KVANTOVÁ CESTA

KVANTOVÁ CESTA

„Všechno, co si dovedete představit, je možné.“

Dobrý den,

srdečně děkuji, že jste začali číst zpravodaj který jsem pro vás vytvořil. Jelikož jde o první vydání, tak bych vás rád informoval o vzniku společnosti Kvantová cesta, o službách, které vám mohu nabídnout a samozřejmě o dalších nejbližších záměrech

Kvantové cesty.

Předem mi dovolte, abych pro ty, kteří o mně a Kvantové cestě slyší poprvé, představil sebe i společnost.

Jmenuji se Jiří Lexa a Kvantovou cestu jsem založil v roce 2014. Působím jako terapeut tvořící energií (kvantovou vlnou) a lektor v práci s tvořící energií. Mé terapie využívají klienti v České republice, na Slovensku, ale i v celé Evropě, či Jižní Americe. Ordinace mám v Praze, Novém Bydžově a Klatovech. Za svoji profesionální působnost terapeuta jsem pomohl více jak pěti stům klientů a jejich zpětné vazby mi ukazují, že moje snaha má smysl. Pořádám i dva semináře, které jsem nazval Kvantová cesta k úspěchu aneb síla myšlenky a Kvantová svoboda v Matrixu. Týkají se pochopení vlastní podstaty, práce v energetických (kvantových) polích a využití tvořící energie k vědomému bytí.

Účastníci mých seminářů si odnášejí návod, jak vědomě přitahovat do svého života vše, po čem touží a co jim může jejich život vylepšit, či posunout. Úspěch je zde myšlen jako stav bytí, což je velmi důležitá informace, protože mnoho lidí v současnosti vidí za slovem úspěch v první řadě materiální prosperitu. Velmi blízkou a oblíbenou se mi stala práce kvantovou vlnou se zvířaty, což mne přivedlo k založení

1. Kvantové veterinární kliniky v České republice. Z veterinárního hlediska je celý projekt zastřešen MVDr. Martinou Rödlovou a její veterinární ordinace se stala první pobočkou celé kliniky. Za půl roku působení se podařilo pomoct domácím mazlíčkům od neduhů různého charakteru, ale též jsme vyřešili např. psychické problémy u závodních koní.

Kvantová cesta připravuje pro své klienty a příznivce mnoho projektů o kterých vás budu včas informovat.

Reference klientů a účastníků seminářů

“Víkend s Jirkou mi výrazně víc otevřel oči, vnímaní sebe a svého okolí. Každý, kdo chce převzít plnou zodpovědnost za sebe a svoje myšlenky dostane od Jirky nejen zajímavá vysvětlení, ale i návody, jak žít vědomý život.”

Kvantová vlna, kvantové pole, kvantová terapie a naše možnosti v pravém slova smyslu se jedná o tvořící energii obsaženou všude kolem nás a v celém Vesmíru. Současná věda se ji snaží pochopit, ale její skutečné využití je daleko za hranicemi našeho chápání a poznání.

