Konference o participaci.

Během Konference o participaci v Senátu byla spuštěna iniciativa PAKT – veřejný závazek (nejen) samospráv o zapojování občanů do rozhodování

Dne 14. září 2015 proběhla v Senátu Parlamentu ČR konference o participaci, tedy o větším a efektivnějším zapojení veřejnosti do demokratického rozhodování v České republice. Akce se konala pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské. V rámci konference byla vyhlášena iniciativa PAKT – závazek veřejné správy o spolupráci s občany. K iniciativě se mohou přihlašovat jednotlivé obce či jiné složky státní správy.

V Praze 15. října 2015

Iniciativa je součástí projektu PAKT (Participace Komunikace Transparentnost), který se snaží prosadit systémový přístup formující podmínky pro intenzivnější zapojení veřejnosti a občanů do rozhodování na různých úrovních veřejné správy. Jde např. o zapojení veřejnosti do územního a strategického plánování, do komunitního plánování sociálních služeb, zapojení do rozhodování znevýhodněných skupin či motivaci k zájmu dětí a mládeže. Od začátku letošního roku se scházeli představitelé veřejné správy a občanských iniciativ a společně vytvářeli rámec, jak více a efektivně občany do veřejného rozhodování zapojit. Vzniklo Prohlášení PAKT, Standardy participace a Metodika participace (ke stažení na www.paktparticipace.cz). Tyto nástroje jsou užitečnými pomocníky především pro politiky a úředníky.

Na konferenci se sešlo více jak sto zástupců veřejné správy a expertů na zapojování veřejnosti. Během tohoto setkání proběhlo představení nových systémových nástrojů zapojení veřejnosti do správy v obcích a regionech a zazněly příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí. V rámci konference vystoupil např. sociolog Josef Bernard, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR Petr Švec, zástupci měst Kuřim a Litoměřice. Zkušenosti z Norska přijela představit Kirsten Paaby z organizace The Ideas Bank Foundation.

Citace

Je třeba, aby se i u nás vytvořily podmínky pro intenzivnější zapojení veřejnosti a občanského sektoru do rozhodování“, uvedla místopředsedkyně Senátu Miluše Horská ve svém úvodním příspěvku. Proto podporuje iniciativu PAKT jakožto systémový přístup ke kvalitní participaci.

Ze zahraničních zkušeností víme, že zapojení občanů do rozhodování o věcech veřejných je nejen efektivní, ale také nejvíce transparentní způsob demokratického rozhodování,“ uvádí Pavel Mička, vedoucí participačních projektů v organizaci Agora CE, a dodává: „Naším úkolem bude nyní přesvědčit politickou reprezentaci, že užší spolupráce s občany a naslouchání jejich hlasu má smysl a je ku prospěchu všem.“

PAKT (Participace Komunikace Transparentnost) je projektem koalice nestátních organizací Agora CE, Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CpKP), Partnerství o.p.s., Zelený kruh a Stiftelsen IdéBanken (Norsko). Hlavním cílem je prosadit systémový přístup k participaci ve všech sférách rozhodování tak, aby veřejná správa na různých úrovních aktivně vytvářela podmínky pro intenzivnější zapojení veřejnosti a občanského sektoru do rozhodování.

František Havlín,  frantisek.havlin@agorace.cz

Více informací se dozvíte na www.paktparticipace.cz

Označeno pod:

Back to top