„ MISS & MISTER DEAF WORLD AND EUROPE 2014 “ „ WORLD FASHION SHOW 2014 Czech republic“

MISS & MISTER DEAF WORLD AND EUROPE 2014 “

WORLD FASHION SHOW 2014 Czech republic“

Pořadatel soutěží:

Spol. MISS DEAF s.r.o. IČO 28504054 DIČ CZ 28504054

Senovážné náměstí 1464/6 110 00 Praha 1 Tel/fax + 420 224 227 777

E-mail: josef@missdeafworld2011-2020.com Mobil + 420 777 277 773

Name of account – MISS DEAF s.r.o.

Financial Account CZK Number: 225839181/0300 ČSOB Na Příkopě 18 110 00 Praha 1

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

MISS & MISTER DEAF WORLD AND EUROPE 2014 “

WORLD FASHION SHOW 2014 Czech republic “

SVĚTOVÁ SOUTĚŽ: MISS & MISTER DEAF WORLD and EUROPE 2014

TERMÍN KONÁNÍ: Od 11.července 2014 do 27.července 2014 Praha Czech republic

DATUM FINÁLOVÉHO VEČERA:19. července 2014 od 19.00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ: Congress Hall TOP HOTEL PRAHA Blažimská 1781/4 Praha 4 – Czech republic

MÍSTO KONÁNÍ FINÁLOVÉHO VEČERA: TOP HOTEL PRAHA s.r.o. www.tophotel.cz

V roce 2014 se bude v Hl. městě Praze o titul Miss & Mister Deaf World 2014 a titul Miss & Mister

Deaf Europe 2014 ucházet dne 19.července od 19.00 hodin v  Congress Hall v TOP HOTE PRAHA Blažímská 1781/4 Praha 4 z  celého světa více jak 60 zvolených Miss & Mister Deaf svých států.

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

WORLD FASHION SHOW 2014 s doprovodným programem:

TERMÍN KONÁNÍ: od 21.července 2014 až 25.července 2014, přesná místa a čas konání celkem pěti velkých World Fashion show 2014 s  doprovodným programem a další informace kolem celé této ojedinělé světové události, oznámí organizátor celé akce veřejnosti, na webových stránkách nejdéle do 15.července 2014.

Soutěže: MISS &DEAF WORLD and EUROPE.

Soutěže Miss Deaf mají dlouholetou tradici. Ve světě je o tyto každoroční světové soutěže velký zájem a za čtrnáct let, co se tyto soutěže pro neslyšící dívky a chlapce z celého světa pořádají, se ve světě českému pořadateli soutěží, podařilo založit ve více jak 85 státech každoroční soutěže Miss &Mister Deaf každého státu.

A vítězné zvolené každoroční Miss & Mister Deaf každého státu, se vždy zúčastní každoročně světových soutěží Miss & Mister Deaf World a Europe a od roku 2014 také vždy velké World Fashion show. V Praze Czech republic se v roce 2014 bude konat již čtrnáctý ročník světových soutěží pro sluchově postižené dívky a od roku 2014 také i neslyšící chlapce z celého světa. Patronem soutěží je již dvanáctým rokem vždy, TOP HOTELS GROUP a.s.

Tyto každoroční pořádané soutěže jsou koncipovány tak, aby se slyšící lidé na celém světě, měli možnost osobně přesvědčit, že když se dá sluchově postiženým dívkám a chlapcům stejná možnost a šance, jako mají lidé slyšící, mohou neslyšící dívky a chlapci ale také všichni neslyšící lidé ve světě, také stejným způsobem pracovat a dělat vše tak, jak to dělají lidé slyšící.

II.