Uvědomit, že si ji vymezujeme pouze vlastním přístupem a prací s ní. Je tedy zcela jedno jestli ji nazýváme kvantová vlna, Shambala, Reiki, SRT, EFT, Juen nebo duch svatý, jak ji nazývají křesťané. Pokud však umíme vědomě vstupovat do energetických (kvantových) polí osob, zvířat, věcí, či situací, jsme schopni také ovlivnit některé jejich změny, reakce, popř. vlastnosti. Pokud jste přečetli první dva odstavce a nevzdali „to“, tak vám moc děkuji a budu se v následujících řádcích snažit o vysvětlení celé záhady, týkající se kvantové (tvořící) vlny, vstupů do energetických polí a jejich přínosu v rámci terapií. Pokusme si připustit, že všechno, co si dovedeme představit je možné. Představme si, že naše myšlenka, která opustí mozek, má absolutní schopnost tvořit vše, čeho se týká a že Vesmír, který je všude okolo nás, působí na myšlenku podobně jako zrcadlo. To znamená, že pomyslíme-li „teoreticky“ na člověka, kterého bychom chtěli vidět, na věc, kterou chceme mít, či na situaci, u které bychom si přáli, aby dopadla podle našich představ, tak se stane přesně to, na co jsme mysleli. Samozřejmě, že mnohým z vás to přijde jako sci-fi a ani z mé strany není touha někoho přesvědčovat za každou cenu, ale připusťme, že něco takového funguje. Představme si, že myšlenka zhmotní naše přání pomocí určitého vesmírného zákona, nazvěme si jej třeba zákon přitažlivosti. Stalo se vám někdy, že jste na někoho pomysleli a on vám „náhodně“ zavolal, či jste se potkali? Obávali jste se někdy něčeho a přesně to se vám stalo? Věděli jste ve škole, že zkoušku uděláte a ona se skutečně povedla? Chtěli jste někdy věc, po které jste již delší dobu toužili a po nějakém čase se objevila ve vaší realitě? Ano, stává se nám to dnes a denně. Otázkou je, jestli se jedná o náhodu nebo o něco přirozeného, co si pouze neuvědomujeme, a proto hovoříme o štěstí, náhodě, hře osudu apod. Občas říkám, že pokud je vše náhoda, co se mi několikrát za den děje, tak nemohou náhody zbýt na ostatní obyvatele planety. Existuje zákon zemské přitažlivosti (zákon gravitace)? Zcela jistě ano. Můžeme to dokázat? Pusťme hrnek s kávou, který právě neseme, na podlahu a uvidíme co se stane. Spadne na zem, takže jasný důkaz. Existuje láska? To je taky vesmírný zákon. Dokažte mi, že existuje! Můžeme ji jako zákon gravitace změřit, či jinak vyzkoušet? Nemůžeme! Ale cítíme ji všichni. Všichni známe ten hřejivý pocit u srdce, když lásku někomu dáme nebo ji přijmeme. V předchozí větě zaznělo slovo pocit a to je velmi důležité, protože stav lásky nedokážeme ukázat, ale prostě jej pociťujeme. A co zákon přitažlivosti (nikoliv gravitační)? Můžeme připustit, že existuje? Stále je to málo důkazů? Dobře, přistupme tedy k další možnosti pochopení „nepochopitelného“.

Reference klientů a účastníků seminářů

Náš kocour Kvido

“I já bych tímto chtěla poděkovat Jirkovi za záchranu našeho kocoura. Osud tomu chtěl, když náš kocour přišel s prokousnutým krkem od jiného kocoura a měl přitom celé pohmožděné tělo. Zrovinka ten den se u nás Jirka zastavil a díky jeho trpělé péči se náš kocour, již po několika Jirkových přiloženích rukou, začal zlepšovat. Asi po 3 hodinách od příhody byl pak kocour úplně v pohodě, rána nebyla na kůži ani druhý den vidět. Kdybych to na vlastní oči nezažila, tak bych tomu, jako lékařka mediciny, nikdy nevěřila. Přátelé je to fakt neuvěřitelný zázrak. “

