RETROSPEKTIVNÍ SROVNÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH ŠTIK

RETROSPEKTIVNÍ SROVNÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH ŠTIK

Hotel Grand Majestic Plaza Praha, 11. června 2014 – Ekonomický žebříček založený společnosti COFACE vyhlásil 11. ročník, během kterého vyhodnotí nejlépe rostoucí české podniky. Štiku českého byznysu bude žebříček i letos hledat na celorepublikové a krajské úrovni. Novinkou je Cena poroty – Česká štika, která je určena pouze pro firmy mající prokazatelně 51% vlastnictví v rukou českých občanů.

Posledních několik let podstoupili podnikatelé těžkou zkoušku, kdy pokles ekonomiky z roku 2008 se znovu v menším měřítku objevil v roce 2012 a resp. i 2013. „Podnikatelé ale dobře vědí, že nemohou získat příležitost bez podstoupení rizika a těm, kteří dokázali v krizi uspět v podstoupených rizicích, sluší titul Štika českého byznysu,“ říká Martin Růžička, Country Manager Coface v ČR. „Nicméně dopad krize na finanční zdraví firem je patrný a svědčí o tom i nadále klesající hodnota Indexu 1000, který poklesl v ročníku 2013 oproti roku 2009 o cca 10%,“ doplňuje Růžička. Index 1000 je souhrnným ukazatelem pro hodnocení úspěšných firem žebříčku Štik českého byznysu a pro sestavení jejich konečného pořadí.

„Čeští podnikatelé nebývají ohledně ekonomického vývoje takoví optimisté jako představitelé nadnárodních korporací, pokud však vidí příležitost, dokážou na ni zpravidla rychleji zareagovat. Rychleji také vytvoří nová pracovní místa, což potvrzuje i náš průzkum mezi šéfy a majiteli nejvýznamnějších firem na českém trhu. Zatímco mezi podniky v rukou českých majitelů již loni převažovaly ty, které zvyšovaly počty zaměstnanců, u zahraničních tomu bylo naopak. Dobrou zprávou pro všechny je to, že letos již v obou skupinách převládají ty, které budou nabírat,“ říká David Borkovec, partner ve společnosti PwC ČR.

„S potěšením můžeme říci, že ze všech firem větší velikosti plánuje zahraniční expanzi téměř polovina. Domníváme se, že je to dobré znamení jak pro Českou republiku a její ekonomiku, tak i pro daná odvětví, v nichž expanzi očekáváme. Expandovat plánují nejčastěji výrobci ve zpracovatelském průmyslu a výrobci spotřebního zboží,“ shrnuje výsledky průzkumu Citibank Daniel Krumpolc, ředitel divize firemního bankovnictví a dodává: „Citibank podporuje zahraniční expanzi českých firem zajištěním komplexních bankovních služeb ve více než 140 zemích světa z jediného místa v ČR.“

„Za ročníky 2013 a 2012 dosáhly české štiky lepšího výnosu vloženého kapitálu než zahraniční společnosti v žebříčku 100 nejlepších společností. Zároveň však bohužel českých společností meziročně výrazně ubylo (53 v ročníku 2012 versus 31 v ročníku 2013). Na výsledcích 2013 je dobře patrné oživení našeho průmyslu, ROE meziročně narostlo o 10%, u českých štik dokonce o 15%. 27,18% je střední hodnota ROE u českých štik za ročník 2013. Ve srovnání s kapitálovými trhy tedy dosahují podnikatelé ze žebříčku 100 štik vyššího zhodnocení vloženého kapitálu, což koresponduje s úsilím věnovaným své společnosti a riziku, které podnikatelé musí podstupovat. Kapitálové trhy by měly být způsobem, jak podnikatelské riziko diverzifikovat a zároveň by měly, s co nejnižším rizikem, sloužit k uchování kapitálu a jeho ochraně před inflací. Podnikatelé by neměli nahlížet na kapitálové trhy jako prostředek na zbohatnutí a snažit se o dosahování dvouciferného výnosu,“ vysvětlil Petr Laštovka, partner EMUN PARTNERS.

