Světový den svobody tisku .

Světový den svobody tisku .

Útoky na tisk – nová tvář cenzury

Vydavatelé, novináři a jejich asociace na celém světě si 3. května připomínají Světový den svobody tisku, který byl poprvé vyhlášen Organizací spojených národů v roce 1993.

O zhoršujícím se stavu svobody projevu na celém světě bylo napsáno mnoho zpráv, jen ale velmi málo lidí si uvědomuje rozmanitost způsobů, jakými jsou zpravodajské organizace i samotní novináři napadáni, obtěžováni nebo zastrašováni. V úterý 25. dubna zveřejnil Výbor na ochranu novinářů zprávu, ze které vyplývá, že se tzv. „zóny mlčení“ prostřednictvím silných aktérů, kteří se bojí kontroly, kterou silný a nezávislý tisk představuje, jako jsou politici, bezpečnostní síly, zločinecké skupiny, teroristé či hackeři, šíří po celém světě. Soubor nástrojů, které tyto skupiny ve snaze upevnit svou moc používají je velmi široký, počínaje fyzickými i psychologickými útoky, přes technologická omezení, po politický i ekonomický nátlak.

Mezi negativní vlivy působící na svobodu tisku patří i různé formy zvyšování státního vlivu na média, ať už se jedná například o absenci autorských práv, „náhubkový zákon“, který je v platnosti již sedm let, rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob o pomluvu, což významným způsobem ohrožuje vydavatelské podnikání nebo novinka letošního roku – novela zákona o regulaci reklamy, kdy byla zavedena solidární odpovědnost zadavatele a šiřitele (tedy média). Podle této novely může být šiřitel činěn zodpovědným za obsah takové reklamy, ačkoli jej nemůže posoudit, protože nedisponuje potřebnou odbornou kvalifikací a nemá ani právní nástroje ke zjištění a prověření faktického stavu. Nezbývá mu tedy, pokud nedisponuje odbornými znalostmi v dané oblasti, se spolehnout na ujištění zadavatele, že konkrétní reklama na produkt je v souladu se zákonem. V opačném případě se vystavuje riziku stíhání a penalizace.

Podle pravidelné zprávy mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic, si v žebříčku nezávislosti médií si Česká republika pohoršila z loňského 21. na 23. místo. Ze všech těchto důvodů je třeba si Světový den svobody tisku připomínat a využít jej ke zvýšení zájmu nejen veřejnosti, ale i státních zastupitelů o otázky, které se ho přímo i nepřímo dotýkají, protože hlavním posláním tisku je nejen bavit, ale hlavně pravdivě informovat.

Unie vydavatelů, z. s., Na Florenci 1055/35, 110 00 Praha 1,

e-mail: unie@unievydavatelu.cz

Označeno pod: , ,

Back to top