Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2017 .

Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2017 .

Dne 25. 3. 2017 se v hotelu Pyramida v Praze 6 uskuteční celodenní Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), které je každoročním vyvrcholením práce Komory za předchozí rok.

200 účastníků Shromáždění delegátů ČKAIT přivítá děkany stavebních fakult, prezidenty a ředitele nevládních organizací, předsedy profesních komor a další hosty.

Nejvýznamnější částí jednání jsou volby do nejvyšších orgánů ČKAIT :

* Představenstva ČKAIT,

* Dozorčí rady ČKAIT,

* Stavovského soudu ČKAIT.

Nově zvolené Představenstvo ČKAIT ze svého středu vybere:

* nového předsedu ČKAIT, který bude řídit profesní organizaci po dobu tří let.

Na programu jednání Shromáždění delegátů ČKAIT, kromě obvyklého procedurálního obsahu (zpráva o činnosti, vystoupení hostů, diskuse k nosným tématům ad.), je další významnou událostí vyhlášení Cen Inženýrské komory 2016, XIII. ročníku. Cena ČKAIT veřejnosti za rok 2016 nebude udělena.

Po vyhodnocení XIII. ročníku bude vyhlášen XIV. ročník Ceny Inženýrského komory 2017.

Hodnotící porota soutěže Cenu Inženýrské komory udělila 3 stavbám. Vybírala z mnoha nominovaných inženýrských návrhů roku 2016.

25. 3. 2017 novináři obdrží tiskovou zprávu – Vyhlášení vítězů XIII. ročníku Ceny Inženýrské komory 2016 včetně příloh (anotace, fotodokumentace ad.).

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz

Označeno pod: ,

Back to top