Žáci základních a středních škol si vyzkoušeli vědu v praxi .

5. 6. 2017, Praha

Technické a přírodovědné obory mají budoucnost, poznávají žáci na vlastní kůži

Žáci základních a středních škol si vyzkoušeli vědu v praxi. Své práce prezentovali na závěrečné konferenci programu Věda má budoucnost, která zakončila šestý ročník programu.

Studentské a žákovské týmy, které se letos účastnily soutěže Věda očima mladých, v rámci přihlášených projektů ukázaly, že se o vědu opravdu zajímají. Vítězný tým, studenti z pražského gymnázia Jana Nerudy, sestavil studijní pomůcku Průvodce světem nanočástic. „Naším skromným snem je tuto učební sadu vydat, na což použijeme i výhru a pokusíme se přesvědčit co nejvíce škol, aby učivo nanočástic zařadily do školních vzdělávacích plánů pod učivo redoxních dějů, protože nanočástice v současnosti do škol bezesporu patří“.

Vítěze soutěže určila odborná porota, která se letos skládala ze zástupců společnosti Bayer, Sedlecký kaolin, odborníků z Akademie věd ČR a zástupce neziskové organizace AISIS, která soutěž v rámci programu Věda má budoucnost organizuje.

Pondělní konference byla vyvrcholením šestého ročníku programu. V něm modul pro žáky podporují firmy Bayer a Sedlecký Kaolin. „Zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a technické obory můžeme určitě podpořit celou řadou aktivit. My jsme však od počátku vsadili hlavně na jednu – na představování profesních vzorů – představování toho, jak může vypadat práce, kterou lidé s přírodovědným vzděláním dělají. Řada mladých lidí, si prostě nedovede představit, co dělá například chemik, a tak můžeme těžko očekávat, že se rozhodnou pro obor, o jehož profesním uplatnění mají jen velmi mlhavou představu,“ vysvětluje člen správní rady AISIS z. ú. Ivo Jupa.

V průběhu roku žáci a studenti navštívili partnerské firmy a na vlastní oči viděli, jak a na jakých pozicích se s přírodovědným a technickým vzděláním mohou uplatnit. Potkali se s lidmi z praxe tváří v tvář a měli možnost zeptat se na to, co je zajímá. Vyzkoušeli si i pracovní pohovor na nečisto. S tím se podle pana ředitele Střední zemědělské školy v Brandýse nad Labem, Michala Ornsta, běžně nesetkávají: „Pro mnoho žáků je to poprvé, kdy se dívají do provozu takovéto firmy a je to pro ně zajímavá zkušenost. Poznávají profese, o kterých doposud neslyšeli, vidí, jak taková firma funguje. Pro žáky to je dobrá inspirace a pro mnoho z nich i impuls k tomu, začít přemýšlet o svém uplatnění na trhu práce.”

Letos navštívili firmu Bayer a Sedlecký Kaolin. V průběhu června je čeká také prohlídka pracovišť Akademie věd České republiky. „Ve firmách se studenti potkají s profesními vzory z komerčního sektoru a my jim zase umožníme nahlédnout pod pokličku práce vědců. Během návštěv pracovišť Akademie věd ČR v rámci projektu Jarní exkurze do světa vědy si studenti rozšíří své obzory, seznámí se s odborníky z různých profesí a budou tak mít více informací pro volbu svého budoucího uplatnění,“ říká manažerka projektu Dita Hladíková z Akademie věd České republiky.

Úspěšnost programu potvrzují i sami žáci: „Dozvěděla jsem se něco o skutečné firmě, jak taková firma vlastně funguje a jací lidé v ní pracují. Velkou zkušeností byl pracovní pohovor na nečisto a tipy jak na CV a motivační dopis. Myslím, že pro každého to může být zajímavé,” uvedla studentka Střední zdravotnické školy z Prahy 1 do anonymního dotazníku.

Věda očima mladých:

Soutěž Věda očima mladých si dává za cíl ukázat žákům základních a středních škol vědu v praxi zábavnou formou. Účastníci mají za úkol vymyslet jakýkoliv vědecký projekt, který realizují v týmech. Vyhlášení soutěže proběhlo v rámci závěrečné konference letošního ročníku programu Věda má budoucnost na Akademii věd ČR. Vítězná škola dostala 10 000 Kč, dohromady si studenti rozdělili více než 30 000 Kč. Všechny přihlášené projekty a jejich umístění si můžete prohlédnout na www.vedamabudoucnost.cz.

