Praha, klasika.. – Poselství 2015 MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL

Praha, klasika.. – Poselství 2015 MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL

19. ČERVENCE ‚ 15. SRPNA 2015

Krásná klasická hudba v nádherných koncertních sálech v době letních dovolených. Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.., je výsledkem více než 20 leté úspěšné činnosti několika menších oborových hudebních festivalů a interpretačních kurzů, dlouhodobě vysoce hodnocených jak hudební veřejností, tak např. spolupracujícími renomovanými americkými a asijskými hudebními universitami.

Jeho náplň tvoří specializované dílčí hudební festivaly a interpretační kurzy

Hornclass www.hornclass.cz, Ameropa

www.ameropa.org, Filarmonietta Praga

www.fi larmoniettapraga.cz.

Počínaje sólovými recitály známých umělců i nově vycházejících koncertních hvězd, přes velmi poutavé, ojedinělé a v běžné koncertní praxi svou pestrostí takřka nerealizovatelné projekty komorní hudby, až ke koncertům symfonickým.

Nechybí ani typicky „letní“ programy typu „open-air“ a „zámecká hudba“, které jsou vždy mimořádně atraktivní.

Festivalu se účastní několik set účinkujících z více než dvaceti zemí všech kontinentů.

Vedle vystoupení mezinárodně renomovaných interpretačních i pedagogických osobností je výrazným specifi kem akce prvořadý důraz, kladený na prezentaci mla-
dé nastupující umělecké generace, včetně i těch nejmladších hudebních talentů. Za dobu činnosti se jedná již o několik tisíc mladých umělců z více než čtyřiceti zemí světa, kteří takto měli možnost obohatit svoji počínající i hudební kariéru.

V letošním roce 70. výročí skončení 2. světové války je festival rozšířen o projekt POSELSTVÍ / THE MESSAGES 2015. Vyjadřuje se oratorními a komorními koncerty k některým až bolestně aktuálním kapitolám mírové koexistence lidstva 20. i 21. století. Vyvrcholením jsou koncerty na počátku srpna v období, kdy lidstvo – navzdory již podepsanému míru v Evropě

– poprvé v nám známé historii této planety zažilo v japonských městech

Hirošima a Nagasaki zkušenost jaderné zkázy. „REQUIEM“ Antonína Dvořáka věnované obětem válečných útrap zazní 2. srpna v kostele Panny Marie Sněžné, „VZPOMÍNKA“ 7. srpna v Poutním kostele Narození Páně v Pražské Loretě. Jako „MEMENTO – POSELSTVÍ“ vyznívají dva koncerty připomenající všechny hrůzy koncentračních táborů. Za účasti amerického sboru, dirigenta a sólistky zazní česká premiéra rozsáhlé komorní kantáty britského skladatele Jamese Whitbourna – Annelies (Deník Anne Frankové), 6. srpna v pražské Jeruzalémské synagoze a 8. srpna v barokním konventu v Sedlci. Vyvrcholením myšlenkového proudu festivalu pak bude koncertní kontemplace, mše za světlou budoucnost lidstva, hudební „ZÁŘIVÉ PŘÁNÍ “, vyjádřené uvedením expresívní a mimořádné Janáčkovy Glagolské mše v monumentálním kostele svaté Barbory v Kutné Hoře 9. srpna.

ww.hornclass.cz www.ameropa.org www.filarmoniettapraga.cz festival@prague-classics.cz PRAHA, KLASIKA.. – POSELSTVÍ 2015 Věnováno obětem nejničivější války ve známé historii lidstva,

Neděle 19. července, 19:00

Královský sál zámku, Brandýs nad Labem

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Pátek 24. července 15:00

Koncertní sál ZUŠ, Brandýs nad Labem

Čtvrtek 23. a pátek 24. července 19:00

Královský sál zámku Brandýs nad Labem

SÓLOVÁ A KOMORNÍ HUDBA

Neděle 26. července, 19:30

Akademie múzických umění, Sál Martinů

ORCHESTRÁLNÍ KONCERT (smyčcový orchestr)

Orchestr Academia fi larmonica Bohemia

Úterý 28. července, 19:30

Tereziánský sál Břevnovského kláštera

KONCERT KOMORNÍ HUDBY

Čtvrtek 30. července, 17:00

Komunitní centrum Fokus Praha 6, Břevnov

Čtvrtek 30. července, 19:00

ZUŠ Jana Hanuše Praha 6, Břevnov

Komorní koncert Ameropa

Pátek 31. července, 19:30

UMĚLECKÉ PŘESAHY – HUDBA INSPIRUJÍCÍ

Zámecký park Zámek Tloskov

HUDBA LÉČÍCÍ – HUDBA OBDAROVÁVAJÍCÍ

Kostel Panny Marie Sněžné

ORCHESTRÁLNÍ KONCERT A. Dvořák “REQUIEM”

Orchestr Academia fi larmonica Bohemia

Tereziánský sál Břevnovského kláštera

RENDEZVOUS S KOMORNÍ HUDBOU

Jubilejní jeruzalémská synagoga

MIMOŘÁDNÝ KOMORNÍ KONCERT

Jubilejní jeruzalémská synagoga

“MEMENTO – POSELSTVÍ”

James Whitbourn – Annelies, česká premiéra

TO NEJLEPŠÍ Z KOMORNÍ HUDBY

Poutní kostel Narození Páně, pražská Loreta

“VZPOMÍNKA” (Hirošima a Nagasaki)

Akademie múzických umění, Sál Martinů

ZÁVĚREČNÝ KONCERT AMEROPA 2015

bývalý cisterciácký klášter, sídlo fi rmy Philip Morris

Martinický palác

Sobota 1. srpna, 17:00

Neděle 2. srpna, 19:30

Úterý 4. srpna, 19:30

Čtvrtek 6. srpna, 18:30

Čtvrtek 6. srpna, 20:00

“ZÁŘIVÉ PŘÁNÍ” L. Janáček – Glagolská mše

Orchestr Academia fi larmonica Bohemia

Tereziánský sál Břevnovského kláštera

KONCERT HOSTŮ HORNCLASS 2015

ZUŠ Jana Hanuše Praha 6, Břevnov

Středa, čtvrtek, pátek 12. – 14. srpna, 19:30

ZUŠ Jana Hanuše Praha 6, Břevnov

CORNISSIMO CHATEAU TLOSKOV

SLAVNOSTNÍ ZÁVĚR festivalu PRAHA, KLASIKA..

ww.hornclass.cz www.ameropa.org www.filarmoniettapraga.cz festival@prague-classics.cz PRAHA, KLASIKA.. – POSELSTVÍ 2015 Věnováno obětem nejničivější

Pořádá: Praha, klasika.. o.p.s. Předměřice nad Jizerou 85, 294 74, č.ú.: 682520399/ 0800. IČO: 27312950. Spolupráce: 24. interpretační kurzy HORNCLASS (hornclass.cz) 22. kurzy komorní hudby AMEROPA (ameropa.org) a 3. orchestrální akademie FILARMONIETTA PRAGA (ùilarmoniettapraga.cz).

Vstupné: dospělí 300,- Kč, studenti a senioři 100,- Kč, děti do 7 let zdarma. Abonentní vstupenka na 10 koncertů festivalu dle vlastního výběru 1.500,- Kč. Vstupenky prostřednictvím formuláře na www.prague-classics.cz, rezervace@prague-classics.cz, SMS 778 029 049, na místě koncertů.

0001_MHF-PK-POSELSTVÍ-2015 image-0001 (2) image-0002 (3)

 

Označeno pod: ,

Back to top