Stalo se vám někdy při rozhovoru, že jste věděli, co dotyčný řekne? Nebo při jízdě v autě jstez ničeho nic věděli, že ze zatáčky proti vám vyjede jiné auto a mohli jste tak zpomalit svoji jízdu? Měli jste někdy pocit, že rozumíte svému domácímu mazlíčkovi podobně, jakoby vám něco říkal? Tomuto stavu se říká intuice. A je zajímavé, že ji máme všichni! A pokud připustíme, že máme intuici, kterou nemůžeme nijak změřit, či vědecky dokázat, tak obdobně je na tom zákon přitažlivosti. Nelze jej změřit, není vědecky podložen a přesto funguje a je velmi významným činitelem v našich životech. On jednoduše zrcadlí naše myšlenky a tím nám přitahuje do naší reality vše, na co myslíme. Je nestranný, takže odráží každou myšlenku. Tím se samozřejmě vysvětluje, že pokud myslíme celý život negativně, v problémech a máme pocit, že se nám nic nedaří a nejsme dost dobří, přesně to je naše realita. Lidé mi občas namítají, že myslí pozitivně a nefunguje jim to. Omyl! Velkou roli zde hrají pocity, které při dané myšlence vysíláme. Tudíž nelze žít jen tak povrchně. Myslím tím, že nemůžeme na něco myslet, ale cítit něco jiného. To zkrátka nefunguje. Využijeme-li však spojení myšlenky, pocitu a někdy i slova, zaznamenáme obrovské změny v našich životech. Co to má společného s kvantovou tématikou? Všechno! Pokud vstoupíme do energetického (kvantového) pole a chceme být tvůrci, musíme postupovat podle určitých pravidel a zákonů. Můžeme vše urychlit, ale pokud nepochopíme základní principy, můžeme se v poli chovat jako sloni v porcelánu, což bude působit kontraproduktivně. Kvantová vlna je energie, díky které můžeme vyslat určitý záměr (informaci) do kvantového (energetického) pole. Zaslaná informace již podléhá zákonu přitažlivosti, a proto je nezbytné (pokud chceme být úspěšní v této činnosti) ovládat alespoň částečně problematiku zákona přitažlivosti. Formulace konkrétních záměrů nám posléze nebude dělat problém. Následně je možné, za určitých podmínek, vkládat do kvantového pole informace, které mohou pozitivně ovlivnit všechny zúčastněné strany. Kvantovým, či energetickým polem můžeme označit určitý energetický obal okolo těla, věci, či dokonce situace, protože vše je především energie. Mohu vám důvěrně prozradit, že do kvantových polí nevědomě vstupujeme každý den a vzhledem k naší nevědomosti v nich mnohdy způsobujeme zbytečné škody. Pokud někdo pochopí tento fenomén, stává se vědomým člověkem, ve smyslu, že si vědomě řídí svůj život a nespoléhá se na osud, či náhodu. Samozřejmě, že vědomým vstupem do energetického pole můžeme velmi účinně léčit lidi, či zvířata, ale samozřejmě můžeme pomoct i sami sobě při řešení fyzických nebo psychických problémů. Kvantová terapie je ve své podstatě spuštěním léčícího systému každé bytosti na vědomé úrovni.

Vědomým vstupem do kvantového pole můžeme tvořit vše, co si umíme představit. Proto k práci s kvantovou vlnou potřebujeme především sebedůvěru a fantazii. Mnoho lidí se mne ptá, zda není tato metoda nebezpečná a jestli není proti zákonu Vesmíru vstup do cizího energetického pole. Jak už jsem uvedl, do energetických polí vstupujeme každý den na nevědomé úrovni. Přirovnejme vědomé bytí (vstup do energ.pole) k řízení auta. Když vás posadím do auta, aniž byste před tím kdykoliv řídili, může to být nebezpečné pro vás i okolí. Ale pokud si uděláte řidičský průkaz a naučíte se ovládat tuto „nebezpečnou zbraň“, stává se ve vašich rukou pomocníkem, potěšením a přínosem pro vaše okolí. A stejné to je s prací v kvantovém poli. Dokud jsme nevědomí, tak snadno ublížíme všem a všemu do jejichž pole vstoupíme, ale pochopíme-li, jak se v kvantových polích „chovat“, přinese to zcela jistě radost, potěšení a růst jak nám, tak i našemu okolí.

Reference klientů a účastníků seminářů

“Chtěla bych moc poděkovat panu Jiřímu, za jeho léčbu. Měla jsem rakovinu. Pan Jiří mě po celou dobu velmi pomáhal, hlavně po psychické stránce. Vždy po jeho působení jsem se cítila jako znovuzrozená. Nyní jsem již zdravá a za to vděčím právě panu Jiřímu. Děkuji.”

