Nakolik onemocněli zubní lékaři COVID-19 ?

Nakolik onemocněli zubní lékaři COVID-19? Kdy a jak se nakazili?

Evropsky unikátní projekt České stomatologické komory

S ústupem třetí vlny koronavirové epidemie na počátku léta 2021 oslovila Česká stomatologická komora své členy s prosbou o vyplnění on-line dotazníku. Cílem průzkumu bylo zjistit dopad epidemie na zubní lékaře v České republice. Otázky cílily zejména na nemocnost zubních lékařů, nutnost uzavření jejich praxí, opatření proti přenosu infekce, která byla aplikována a také na průběh očkování mezi zubními lékaři. Dotazník vyplnila přibližně třetina oslovených lékařů. Z výsledků vyplývá, že – i přes prvotní obavy z možné rizikovosti (z hlediska šíření infekce) poskytování zubní péče – nebyla nemocnost zubních lékařů vyšší než nemocnost celé populace. Navíc téměř polovina zubních lékařů, kteří onemocněli, udává místo nakažení v rodině. Přesto musela více než třetina praxí přerušit v období od 1.3. 2020 do 30. 6. 2021 svůj provoz, a to nejčastěji v březnu 2020 a v průměru na 14 dní. U 83 % procent zubních lékařů bylo očkování proti viru SARS-CoV-2 dokončeno nejpozději v červnu 2021, ale většinou již během prvních tří měsíců roku 2021. Výsledky průzkumu nám umožní optimalizovat doporučená ochranná opatření (například měření tělesné teploty pacientů při vstupu do ordinace považuje za neefektivní 70 % respondentů) pro případné další vlny epidemie COVID nebo jiné epidemie.

Označeno pod: ,

Back to top