Historie soutěží: MISS & MISTER DEAF

První ročník světové soutěže se konal na Španělské Mallorce a všechny další ročníky proběhly v Praze, pouze ročník 2010, se konal pod záštitou Primátora Hl. města Tbilisi pana Giorgi Ugulavi v Gruzii. Patronát nad celou soutěží ve státě Gruzie , převzala první dáma státu Gruzie,paní Sandra Roeleof.Tyto světové soutěže, jsou jediné svého druhu ve světě, které každoročně pořádá český organizátor již od roku 2001. Soutěže nejen podporují ,ale především každoročně napomáhají sluchově postiženým dívkám a chlapcům z celého světa, v jejich nelehkém životě, ale také jim tyto světové soutěže každoročně napomáhají, zapojit se plně do života a umožňuji jim větší integraci do společnosti. Světové soutěže Miss & Mister Deaf World and Europe a od roku 2014, také nově zařazená každoroční World Fashion show, na které předvádějí své dovezené módní oblečení neslyšící dívky a neslyšící chlapci z celého světa, umožní také každoročně těmto neslyšícím dívkám a chlapcům, po jejich návratu domů sehnat snadněji práci a tak se díky soutěžím a World Fashion show, mohou snadněji a naplno zapojit do pracovního procesu. Proto se světové soutěže a nově World Fashion show každoročně, pro sluchově postižené dívky a chlapce z celého světa konají. Každoročně se na finálovém večeru vyhlašuje celkem 8 vítězných titulů.

Miss a Mister Deaf World dále I. Vicemiss Deaf World, a II.Vicemiss Deaf World, dále tituly Miss a Mister Deaf

Europe a tituly Miss Deaf World Shympaty.

Světové soutěže: MISS & MISTER DEAF WORLD and EUROPE 2014

Všem zvoleným MISS & MisterDEAF svých států, které přijedou v roce 2014 na světové soutěže do Hl. města Prahy z celého světa, zajišťuje pořadatel soutěží v roce 2014 nejen celý pobyt na soutěžích zdarma s  jedním jejich osobním doprovodem od data 11.July 2014 do 27.July 2014 ( Jídlo ,ubytování a nealko nápoje v TOP HOTEL PRAHA Blažímská 1781/4 Praha 4 –Chodov ale také všem soutěžícím Miss a Mister DEAF z celého světa, pomáhá finančně pořadatel soutěží, zajistit letenku pro cestu do Prahy a zpět po soutěžích domů.Tyto neslyšící dívky a chlapci z  celého světa, by se nikdy bez finanční pomoci kolem zajištění letenek a celého pobytu na soutěžích v Praze Czech republic, na světové soutěže Miss a Miter Deaf World a Europe nikdy sami nedostali. Sluchově postižené dívky a chlapci, pochází nejen z velmi chudých poměru a rodin, ale mnoho z  nich, nemá ve svých státech ani nemůže sehnat vzhledem ke svému sluchovému postižení, žádné zaměstnání. Především tento stav kolem nedostatku pracovních příležitostí a zaměstnání pro sluchově je proto, že se slyšící lidé ve světě mylně domnívají, že když je dívka, chlapec nebo lidé sluchově postižení a neslyší, že je zaměstnat nemohou, protože by práci vzhledem ke svému sluchovému postižení nezvládali. Proto se český pořadatel světových soutěží každoročně již 14 let snaží, získávat od různých sponzorů, partnerů a institucí co nejvíce financí, pro nákup letenek, aby se světových soutěží Miss a Mister Deaf World a Europe a World Fahion show, mohlo vždy každoročně zúčastnit, co možná nejvíce neslyšících Miss a Mister Deaf celého světa.

Cílem českého organizátora každoročních světových soutěží, je pomáhat neslyšícím lidem, kteří to pro svůj nelehký životní osud velmi potřebují.

V roce 2014 pro velký zájem o tyto světové soutěže ve světě z řad zvolených Miss & Mister Deaf z celého světa, se čtrnáctého ročníku světových soutěží Miss & Mister Deaf World a Europe 2014 a také World Fashion show 2014 zúčastní v Praze a Czech republic, více jak 40 zvolených Miss a 30 zvolených Mister Deaf z celého světa. Samotný finálový večer světových soutěží Miss & Mister Deaf Worda a Europe 2014, se bude konat v Praze Czech republic dne 19. července 2014 od 19.00 hodin v CONGRESS HALL TOP HOTEL PRAHA Blažimská 1781/4 Praha 4. World Fashion show 2014 pro neslyšící dívky a chlapce z celého světa, se bude konat po celé České republice celkem v  pěti vybraných městech dne 21.července 2014 v  Praze a dále 22.července 2014 23.července – 24.července – 25.července 2014 .Vybraná města oznámí organizátor veřejnosti nejdéle do 15.7. 2014 na webových stránkách k  soutěžím a plakátech ke každé konané World Fashion show 2014 .

