pro firmu optimální jak z hlediska výsledku, tak i z hlediska vynaložených nákladů. Prostřednictvím interní komunikace společnosti zlepšují své vztahy se zaměstnanci, aby ti lépe rozuměli tomu, co se ve firmě děje, kam firma směřuje, jakou roli v ní hrají, a aby tak chtěli přispět k firemním cílům. Proto IIK šíří význam IK ve firmách a hledá argumenty, propojuje lidi, sdílí kontakty a know-how, a zveřejňuje případové studie a příklady dobré praxe, sleduje, popisuje a specifikuje trendy v IK, vytváří definice pojmů a vztahů, podporuje vzdělávání a osvětu a aktivně působí v médiích.

www.institutik.cz

Fotografie:

komunikace-162737197073608/?fref=ts

Absolutní vítěz:

Kofola ČeskoSlovensko a.s. – Kus Kofoly aneb Daruj zlaté prasátko

Společnost Kofola ČeskoSlovensko vstoupila se svými akciemi na Burzu cenných Papírů Praha. Cílem interní kampaně bylo vysvětlit, co se děje a přiblížit zaměstnancům i laické veřejnosti vstup na burzu lidskou řečí a udělat to tak nějak jinak, po Kofolácku. Hlavní linkou se stala postavička Zlatého prasátka. V rámci vánoční kampaně darovala Kofola akcie spotřebitelům i zaměstnancům. Těm byl určen jejich vlastní „Kus Kofoly“, aby se mohli podílet na úspěchu firmy. Na Valnou hromadu přijelo více než 75 % všech zaměstnanců, přestože účast nebyla povinná.

Kategorie DIGITÁL

Sazka a.s. – Nový intranet jako živá sociální síť

Platforma Liferay, na které je intranet postaven, je intuitivní a příjemná pro uživatele. Každý uživatel si sám volí podobu homepage, která nabízí týmové a volnočasově stránky, informace o počasí, o kolezích a jejich práci. Proběhla interní soutěž o název celého intranetu, kdy vítěz vzešel z veřejného hlasování.

Název KOMPAS skvěle zapadá do interní filozofie firmy. Porota ocenila měřitelné zvýšení návštěvnosti 498x oproti stávajícímu intranetu.

Kategorie KAMPAŇ

Kofola ČeskoSlovensko a.s.  – Kus Kofoly aneb Daruj zlaté prasátko

viz výše

Kategorie NÁPAD

Kofola ČeskoSlovensko a.s. – Měsíční hodnocení pro zaměstnance očima generálního ředitele

Měsíční hodnocení je určeno pro všechny zaměstnance, oObsahuje přehled plnění jednotlivých značek, priority na další měsíc, oceněné zaměstnance a jejich fotografie. Jde o slovní hodnocení uplynulého měsíce generálním ředitelem. Pro oživení byl text psaný generálním ředitelem překládán do různých československých nářečí. Celkem bylo 11 nářečí, zaměstnanci hádali, o které nářečí se jedná. Cílem bylo zvýšení čtenosti, v současnosti nejčtenější článek na intranetu – o 100%.

Kategorie OSOBNÍ

1. GSK  – Annual meeting

Celofiremní výroční konference společnosti GSK, jejímž smyslem je představit zaměstnancům společnosti strategii na celý rok, motivovat je pro práci, zvýšit firemní engagement. Motto pro rok 2016 bylo Cesta k úspěchu a výjimečnosti. Šlo o představení vize společnosti GSK, která chce být lídrem v konkrétních oblastech farmaceutického průmyslu. Šlo o velmi dobře propracovaný a promyšlený několikadenní event večetně konference, kdy měli zaměstnanci umožněno dávat zpětnou vazbu v průběhu prezentací formou červených a zelených karet, team-buildingu a workshopů. Celkové hodnocení této akce ze strany zaměstnanců dosáhlo 9,05 bodů z 10.

