Monitoring financování kampaní krajských a senátních voleb .

TI bude monitorovat financování podzimních voleb do krajů a Senátu

Web transparentnivolby.cz | zdroj: TI

Praha, 14. července 2016 – Transparency International se opět zaměří na monitoring financování kampaní krajských a senátních voleb jednotlivých politických stran/hnutí a jejich kandidátů. Přineseme veřejnosti unikátní a přehledný obrázek o tom, kolik strany utrácejí a za co, kdo jim na tyto aktivity přispívá a čí kampaň je průhledná. Hodnocení TI bude zveřejněné před volbami – 22. září.

Pro férový demokratický provoz je nutné vědět, kdo sponzoruje politiku, kolik vydávají strany na kampaně a kdo se na nich podílí. Pokud kandidát vede svou kampaň čistě, je větší šance, že se tak bude chovat i ve veřejné funkci,“ říká David Ondráčka, ředitel TI.

TI se inspirovala zahraničními modely a vytvořila kritéria dobré praxe ve zveřejňování informací a otevřenosti kampaní, které jdou daleko nad zákonné povinnosti. Jde o standardní informace, které jsou ve vyspělých zemích běžně zveřejňovány. TI hodnotí jednotlivé kandidáty podle toho, do jaké míry tato kritéria v praxi naplňují. Jedná se tedy o benchmarkové hodnocení, nikoli o klasický sociologický výzkum. Cílem je vnést do kampaně i aspekt soutěžení, tedy kdo bude více otevřený.

TI hodnotí transparentnost kampaní kandidátů na základě osmi předem stanovených kritérií. Za zdroj informací slouží jak webové prezentace kandidátů, jejich oficiální profily na sociálních sítích a relevantní prohlášení v celostátních médiích, tak zejména odpovědi na soubor otázek shrnutých do Kritérií dobré praxe, k jejichž zodpovězení budou v průběhu kampaně jednotliví kandidáti týmem TI několikrát vyzváni. První elektronická rozesílka proběhla v pondělí 11. července. Analyzovaná data budou zveřejněna 22. 9. 2016 na webu transparentnivolby.cz spolu s vyhodnocením a známkou udělenou TI za transparentnost financování. Jde o servis voličům, který může ovlivnit jejich rozhodování při výběru kandidátů. „Monitoring volebních kampaní není novinkou, v posledních letech jsme monitorovali prakticky všechny volební kampaně politických stran a kandidátů. Podzimní volby jsou možností, jak přinést veřejnosti obrázek o jimi volených zástupcích, kteří je budou posléze reprezentovat v kraji či v Senátu,“ dodává Petr Vymětal, z VŠE a spolupracovník TI.

Proč monitoring financování volebních kampaní?

  • Jako voliči máme právo ještě před volbami vědět, kolik strany investovaly do kampaní a kdo za jejich financováním stojí.

  • Jako daňoví poplatníci máme právo vědět, jak je nakládáno s veřejnými prostředky, které strany z nemalé části věnují na volební kampaně.

  • Monitoringu předvolebních kampaní se v TI věnujeme již od roku 2012. Hodnotili jsme prezidentské volby, volby do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu a komunální volby v roce 2014. Poslední typ voleb, které ještě nebyly monitorovány, jsou volby do zastupitelstev krajů. Kontinuální monitoring má svůj dopad a přispívá k vyšší míře otevřenosti politických kampaní v České republice.

Hlášení volebních nekalostí

V TI se, tak jako u předešlých kampaní, budeme věnovat nejen monitoringu, ale také osvětě a sběru hlášení volebních nekalostí prostřednictvím elektronického formuláře na webu transparentnivolby.cz. Minulé obecní volby provázela řada volebních podvodů, nekalostí a nakupování voličů – podobné fauly chceme řešit i letos.

Nechci hejtmana s krabicí od vína – Crowdfunding

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se obracíme na veřejnost formou crowdfundigové kampaně na HitHit.cz s žádosti o podporu našeho projektu zaměřeného na monitoring financování volebních kampaní. Jak podpořit naši činnost v tomto konkrétním projektu a co za to můžete získat, se dozvíte na www.hithit.com/transparentnivolby.

David Ondráčka, ředitel TI

E-mail: ondracka@transparency.cz

Petr Vymětal, VŠE a spolupracovník TI

E-mail: petr.vymetal@vse.cz

Užitečné odkazy:

Web Transparentní volby

Kritéria hodnocení

Hlášení volebních nekalostí

Nechci hejtmana s krabicí od vína

Transparency International

Transparency International Česká republika (TI ČR) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v České republice a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. Náš tým 15 lidí dokáže ušetřit miliardy korun z veřejných rozpočtů. www.transparency.cz

Jsme součástí mezinárodní sítě nevládních organizací Transparency International (TI). TI je jedinou mezinárodní nevládní organizací zaměřenou na problematiku korupce a vytváření protikorupčních programů, do nichž se snaží zapojovat občanskou společnost, podniky i vládní instituce. Byla založena v roce 1993 se sídlem v Berlíně a dnes čítá více než 100 národních poboček po celém světě.

www.transparency.org

Označeno pod: ,

Back to top