Výzkum: Osvětové akce v rámci Světového dne diabetu mají praktický dopad na zdraví účastníků .

Výzkum: Osvětové akce v rámci Světového dne diabetu mají praktický dopad na zdraví účastníků .

Studentka 1. lékařské fakulty UK Kristýna Kučerová spolu s kolegy zpracovala výsledky získané při osvětové akci v šesti českých městech v listopadu 2015 u příležitosti Světového dne diabetu. Lidé si mohli nechat na stáncích změřit hodnoty cukru v krvi (glykémii), krevní tlak, tělesný tuk i obvod pasu. Pokud údaje nebyly v normě, studenti jim doporučili návštěvu lékaře. Výzkumný tým využil výsledky měření tělesných parametrů účastníků doplněné o odpovědi na další otázky. Analýza se týkala dat od 526 lidí v průměrném věku 53,2 let. Článek s výsledky byl publikován v červnu 2016 v prestižním časopise Diabetes Research and Clinical Practice.

Ze závěrů výzkumu vyplynulo, že něco málo přes jedno procento testovaných lidí trpělo pravděpodobně diabetem, aniž o tom věděli. Akce dále odhalila, že zhruba 44 procent z již léčených diabetiků mělo vysokou glykémii, což znamená, že neměli správnou léčbu nebo nedodržovali režimová opatření. Měřením dalších parametrů bylo zjištěno, že 38 procent účastníků splňovalo kritéria pro metabolický syndrom (spojení některých nemocí a rizikových faktorů, jejichž společný výskyt vede k řadě zdravotních komplikací), přičemž 42 procent z nich o tom od lékaře informace nemělo. „Tyto údaje dokládají, že taková osvětová akce může mít pro mnohé účastníky praktický význam. Zbývá však už jenom na nich, zda se upozorněním a doporučeními studentů medicíny budou řídit a navštíví co nejdříve svého praktického lékaře nebo ambulantního specialistu,“ říká Kristýna Kučerová.

„Je skvělé, že studentská aktivita, za níž stojí mnoho úsilí a ochota udělat něco ‚navíc‘, je nejen obecně vzdělávací, ale představuje také skutečnou preventivní akci, která může mít i konkrétní pozitivní dopad na zdraví účastníků,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Studenti medicíny sdružení v organizaci IFMSA.CZ (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny) se pravidelně připojují ke Světovému dni diabetu, který každoročně připadá na

14. listopadu – den výročí narození objevitele inzulinu kanadského lékaře Fredericka Bantinga. Hlavním cílem akce je upozornit veřejnost zejména na existenci cukrovky (diabetes mellitus) 2. typu, tedy onemocnění, jež značně závisí na životním stylu. Akce se pořádá v ČR již několik let, ale zatím se při ní nikdy žádná data od návštěvníků nesbírala – studenti účastníky jen vyšetřovali a vysvětlovali jim naměřené hodnoty. Loni se poprvé pokusili vše medicínsky zdokumentovat. Vytvořili dotazníky, kam zapisovaly veškeré naměřené hodnoty, a následně je zpracovali a vyhodnotili.

Originál publikovaného článku lze najít zde:

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016882271630167X

IFMSA

International Federation of Medical Students Associations (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny) je nezávislou a apolitickou institucí zastřešující 127 členských organizací s více než 1,2 miliónem studentů lékařství ze 119 zemí světa. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světě. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny.

Základním posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů pro šíření osvěty mezi veřejností všech věkových skupin.

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1. LF UK jako jedna ze čtyř zakládajících fakult pražské Univerzity Karlovy patří k nejvýznamnějším českým vzdělávacím institucím. Právě zde se studentům dostává kvalitní výuky medicíny a zdravotnických předmětů, zatímco pacientům je na pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí a s dalšími nemocnicemi v Praze poskytována nejmodernější léčebná péče.

Zároveň je 1. LF UK nejproduktivnějším centrem biomedicínského a klinického výzkumu v České republice. Kvalitní věda je nedílnou součástí fungování dobré vysoké školy. Badatelé svojí prací posouvají kupředu naše vědění. Významná školská pracoviště ovšem čerpají z kroků svých předchůdců – a nejde jen o vědecké poznatky zachycené v literatuře, ale i o historické exponáty, které budou nyní přístupné i návštěvníkům Pražské muzejní noci.

1. LF UK: Vyhledávaná. Výběrová. Úspěšná.
www.lf1.cuni.cz

RNDr. Marie Fialová
Oddělení komunikace 1. LF UK
e-mail: marie.fialova@lf1.cuni.cz

 

Označeno pod:

Back to top