„Realizace investic a zásadnějších prorůsotvých opatření v dnešních tržních podmínkách vyžaduje od vedení a vlastníků společností značnou míru prozíravosti a odvahy. S potěšením sledujeme, že toto není problém českých štik. České společnosti jsou však specifické tím, že jejich majitelé převážně nejsou připraveni podpořit růst získáním dodatečného kapitálu. Nezřídka jsme proto svědky nevyužití růstového potenciálu, či naopak nezvládnuté expanze. Naše zkušenost ze 132 námi realizovaných investic demonstruje, že dodatečný kapitál může výrazně podpořit růst společnosti při udržení souvisejících rizik pod kontrolou. Naše portfoliové společnosti během typicky pěti letého působení Enterprise Investors dosáhly v průměru trojnásobného růstu tržeb,“ říká Ivan Jakúbek, Vice-President Enterprise Investors.

Kritéria soutěže:

Kritérii zařazení do žebříčku jsou dosažené ekonomické výsledky po sobě následujících 3 let (např. v roce 2014 se vyhlašují výsledky za roky 2011-2012-2013), obrat vyšší než 10 milion EUR ročně v každém hodnoceném roce, alespoň jeden kladný hospodářský výsledek a schopnost společnosti dostát svým závazkům. V ekonomickém žebříčku nejsou hodnoceny firmy s některými specifickými formami podnikání (finanční společnosti, zbrojovky a firmy zabývající se výrobou a distribucí paliv, sázkové kanceláře a firmy zabývající se hazardem).

Žebříček Štiky českého byznysu založila společnost Coface počátkem roku 2005 s cílem identifikovat české prudce rostoucí podniky a podniky s předpoklady pro další růs. Cílem je nabídnout podnikatelské veřejnosti hodnověrný nástroj k posouzení střednědobé dynamiky a stability českých firem. Hodnocení firem probíhá na celorepublikové a krajské úrovni a opírá se pouze o objektivní ekonomické ukazatele růstu obratu a finanční stability za dobu tří let.

Soutěžní kategorie 10. ročníku:

Štiky českého byznysu v kategorii celostátních výsledků

* Vyhodnocuje se 1. – 3. místo v rámci celé republiky

Štiky českého byznysu v kategorii krajských výsledků

* Vyhodnocuje se 1. místo v každém kraji

Cena poroty – Česká štika

* Vyhodnocuje se 1. – 3. místo v rámci celé republiky

Při vyhodnocení nové ceny poroty se bere v úvahu stejný princip jako v celém žebříčku, a to hodnocení ekonomických ukazatelů (rentability, likvidity, míry zadluženosti, růstu obratu) v syntetickém ukazateli Index

1000, přičemž se dále bere v úvahu vlastnictví podnikatelů. Do výběru se tak dostanou firmy, jejichž vlastnictví je prokazatelně z 51 % v rukou českých podnikatelů. Hodnotit se budou individuální nebo konsolidovaná data, dle jejich dostupnosti.

Dalšími partnery 11. ročníku Štik českého byznysu jsou:

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR – Záštita

Emun Partners – Partner

Enterprise Investors – Partner

PwC Česká republika – Partner

Hotel Grand Majestic Plaza – Partner

NEWTON Media – Partner

DILMAH – Partner

Pořadatelem soutěže je Agentura Helas s.r.o.

Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:

Agentura Helas, s.r.o.

Petra Křapová, PR & Production Manager

POŘADATEL

Agentura Helas

Agentura Helas je zakladatelem prestižní soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP, zakladatelem dámského klubu COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB a společenského klubu HELAS NEW ENCOUNTERS CLUB. Dále je pořadatelem soutěže Exportní cena DHL UNICREDIT a ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU. Je výhradním provozovatelem historických sálů v prostorách Kláštera minoritů sv. Jakuba v centru Prahy. Sedmnáct let je agentura specialistou v oboru „event management“, pořádá společenské, kulturní a sportovní akce. , ,

Označeno pod:

Back to top