NADMĚRNÁ DENNÍ SPAVOST A OBEZITA

NADMĚRNÁ DENNÍ SPAVOST A OBEZITA – XVI. Český a XI. Česko-Slovenský kongres spánkové medicíny 6. – 8. listopadu 2014 v Praze, Hotel Pyramida.

Spánková medicína jako relativně mladý obor má v naší republice více než 50letou tradici.

Již na počátku 60. let minulého století byla v Praze založena první spánková laboratoř ve střední Evropě, kde byli soustřeďováni a vyšetřováni pomocí spánkové polysomnografie pacienti z celého Československa. K dalšímu rozvoji a rozšíření diagnostiky na celou šíři oboru došlo v 90. letech 20. století, kdy se začala prohlubovat multioborová spolupráce. Ta se týká interních oborů – plicního lékařství, kardiologie, diabetologie, endokrinologie, psychiatrie i pediatrie – i chirurgických oborů – otorhinolaryngologie a stomatochirurgie. V r. 2001 byla založena v ČR samostatná

Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM), kde jsou všechny zmíněné obory zastoupeny. V souladu s evropským doporučením se začala v naší republice vytvářet akreditovaná pracoviště s plnou funkční specializací na oblast celé spánkové medicíny či s působností pouze na poruchy dýchání ve spánku, jejichž prevalence je v populaci nejvyšší a které mají i nejzávažnější zdravotní rizika.

V popředí zájmu je nejen klinická diagnostika a léčba poruch spánku, ale i důsledky těchto poruch na lidské zdraví. Spánek zasahuje příznivě do řady metabolických pochodů a jeho nedostatek či zkrácení jsou rizikovými faktory pro vznik kardiovaskulárních komplikací, metabolického syndromu, duševních poruch, kognitivních funkcí i řady dalších změn. Včasná diagnostika poruch spánku a bdění a jejich léčba se tak uplatňuje i jako důležitá součást preventivní medicíny.

Výroční sjezdy Společnosti slouží k setkání a prezentaci dosažených vědeckých výsledků a novinek mezi členskou základnou. Letošní 16. kongres se koná v Praze pod záštitou Magistrátu Hlavního města Prahy. Jako hlavní téma sjezdu byla vybrána nadměrná denní spavost a obezita. Úzká souvislost a vzájemný vztah zmíněných poruch přispívají k rozvoji dalších civilizačních onemocnění – především onemocnění srdce a cév a metabolických poruch včetně diabetu mellitu 2. typu. Jejich včasná diagnostika a léčba pomáhají pacientům zkvalitnit život, zamezují rozvoji následných komplikací, které mohou významně ovlivnit délku života a znamenají i nemalou úsporu léčebných nákladů. Prezentací uvedených témat chce Společnost přispět k dalšímu zviditelnění tématu mezi odbornou i laickou veřejností, a tím vyzdvihnout jejich celospolečenský dosah. Třídenního kongresu se zúčastní poprvé v historii více jak 200 delegátů a stane se tak dosud největší národní akcí v oboru spánkové medicíny na našem území. ČSVSSM je aktivní i na mezinárodním poli. Společnost úzce spolupracuje s Evropskou společností pro výzkum spánku (ESRS), účastní se jejích kongresů a každoročně i jednání evropských delegátů jednotlivých národních společností. V příštím roce se toto jednání uskuteční v Praze. Po 10 letech od organizace kongresu ESRS, který byl pořádán v Praze, získala ČSVSSM možnost organizace další významné mezinárodní akce. Ve dnech 6. – 11. 10. 2017 bude uspořádán

Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, Kateřinská 30, 120 00 Praha 2 IČ: 26543516, www.sleep-society.cz v Kongresovém centru Praha World Sleep. Jde o první společné setkání dvou nejvýznamnějších společností světového spánkového výzkumu (World Association of Sleep Medicine a World Sleep Federation). Plánována je účast 2000 zahraničních delegátů. Jsme rádi, že můžeme úspěšnou kandidaturou Prahy a propagací vědy přispět ke zvýšení cestovního ruchu a ekonomického rozvoje našeho města.

Kontaktní údaje:

Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM)

www.sleep-society.cz

Bližší informace o Kongresu naleznete na www.spanek2014.cz

Záštitu nad kongresem převzalo Hlavní město Praha

Kontaktní osoba: ing. Renata Fabelová, tel. 725 793 112, mail: rfabelova@spankovaporadna.cz

Označeno pod: , ,

Back to top