KRÁL VÍN České republiky 2015

KRÁL VÍN České republiky 2015

Již v desátém ročníku letos proběhne největší vinařský projekt v Česku – KRÁL VÍN České republiky. Od 4. do 7. srpna hodnotí odborné komise soutěžní vzorky v exkluzivním prostředí Clarion Congress Hotel Prague.

I přes to, že loňské vinobraní bylo velmi komplikované a vinaře napříč republikou trápil déšť a tak houbových chorob, není účast vůbec špatná. 94 vinařství přihlásilo 630 soutěžních vzorků, se kterými si musí poradit odborná komise. V té nechybí přední domácí sommelieři, prestižní vinaři ani půvabné inspektorky Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Hodnocení probíhá na počítačovém systému Národního vinařského centra ELWIS při použití co nejmenšího počtu degustátorů. Ředitel projektu KRÁL VÍN České republiky Branko Černý k tomu říká: „Soutěže s takto velkým počtem vzorků většinou hodnotí mnoho desítek degustátorů. Hodnocení tak není konzistentní, rozdíly mezi hodnocení jednotlivých komisí mohou být obrovské. Proto volíme mnohem náročnější systém, kdy hodnotíme ve třech komisích po 4 dny a většina hodnotitelů se nemění. Hodnotitelům se pak snažíme vytvořit co nejlepší podmínky k hodnocení. Za prostor a servis děkujeme skvělému personálu hotelu Clarion, ale nekončíme u něj. Hodnotitelům pomáhá i povinná dekantace vzorků a použití počítačů. Poslední zvláštností je naše kombinace individuálního hodnocení u samostatných stolů s hodnocením u kulatého stolu. Ve chvíli, kdy se komise „rozkolejí“, odebere se ke kulatému stolu, přidá se k nim enolog soutěže Jara Suský a diskutují tak dlouho nad vzorkem, jak je potřeba“.

Výsledky soutěže budou oznámeny na Reprezentačním královském koštu, který se koná 28. 8. v Clarion Cogress Hotel Prague. Na něm budou úspěšným vinařům předána zasloužená ocenění a zároveň si budou moci nejen oni, ale i zvláštní hosté, novináři a partneři projektu ochutnat nejlepších 500 vzorků vín. Avšak tímto velkým „mejdanem“ KRÁL VÍN České republiky nekončí, spíše začíná. V září se rozjede po celé republice, aby rozdával radost ze skvělých českých a moravských vín. Nejen pachatel se vrací na místo činu. Proto je poslední zastávkou Královských koštů na konci listopadu opět pražský Clarion.

Co je KRÁL VÍN České republiky

KRÁL VÍN České republiky je komplexně pojatý marketingový projekt zaměřený na propagaci českého a moravského vinařství, který vytváří prostřednictvím řady eventů, soutěže vín a každoročně vydávané knihy prostředí, v němž se seznamují milovníci vína s domácími vinaři a jejich víny. V roce 2015 se koná již 10. ročník tohoto projektu, který svým rozsahem a plošným pokrytím celé České republiky nemá u nás obdoby.

Součásti projektu KRÁL VÍN České republiky

1. soutěž vín

Soutěž vín určená výhradně českým a moravským vinařským podnikům a vinařům hodnocená velmi zkušenými degustátory tak, aby se na hodnocení podíleli ve stejném objemu enologové, sommelieři, inspektoři SZPI a učitelé z vinařských vysokých škol. Důraz je kladen i na vysokou účast žen.

2. královské košty

Veřejné pultové degustace všech oceněných vín. Vzhledem k počtu vín v soutěži a kvótě 30% medailistů se tu prezentuje okolo 300 vín. Degustace probíhají výhradně ve čtyřhvězdičkových kongresových centrech a jsou doplněny edukativním programem.

3. vinobraní

Pořadatelé úspěšně obnovili tradici vinobraní, coby prezentaci vín a vinařů a nikoliv pouťových atrakcí. KRÁL VÍN České republiky nominuje na každý 12 významných vinařství, která uspěla v soutěži. Každé vinařství má k dispozici jeden stánek, ve kterém nabídne svá vína návštěvníkům k ochutnání i koupi.

4. turné Krále vín

Zcela jedinečný systém řízených degustací nejlepších 15 vín, se kterými objíždí autor projektu vinotéky napříč celou Českou republikou.

5. kniha KRÁL VÍN České republiky

Každý rok vychází i kniha kapesního formátu, která nabízí přehled vinařských podniků, kontakty, informace, fotografie a pochopitelně také zevrubné informace o všech vínech zařazených do soutěže v daném roce

Více informací najdete na www.kralvin.cz

branko@kralvin.cz

Označeno pod:

Back to top