Bylo by nám jako pořadateli světových soutěží Miss – Mister Deaf World and Europe 2014 a World Fashion show 2014 a také všem neslyšícím soutěžícím dívkám a chlapcům i všem neslyšícím lidem ve světě velkou ctí, kdyby jste se mohl nebo mohla také osobně zúčastnit v roce 2014 jako čestný host,světových soutěží Miss Mister Deaf Word a Europe 2014. Všem neslyšícím lidem by Vaše přítomnost či jakákoli podpora této světové soutěže a World Fashion show 2014 udělala velkou radost a také by jste Vaši osobní účasti a případné podpoře , velice napomohl/la tyto charitativní světové soutěže pro sluchově postižené dívky a chlapce z celého světa ještě více zviditelnit jak v České republice ale také ve světě. Vaše osobní účast v  Mezinárodní porotě soutěží by byla pro neslyšící lidí v České republice a také ve světě,velkou podporou a uznáním v jejich nelehkém životním osudu.

III.

Organizátor a celý management světové soutěže a World Fashion show, organizují a pracují kolem světových soutěží vždy každoročně bez nároku na finanční odměny již od roku 2001. Jestli se také osobně jako čestný host nebo partner světových soutěží osobně zúčastníte a zasednete v Hlavní nebo Mezinárodní porotě této světové soutěže Miss & Mister Deaf World a Europe 2014. Sluchově postiženým dívkám a chlapcům tak uděláte ničím neocenitelný dar, který můžete těmto sluchově postiženým lidem dát. Pouze když slyšící lidé těmto sluchově postiženým dívkám, chlapcům a lidem dají šanci, možnost a příležitost se předvést celé slyšící světové veřejnosti, tak mají tito neslyšící lidé reálnou šanci, že dostanou v budoucnu od slyšících lidí, firem a slyšící veřejnosti ve světě,nejen více prostotu ale také pracovních příležitostí a budou se tak moci tak jako lidé slyšící, mnohem více zapojit do běžného pracovního procesu.Hlavně ale budou moci denně prožívat i přes své sluchové postižení, svůj osobní život šťastně a důstojně, tak jako lidé slyšící.

Slyšící lidé a osobnosti z celého světa, mají takto možnost pomoci každoročnímu pořadateli světových soutěží pořádaných pro dívky a chlapce se sluchovým postižením z celého světa,aby tyto světové soutěže Miss & Mister Deaf World a Europe 2014 měli ve světě své místo a tito neslyšící lidé z celého světa, měli vždy jednou v roce se také možnost v Praze v Czech republic nejen setkávat a navazovat nové přátelství ale také, aby měla každá neslyšící dívka a každý neslyšící chlapec z celého světa, stejnou možnost, prožít svůj život šťastně a naplno tak, jako ho prožívají s naprostou samozřejmostí ve světě dívky a chlapci slyšící. Kdo byl osobně někdy na světové soutěži jako čestný host nebo jako divák tak dobře ví, že neslyšící dívky a chlapci a neslyšící lidé, dovedou být i přes své sluchové postižení nejen velmi vzdělané a inteligentní ale také velmi krásné osobnosti, proto se tyto soutěže konají aby se každý ve světě mohl osobně každoročně přesvědčit, že ani hluchota ani sluchové postižení lidí ve světě, není pro ně žádný problém. Proto tito lidé budou nesmírně rády a šťastní, když mi slyšící lidé je budeme také nejen respektovat ale také se snažit, je více zapojovat do pracovního procesu a do slyšící společnosti.

Za pořadatele čtrnáctého ročníku světových soutěží a World Fashion show 2014 a jako čestný president světových soutěží Vám velice děkuji za Váš čas, který jste každý věnoval tomuto dopisu. Také děkujeme za Vaší případnou podporu a pomoc a také za Vaši případnou osobní účast na světových soutěžích Miss & Mister Deaf World a Europe 2014. Čím více dostanou sluchově postižení lidé od nás slyšících lidí na celém světě více důvěry a možností se ukázat a předvést, tím více budou mít neslyšící a nedoslýchavý lidé z celého světa, větší šanci na lepší a důstojnější život. Praha 2014.

Josef Uhlíř president soutěží

E-mail: josef@missdeafworld2011-2020.com Mobil + 420 777 277 773

Organizátor soutěží:

Miss & Mister Deaf World a Europe 2014 Praha Czech republic

World Fashion show 2014 Česká republika

Společnost MISS DEAF s.r.o. IČ 28504054 DIČ CZ 28504054

Senovážné nám 1464/6 110 00 Praha 1 Tel/fax  420 224 227 777

Označeno pod: ,

Back to top