Poinsettia – vánoční hvězda

Poinsettia – vánoční hvězda Doporučováno SKF ČR pod značkou Česká květina. Záštitu nad značkou přijal ministr zemědělství Marian Jurečka. MZe značku i částečně finančně

podpořilo v závěru tohoto roku.

Původ, nároky Poinsettiapulcherrima (též Euphorbiapulcherrima) či vánoční hvězda je rostlinou z čeledi Pryšcovitých (Euphorbiaceae) a pochází z opadavých lesů Mexika, Guatemaly a Střední Ameriky. V domovině tvoří letité polodřevnaté keře o výšce 1- 4 metry, které mají typickou vlastnost pro tuto čeleď, a to že v případě poranění roní mléko. Rostlina je nevýznamně jedovatá, informace o silné toxicitě nejsou pravdivé, při potřísnění latexem se mohou pouze výjimečně dostavit u citlivých osob kožní alergické reakce. Její

původní stanoviště je typické horkým, relativně vlhkým létem a chladnějším suchým podzimem a zimou. Rostlina je krátkodenní, neboli k založení květů je potřeba krátký den (cca 12hodin a méně), pak asi za 2 měsíce vykvétá. Vlastní květy (Cyathia) jsou nenápadné a nacházejí se uprostřed nápadné růžice červených (u původního druhu) listenů neboli braktejí, což jsou vlastně přeměněné listy na části výhonu přímo pod vrcholem s květy. Rostlina je náročná na dostatek vápníku v půdě, v létě a v růstu potřebuje dostatek vody a živin, naopak na podzim a před rozkvětem rostlina příjem živin významně snižuje, stává se suchomilnou a vyhovuje jí pohyb vzduchu.

Rady pro nákup vánoční hvězdy a domácí péče Nejvhodnějším obdobím pro nákup vánočních hvězd začíná v druhé polovině listopadu, rostliny jsou k dispozici již nějakou dobu před adventem a můžeme je koupit dřív a prodloužit si tak sváteční náladu ve svém domově. Dřívější nákup zároveň snižuje riziko poškození rostlin při koupi za velmi nízkých venkovních teplot. Zásadním doporučením je nekupovat vánoční hvězdu z venkovního prodeje a z nevytápěných prodejen, nebo třeba pokud jsou vánoční hvězdy vyložené na studeném chodníku před obchodem.Rostliny je důležité při přenášení chránit před nachlazením (umístit do tašky, vyžádat si transportní obal, ve kterém byla rostlina dodána, zabalit do balícího papíru, aj.) a nenechávat dlouho v nevytopeném autě. Nejcitlivější částí vánoční hvězdy jsou kořeny, které jsou citlivé k přelití a houbových chorobám. V pokojových podmínkách vyžaduje pravidelnou, ale spíše menší, zálivku, substrát nemusí být plně nasycen vodou; ideální je pokud je rostlina „polosuchá“, případně když ji plně zalijete, je vhodné, aby měla před další zálivkou období, kdy substrát zčásti vyschne. Je zcela zásadní, aby byla po zalití přebytečná voda z podmisky do cca 15-ti minut vylita – kořeny nesmí stát ve vodě! Vánoční hvězda snese lépe občasné mírné zavadnutí než „přelévání“, jehož následkem jí může odumřít část kořenů a rostlina pak paradoxně vadne z nedostatku vody, přestože v ní stojí. Ideálním místem pro vánoční hvězdu je místo blízko oken s dostatkem denního světla. V pokojových podmínkách není potřeba květinu chránit před přímým světlem. Běžná pokojová teplota je ideální, současné moderní odrůdy snášejí bez problémů i teploty chladného pokoje (cca16-18°C), jen je potřeba úměrně omezit zálivku.

Proč vánoční hvězdu od českých pěstitelů U českých výpěstků je samozřejmá kratší doba na cestě k zákazníkovi (min. o 2 dny) oproti dovozu z Holandska, kde rostlina prochází burzou, min. dvěma nakládkami a cestou do ČR (většinu času ve tmě) a tím lepší kondice českého výpěstku. Hrnkové květiny jsou někdy dováženy ze zahraničí spolu s řezanými květinami v teplotně nevyhovujících podmínkách. České rostliny jsou na konci pěstování otuženy (při cca 15-16°C) a prodávány ve stadiu rozkvétajících Cyathií. Rostlina s uzavřenými Cyathii a bez otužení je citlivější na nízké teploty, kořeny hůře zvládají přemočení a přeschnutí substrátu. Také je náchylná k opadu listů i listenů a není sytě vybarvená. Ze zahraničí jsou dováženy za nízké ceny často nerozkvetlé rostliny z rychlého pěstování a bez otužení (s měkkými listeny), nebo naopak rostliny s nevyvinutými braktejemi z příliš chladného pěstování. Vánoční hvězdu je možné zakomponovat do sváteční výzdoby interiéru, slavnostní vánoční tabule nebo miniaturní jednovýhonové formy se dají začlenit například i do adventního věnce. Součástí aranžování vánoční hvězdy a vlastně každé hrnkové květiny obecně, zakrytí původní pěstební nádoby, která je většinou bez estetické hodnoty. V případě, kdy se zakryje v aranžmá i povrch pěstebního substrátu (například mechem, borkou apod.) je speciálně v případě vánočních hvězd potřeba při zalévání materiál z povrchu odkrýt a zkontrolovat jestli není substrát stále vlhký a zabezpečit, aby v aranžmá pod květináčem nehromadila voda.

Označeno pod: ,

Back to top