Postřeh účastnice semináře

„Ráda se podělím o své zkušenosti s kvantovou vlnou po víkendovém semináři Kvantový úspěch a síla myšlenky vedený Jiřím Lexou. Věděla jsem, že tyto poznatky budu potřebovat pro své další fungování v životě. Nehrnula jsem se tak úplně do jejich aplikace a sama nevím proč to tak bylo, ale cítila jsem, že přijde správná doba. Ta nastala hned další den dopoledne, kdy se mě přítel zeptal, jestli to vyzkouším na „přičarování“ (jak tomu říká) peněz do jeho podnikání, které nutně potřeboval. Řídila jsem se tím, co říkal Jirka Lexa, „pošlete to tam a nepřemýšlejte nad tím dál.“ Poslala jsem záměr na dálku ale až večer, kdy jsem cítila, že přítel není v křeči a je uvolněný. Vám všem nemusím vysvětlovat, jak jsem to mohla na dálku vědět (žije na Moravě a já v Praze). Druhý den odpoledne mi volal, že ty peníze opravdu dorazily. Přiznám se, že jsem byla překvapená, jak rychle ten Vesmír funguje. Podobnou zkušenost s „kvantovou vlnou“ jsem udělala při „léčení“ mé maminky. Má dlouholeté zdravotní problémy, ale docílily jsme toho, že pár dnů neměla bolesti a další příznaky. Obě jsme byly ohromené!!! U ní vím, že budu muset působit pravidelně a delší dobu. Ukázalo nám to řešení a jsem z toho velice nadšená. Donedávna jsem měla hromadu stresů a nedalo se říct, že v mém životě panuje lehkost. Po tomto semináři a prvních zkušenostech cítím, že mi kvantová vlna a síla myšlenky pomůžou získat v životě lehkost, pocit nadhledu a určité vyrovnanosti. Mám z této cesty moc velkou radost a těším se na radostné prožívání svého života. Všem vám přeji to stejné. Radujte se v životě a hrajte si.“ Život je zajímavý sám o sobě, když zkrátka jen jsme a nevytváříme si zbytečné strachy, či jiné negativní emoce. Mnoho lidí stráví většinu svých životů hledáním návodu, jak by mohli být šťastni. Ve sto procentech se jedná o vstup do slepé uličky, z které dříve nebo později vycouváme bohatší o další zkušenost, leč stále nám chybí návod na věčné štěstí. Jedním z mých motivačních faktorů, jak být šťastný, je stav, kdy si plním všechny své sny. Nejde o materiální pojetí, ale čistě o pocit, že mohu mít vše, co chci opravdu od srdce a co mi dělá radost. Než se s Vámi podělím o jednu zkušenost se splněným snem, bych rád vysvětlil tu jednoduchost, která tkví v našich přáních a snech. Představte si, že malé děti sní většinu svého času. Žijí napojeni na svoji podstatu a neustále si hrají. Vědí, že mohou mluvit s vílami a hrát si s pohádkovými bytostmi. I za mnou přišel domů Křemílek s Vochomůrkou a nějakým dotěrným dědečkem, kterého jsem jako dítě vyhodil z našeho bytu. Rodiče mi však tehdy řekli, že to byl výtvor mé fantazie a celou situaci obrátili v legraci. Nikdo nebral v úvahu paralelní světy, či tvorbu své vlastní reality. Ale vraťme se zpět k našemu dětskému snění. Co se však postupně stane? Necháme si tuto přirozenou věc, tuto přednost našich myslí ukrást. Kým? Svými rodiči, svým blízkým okolím a všemi těmi socializačními elementy, s kterými přicházíme celý život do kontaktu.

