Shromáždění delegátů ČKAIT v roce.

Shromáždění delegátů ČKAIT v roce.

Dne 21. 3. 2015 se v Národním domě na Smíchově v Praze uskuteční celodenní Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků, které je každoročním vyvrcholením práce Komory za předchozí rok.

200 účastníků Shromáždění delegátů ČKAIT potřetí ve své 23leté historii přivítá ministryni pro místní rozvoj ČR, nyní Ing. Karlu Šlechtovou. (Prvním ministrem pro místní rozvoj ČR, který se zúčastnil Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 1998, byl MVDr. Jan Černý, v roce 2014 to byla ministryně pro místní rozvoj ČR Mgr. et Mgr. Věra Jourová.) Každoročně přichází na Shromáždění delegátů prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor, ČVUT. Dalšími pozvanými hosty jsou děkani stavebních fakult, prezidenti a ředitelé nevládních organizací, předsedové profesních komor a další.

Na programu jednání Shromáždění delegátů ČKAIT bude i ocenění vítězů CENY ČKAIT, XI. ročníku.

Současně s vyhodnocením XI. ročníku bude vyhlášen XII. ročník Ceny Inženýrské Komory 2015 (CENY ČKAIT). Po Shromáždění delegátů ČKAIT 2015 odešleme novinářům tiskovou zprávu o oceněných stavbách včetně fotodokumentace. Hodnotitelská porota soutěže CENA ČKAIT udělila 6 cen (bez určení pořadí), vybírala ze 17 nominovaných staveb roku 2014. V příloze TZ je info o programu Shromáždění delegátů 2015.

Mgr. Soňa Rafajová, mediální a inzertní manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále ČKAIT) je profesní organizací, do jejíž působnosti patří především: dohled nad technickou kvalitou v úrovni stavebních oborů a specializací, ochrana zájmů klientů při územním plánování, projektování a výstavbě, hodnocení efektivnosti staveb a jejich bezpečnosti, spolupráce při zpracování návrhů právních předpisů týkajících se stavebnictví a jejich novel. Komora se vyjadřuje k aktuálním otázkám v oblasti stavebnictví, životního prostředí, vodního hospodářství, technické a dopravní infrastruktury. Vzdělává své členy zejména v oblasti právních předpisů, Eurokódů, bezpečnosti práce, bezbariérových podmínek v navrhování a provádění staveb. Nabízí odborníky pro výběrová řízení při zadávání veřejných zakázek a poskytuje poradenskou činnost na Stavebních veletrzích Brno a Střechy Praha. Komora prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou literaturu, zajišťuje rychlý informační servis, odborné semináře, vydává časopis Energeticky soběstačné budovy, spolupracuje na vydávání časopisu Stavebnictví a Tepelná ochrana budov. Komora spolupracuje se všemi stavebními a dalšími technickými fakultami v České republice. Uděluje Ceny ČKAIT za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku. ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/1992 Sb., je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

Označeno pod:

Back to top