Kategorie STRATEGIE

Siemens, s.r.o. – Ownership culture – zapojení zaměstnanců

Řešení strategického zacílení interní komunikace. ´Jednejme tak, jak bychom jednali ve své vlastní firmě´,

Porotu zaujal projekt, jak by firma samotná mohla být odpovědnější k živ. prostředí a zároveň ušetřila. Jednou z pilotních aktivit byl dvouletý projekt snížení spotřeby firemních vozidel. Byli osloveni všichni řidiči s tím, aby svým stylem jízdy šetřili palivo a aby přemýšleli, kde tankují. Průběžná kampaň informovla o tom, jak lze změnou chování za volantem snížit spotřebu, jak tankovat levnější palivo. Úspora v nákladech na palivo byla za první rok 515 000 Kč. Dopad na řidiče obrovský, do soutěže se zapojilo 60 % řidičů.

GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. – Gefcoviny

Gefcoviny jsou již 5 let interní magazín pro zaměstnance společnosti GEFCO v České republice. Magazín vychází 3x – 4x ročně a obsahují jak lokální komunikaci, tak korporátní interní komunikaci. Časopis je vydáván v tištěné podobě (jako doplněk online komunikace) 3x-4x ročně a slouží pro komunikaci se všemi zaměstnanci – jak administrativa, tak operátoři ve skladech, dílnách atp., kterých je ve firmě cca 70%.

Porota hodnotila vysokou profesionalitu a čistotu výroby časopisu.

Čestná uznání

KPMG Česká republika, s.r.o. – za zapojení zaměstnanců do CSR

AXA Česká republika s. r. o. – za otevřenost managementu při řízení změny, proměně kanceláří AXA v Bratislavě

IKEA Česká republika, s.r.o.- za promyšlené a detailně propracované řešení angažovanosti zaměstnanců v návaznosti na externí komunikaci firmy.

Citace člena poroty a garanta nejvíce zastoupené kategorie „digital“:

„Silné zastoupení kategorie Digitál potvrzuje, že úspěšná firma se v dnešním světě neobejde bez moderní digitální komunikace. Firmy, které investují do elektronizace vnitrofiremní komunikace vykazují vyšší zisk i spokojenost zaměstnanců.“ říká Martin Panák, garant kategorie digital, Product Marketing Manažer pro oblast Business Productivity, Microsoft Česká a Slovenská Republika

Citace Kofoly a obrázky a fotky pošlu v pátek ráno.

BK

 

Absolutní vítěz:

Kofola ČeskoSlovensko a.s. – Kus Kofoly aneb Daruj zlaté prasátko

Kategorie DIGITÁL

1. Sazka a.s. – Nový intranet jako živá sociální síť

2. AMBI CZ, s.r.o. – Jídlo a radost

3. McDonald’s ČR spol. s r. o. – Ourlounge.cz – Tvůj prostor

Kategorie KAMPAŇ

1. Kofola ČeskoSlovensko a.s.  – Kus Kofoly aneb Daruj zlaté prasátko

2. Komerční banka, a.s. – Nový Intranet v KB

3. T-Mobile Czech Republic a.s. – Díííky

Kategorie NÁPAD

1. Kofola ČeskoSlovensko a.s. – Měsíční hodnocení pro zaměstnance očima generálního ředitele

2. KPMG Česká republika, s.r.o. – Neziskové kino

3. SAP ČR, spol. s r.o. (nevím, co to je to GFSS) – SAP GFSS Strategický týden

Kategorie OSOBNÍ

1. GSK  – Annual meeting

2. Nebylo uděleno

3. KPMG Česká republika, s.r.o. – DobroDny

3. Sazka a.s. – Oslavme to společně

Kategorie STRATEGIE

1. Siemens, s.r.o. – Ownership culture – zapojení zaměstnanců

2. ČEZ, a.s. – Pět firemních principů Skupiny ČEZ

3. HOCHTIEF CZ a. s. – Rozvoj strategie/konceptu interní komunikace

Kategorie TISK

1. GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. – Gefcoviny

2. KPMG Česká republika, s.r.o. – Interní magazín Echo

3. Sazka a.s. -Sazka magazín

Čestná uznání

KPMG Česká republika, s.r.o. – za zapojení zaměstnanců do

AXA Česká republika s. r. o. – za otevřenost managementu při řízení změny, proměně kanceláří AXA v

Bratislavě

IKEA Česká republika, s.r.o.- za promyšlené a detailně propracované řešení angažovanosti zaměstnanců v návaznosti na externí komunikaci firmy.

 

 

Označeno pod:

Back to top