Přízrak a Travertin

 

Výstava: Přízrak a Travertin

Hanakam & Schuller (AT)& Janek Rous (CZ)

Doba trvání výstavy: do 25. září 2015, pondělí–pátek 10–17 hodin

kromě rakouských a českých svátků; vstup volný

Galerie, Rakouské kulturní fórum v Praze

Praha 1, Jungmannovo náměstí 18

Kontakt: www.rkfpraha.cz, tel.: 00420 257 09 05 89; info@rkfpraha.cz

Výstava Přízrak a Travertin představuje konfrontaci děl rakouského uměleckého dua Markus Hanakam & Roswitha Schuller a českého výtvarníka Janka Rouse. Obě videa, i když vizuálně rozdílná, spojuje zájem o pseudodokumentární žánr i o hranici mezi žitou realitou a smyšleným narativem.

Obě díla jsou výsledkem rezidenčních pobytů v Rakousku, respektive v České republice: Janka Rouse prostřednictvím vídeňského KulturKontaktu a Hanakama & Schuller v Open A.I.R. v Plzni 2015.

Ve videu Přízrak Janka Rouse je tento zájem reprezentován zejména pnutím mezi aktuálním a vysněným povoláním zúčastněných aktérů. Jeho videovýzkum významu práce v životě člověka je inspirován touhou nalézt možné odpovědi na zdánlivě přímočaré otázky: jaké profesní dráhy si lidé vybírají, z jakých důvodů tak činí, a jakým způsobem se ke své profesi posléze vztahují? Voyeristický princip skryté kamery, který Rous ve svém videu uplatňuje, přispívá k pocitu odtržení natáčených lidí od vlastní profese, na druhé straně ale také k jistému zviditelnění jejich často přehlížené pracovní situace.

V širším kontextu by se dílo dalo chápat jako autorův příspěvek k úvahám o institutu základní mzdy. Jak vyplývá z Rousova sociologicky laděného experimentu, velká část lidí chápe svoji práci spíš jako aktivitu nutnou k vlastní obživě, než že by pociťovala opravdovou potřebu ji vykonávat. Osobní nenaplnění vlastní prací zde jde ruku v ruce s ekonomickou deziluzí, a tudíž se stává pastí bez možnosti úniku.

Zatímco u Rouse probíhá práce s osobním a pracovním životopisem spíše v rovině palčivého konstatování rozdílu představovaného povolání a skutečné, tíživé a neinspirativní pracovní reality přímo v místě jejího výkonu, ve videu Travertin Markuse Hanakama a Roswithy Schuller se jedná o složitý, postupně se tříštící narativ odehrávající se na pozadí luxusních plzeňských interiérů vzniklých podle návrhů architekta – puristy Adolfa Loose.

Prolínání pohledů různých zúčastněných na zdánlivě známou rodinnou firmu a její impérium technologie, zaměstnanců, výrobků a know-how je v průběhu videa znepokojivě prokládáno odkazy k futuristicky nereálným úkazům, či doplňováno obsedantním vypočítáváním variant personálního obsazení různých pozic širokou paletou pracovníků. Postupně méně a méně důvěryhodný narativ si v pomalém tempu pseudodokumentárního stylu hraje zejména s důvěrou diváka v předkládané informace.

Markus Hanakam (*1979 Essen, DE) a Roswitha Schuller (*1984, Friesach, AT) žijí a pracují ve Vídni a v Essenu. Pracují především s videem a souvisejícími formami – fragmenty textů, obrazy, s objekty, které jsou specifické pro dané místo. Od roku 2004 působí jako duo; jejich práce byly prezentovány na mnoha mezinárodních festivalech, v muzeích mj. v New Yorku (Videodumbo Festival 2013), Paříži (Recontres Internationales 2012, Palais de Tokyo), Istanbulu (ISEA 2011) či v Moskvě (4th Moscow International Biennale for Contemporary Art 2011).

www.hanakam-schuller.com/

Janek Rous (*1981, Praha) pracuje od roku 2009 jako redaktor v artycok.tv, internetové platformě pro současné umění, která zaznamenává a spoluvytváří dění na výtvarné scéně a s ní související kulturní aktivity. Působí také jako filmový tvůrce; zvláště se zaměřuje na kriticky laděné dokumenty, které v příznačných okamžicích odkazují na uměleckou scénu a dané společenko-politické pozadí.

www.kvok.info/

copyright: ©Petr Buček

 Janek Rous (CZ

 umelecke duo Markus Hanakam & Roswitha Schuller (AT)

 

Označeno pod: ,

Back to top