Reference klientů a účastníků seminářů

Dobrý den, absolvovala jsem seminář Kvantová cesta k úspěchu, název může být pro někoho zavádějící, ale úspěchem zde se rozumí uspět ve všech rovinách našeho života tak, jak si přejeme. Pokud jste se dostali na tyto stránky, není to náhoda i mě se to stalo…a pokud chcete jít na přednášku, seminář, nebo oslovit pana Jiřího s nějakým vaším problémem, neváhejte, je to báječný člověk se srdcem na dlani, který vám pomůže. Semináře připravuje pro omezený počet účastníků, není to žádná „masovka“, tudíž se každému má čas věnovat osobně a na každou vaši otázku s úsměvem odpoví…Vím, že jsem se s ním nepotkala naposledy a určitě pokud budu potřebovat, tak se na měj s důvěrou obrátím…

Děkuji Jiří za motivující seminář a přeji jen Vše NEJ…Líba

pocitů a slov je právě materiál, na který tento zákon velmi přesně reaguje. Pokud je nám od dětství vštěpováno, že jsme chudí, že se v naší rodině dědí nějaké onemocnění, a že nemáme dispozice pro zlepšení našeho stavu, Universum nám bude s největší pravděpodobností zrcadlit všechny tyto „vize“. Pokud se však rozhodneme a přijmeme do svého života hojnost ve všech možných oblastech, to znamená materiální, vztahovou, zdravotní atd., život se nám s největší pravděpodobností začne měnit. Zkrátka, pokud budeme hovořit o tom, co chceme, pokud budeme myslet na to co chceme a pokud budeme ve svém životě dělat jen to co chceme, výsledek na sebe nenechá dlouho čekat. Přeji vám mnoho úspěchu.

Reference klientů a účastníků seminářů

“Jirku jsem poznala na terapii přes telefon, chtěla jsem vyřešit zdravotní problémy mé dcerky a jasně, že problém byl ne u dcerky, ale u mě…. To jsem tak nějak tušila, ale myslela jsem si, že to půjde vyřešit i jinak … :d ) No a nejde to … :d ) Asi za cca 2 měsíce jsem šla na seminář do Náchoda a chci tím Jirkovi moc poděkovat, že se snaží lidem ukázat jiný způsob života, než na který jsme zvyklí… Moc mi pomohl i po psychické stránce :d )

Všem můžu Jirku doporučit, protože chce lidem opravdu pomoct. Děkuji Jirko a jsem ráda, že jsem tě poznala…”

Děkuji Vám, že jste si udělali čas na přečtení zpravodaje, který pro Vás chci periodicky připravovat, neboť se domnívám, že správných informací není nikdy dost. A pokud usoudíte, že tyto informace jsou právě pro Vás ty správné, bude to pro mne velkou ctí. Přeji Vám, abyste se měli přesně tak, jak si přejete, protože to je podstata vědomého života. Pokud se rozhodnete navštívit některý z mých seminářů, rád vám v praxi ukážu, jak si může každý člověk vytvářet svoji realitu vlastní myšlenkou a jak je jednoduché odstranit ze svého života všechny ty nepříjemné věci, které nás denně obtěžují a ztěžují nám život. Máte-li jakýkoliv problém, týkající se vašeho fyzického, ale i psychického zdraví, rád vám pomohu najít řešení a pochopit, že pouze my jsme tvůrci vlastního života se všemi jeho náležitostmi. Kvantové terapie provádím osobně v ordinacích v Novém Bydžově, v Praze a Klatovech. Je však možné se domluvit i na konzultaci přes Skype, či telefon, eventuálně vás mohu navštívit přímo ve vašem prostředí doma. Pokud potřebujete pomoci svému domácímu mazlíčkovi, mám pro vás též jedno řešení a tím je

1. Kvantová veterinární klinika v České republice, kde léčíme jak domácí, tak i užitková zvířata.

Pokud mne chcete inspirovat, či zaslat nějaký nápad nebo návrh, můžete mi napsat na

jirilexa@jirilexa.cz nebo na info@kvantovacesta.cz .

Zajímavé odkazy:

Facebook – Kvantová cesta

Facebook – 1. Kvantová veterinární klinika v ČR

Facebook – Jiří Lexa

Videa:

Kvantová terapie

Tvorba reality vlastní myšlenkou
www.kvantovacesta.cz

https://www.youtube.com/watch?v=DzOjW_XnGPY

 

 

Označeno pod: , ,

Back to top