Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2018

Blíží se Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2018

Dne 24. 3. 2018 se v hotelu Pyramida v Praze uskuteční Shromáždění delegátů ČKAIT (účast 200 delegátů), které je každoročním vyvrcholením práce Komory za předchozí rok. Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT při zahájení Shromáždění delegátů přivítá účastníky, děkany stavebních fakult, prezidenty a ředitele nevládních organizací, předsedy profesních komor a další hosty.

Ing. Pavel Křeček, FEeng., předseda ČKAIT přednese zprávu o činnosti Komory.

Delegáti si vyslechnou zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018, zazní informace o dostavbě budovy v ul. Sokolská v Praze 2. Na programu je také úprava a schválení řádů ČKAIT a bude uděleno čestné členství ČKAIT.

Posledním bodem programu bude předání Cen Inženýrské komory za rok 2017 a vyhlášení stanov XV. ročníku Ceny Inženýrské komory za rok 2018. Hodnotící porota soutěže Cenu Inženýrské komory za rok 2017 udělila 3 stavbám, udělila 1 zvláštní ocenění. Vybírala z 19 nominovaných inženýrských návrhů roku 2017. ČKAIT také vyhlásí Cenu veřejnosti, vzešlou z internetového hlasování.

Označeno pod: ,

Back to top