Millennials v marketingu

Minikonference Millennials v marketingu aneb burza přístupů,
nápadů a možností 16. srpna se uskuteční minikonference Millennials v marketingu pod
záštitou Marketingového institutu. Půjde o burzu různých přístupů,
nápadů a možností, jak k tomuto aktuálnímu tématu přistoupit. Na
problematiku se podíváme z mnoha různých úhlů pohledu – vystoupí zde
výzkumná agentura Ipsos s aktuálními daty a průzkumy, marketingová
agentura Socialsharks, úspěšný youtubový pár Aik Murczechy a Johanka
Čunková a přední česká psycholožka Milena Nováková.
Mileniálové jsou velmi diskutovaným tématem a obecně se tvrdí, že jsou velmi specifičtí a neplatí na ně metody, na které jsou firmy zvyklé po desetiletí. Jaká je pravda? Jsou opravdu tak jiní? Co na ně funguje, co jim nabízet, jak s nimi komunikovat, jak je motivovat? Na tyto a další otázky se pokusíme nalézt odpovědi během této akce.
„Téma je pro mne osobně velmi zajímavé a věnuji se mu již dlouhou dobu. Již jsme se dívali detailně na mileniály jako zaměstnance – jejich potřeby, problémy, motivy a stimuly v práci. To většina společností neumí uchopit, ovšem ještě horší je to ve světě obchodu a marketingu. Proto jsme se rozhodli udělat tuto akci – hlavním cílem je umožnit účastníkům se vcítit do uvažování typického mileniála, abychom je dokázali zaujmout, přesvědčit a zapojit i samozřejmě jim i prodat.“ uvedl ředitel Marketingového institutu Tomáš Poucha.  Akce se uskuteční 16. srpna od 13. hod v Tančící kuchyni a bude se skládat z několika bloků. V prvním bloku vystoupí zástupci výzkumné agentury Ipsos, kteří představí nejnovější data, čísla a průzkumy ohledně mileniálů a vysvětlí, kdo vlastně mileniálové jsou a čím se vyznačují. Následně přidá svůj úhel pohledu ředitel institutu Tomáš Poucha, který se zaměří na strategické návaznosti marketingu a značky v souvislosti s touto skupinou. To, že jsou mileniálové spojení zejména prostřednictvím sociálních nám ukáže marketingová agentura Socialsharks. David Frejka nám představí nejnovější případové studie z kampaní pro společnost Bigshock, kde klíčovou cílovou skupinu tvoří zejména zástupci právě mileniálů.
Zároveň dodá i seznam doporučení, jak s mileniály pracovat na sociálních sítích.
Velmi speciální bude čtvrtá část, kde vystoupí Aik Murczechy a Johanka Čunková. Aik
Murczechy je mnohými lidmi považován za zakladatele českého youtube, jeho kanál sleduje přes 156 000 lidí a nejúspěšnější video má téměř 4,6 milionů shlédnutí. Seznámí nás s doporučeními, jak mileniály oslovit a jak tvořit obsah, který budou milovat. V závěrečné části si pod vedením zkušené psycholožky Mileny Novákové vyzkoušíme metodu tzv. matice empatie, která umožňuje lidem podívat se na aktivity očima různých segmentů a pochopit rozdílné představy.

O Marketingovém institutu
Marketingový institut sdružující osobnosti a firmy z oboru marketingu vznikl jako platforma pro výměnu informací a zkušeností mezi odborníky z této oblasti. Pole působnosti tohoto institutu je poměrně široké – patří mezi ně především organizace akcí – formálních, neformálních, přednášek, konferencí a networkingů, dále výměna informací a zkušeností nejen mezi členy, předávání praktického i teoretického know-how, školení, nabídka knihovny, poradenství, konzultací, kontaktů na odborníky, organizace a spolupráce na výzkumech a analýzách a mnoho dalšího. Hlavním cílem je vzít ty nejlepší doporučení, postupy a know- how a shromáždit je na jedno místo tak, aby byly k dispozici všem členům a oni mohli těchto znalostí využít ve svých firmách.
Kontakt

Institut interní komunikace, Marketingový institut
Karmelitská 268/26, Praha 1,
www.iik-mkti.cz

Content Manager: David Zoubek, dzoubek@iik-mkti.cz,
Ředitel institutu: Tomáš Poucha, tpoucha@iik-mkti.cz,

Označeno pod:

Back to top