Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2016

Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2016

Dne 19. 3. 2015 se v hotelu Pyramida v Praze 6 uskuteční celodenní Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen ČKAIT), které je každoročním vyvrcholením práce Komory za předchozí rok.

200 účastníků Shromáždění delegátů ČKAIT přivítá mj. Ing. Karlu Šlechtovou, ministryni pro místní rozvoj České republiky, prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., rektora ČVUT a další čestné hosty. Mezi pozvanými hosty jsou děkani stavebních fakult, prezidenti a ředitelé nevládních organizací, předsedové profesních komor aj.

Na programu jednání Shromáždění delegátů ČKAIT, kromě obvyklého procedurálního obsahu (zpráva o činnosti, vystoupení hostů, diskuse k nosným tématům ad.), je vyhlášení Cen Inženýrské komory 2015, XII. ročníku a poprvé Ceny ČKAIT veřejnosti 2015. (Odborná i laická veřejnost mohla dát svůj hlas jedné z 23 přihlášených staveb na www.ckait.cz/cena-ckait/2015 v průběhu prosince 2015, ledna a února 2016.)

Současně s vyhodnocením XII. ročníku bude vyhlášen XIII. ročník Ceny Inženýrského komory 2016 a vyhlášena Cena ČKAIT veřejnosti 2015 a oznámena Cena ČKAIT veřejnosti 2016.

Hodnotící porota soutěže Cenu Inženýrské komory udělila 5 cenám. Vybírala z 23 nominovaných inženýrských návrhů roku 2015, je to o 6 přihlášených návrhů více než v předchozím ročníku.

19. 3. 2016 novináři obdrží tiskovou zprávu – Vyhlášení vítězů XII. ročníku Ceny inženýrské komory 2015 a Cenu ČKAIT veřejnosti 2015.

Mgr. Soňa Rafajová, mediální a inzertní manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz

Označeno pod: , , ,

Back to top