Soutěž s přehledem vyhráli studenti z pražského gymnázia Jana Nerudy s projektem Průvodce světem nanočástic. Umístili se na 1. místě v internetovém hlasování i podle odborné poroty, a navíc získali cenu společnosti Bayer. Odnesli si dohromady 20 000 Kč. „Nanočástice a nanotechnologie jsou v dnešní době velmi často skloňovaná slova. Bohužel jen velmi málo lidí tuší, o co se ve skutečnosti jedná a v Česku neexistuje žádný ucelený neodborný text, který by o tomto problému pojednával, proto jsme se rozhodli vytvořit tuto učební sadu,“ říkají o svém projektu studenti.

V druhém umístěném projektu znovu zabodovali studenti Gymnázia Jana Nerudy s pyrolýzou plastů. Navrhli řešení, jak efektivně zpracovávat odpadní plasty: „Je to aktuální téma, už z důvodu, že jsme schopni vytvářet pohonné hmoty ekologickým způsobem a recyklací již použitého materiálu,” uvádí studenti v úvodu své práce. Za umístění svého projektu získali 7500 Kč.

Ve třetím oceněném projektu odbornou porotou se studenti zabývali způsobem efektivní regenerace chladící kapaliny CNC strojů. Stejný projekt vyhrál i cenu Sedleckého Kaolinu a získal tak dohromady za obě ocenění 10000 Kč. Kromě postupu, jak dosáhnout přefiltrované emulze, řešili studenti Technického lycea SPŠ Ostrov i finanční stránku věci a zjistili, že regenerování chladící kapaliny jimi navrženým způsobem může ušetřit nemalé finanční prostředky.

Věda má budoucnost:

Vzdělávací program Věda má budoucnost již šest let ukazuje žákům a studentům základních, středních, ale i vyšších odborných škol, že kariéra v technických a přírodovědných oborech může být zajímavá. Partnerem modulu pro žáky a studenty je společnost Bayer a Sedlecký Kaolin. Věda má budoucnost vychází z irského modelu propojování škol a zaměstnavatelů. Mimo modulu určeného pro žáky je v programu modul zaměřený na učitele matematiky, fyziky, výchovné/kariérové poradce a ředitele škol., kterým ukazuje, jak zkvalitnit a zatraktivnit výuku a seznamuje je s aktuální situací na trhu práce. Partnerem tohoto modulu je ŠKODA AUTO a. s.

Kristýna Štiková, PR specialista programu Věda má budoucnost kristyna.stikova@innovationfootprint.eu

www.vedamabudoucnost.cz

30. 5. 2017, Mladá Boleslav

Učitelé se snaží zatraktivnit výuku matematiky a fyziky, chtějí žákům ukázat, že technické obory je mohou bavit

Pedagogové v průběhu roku poznávali, jak mohou zatraktivnit výuku matematiky a fyziky a seznamovali se s trendy na trhu práce. Nově nabyté znalosti předvedli prezentací vlastních projektů na ŠKODA AUTO Středním odborném učilišti strojírenském. Za nejzajímavější odborná porota označila projekt „Zvuk” Petra Cíchy ze ZŠ Náchod – Plhov.

Na 25 učitelů, ředitelů a kariérových poradců ze základních škol se potkalo v úterý 30. května v Mladé Boleslavi na závěrečném setkání programu Věda má budoucnost. Na programu bylo vyhlášení nejlepších projektů, ve kterých učitelé aplikovali moderní trendy výuky fyziky a matematiky. Soutěž o nejlepší projekt vyhrál učitel matematiky a fyziky, z náchodské základní školy, Petr Cícha, který se svými žáky ověřoval základní principy zvukového vlnění formou pokusů.

Žáci v projektu vyráběli kelímkový, telefon, zvonící lžíci nebo měřili intenzitu hladiny zvuku při různých stylech hudby, a nakonec popsali své pocity při práci v hluku. Všechny pokusy byly hravé a většinu z nich si žáci mohou vyzkoušet i sami doma. Dalším oceněným projektem byla „Rekonstrukce bytu” ve kterém se žáci věnovali matematice, fyzice, finanční gramotnosti a estetice v rámci jedné úlohy. V jiném umístěném projektu žáci měřili výšku sloupků na školním hřišti pomocí podobnosti trojúhelníků. Zabodoval i obrácený způsob výuky, kdy si sami žáci připravili výklad látky a svým spolužákům vysvětlovali chování těles v kapalině nebo zkoumání kvality potravin formou propojení chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy a pracovních činností.

V průběhu školního roku pedagogové absolvovali workshopy zaměřené na nové trendy a motivaci ve výuce, ze kterých si odnesli poznatky o tom, jak učit matematiku a fyziku zajímavou formou. Také se v rámci programu setkali s personalisty, kteří jim předali informace o aktuální situaci na trhu práce a seznámili je s pracovními příležitostmi v technických oborech. Na závěr navštívili ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště strojírenské, ve kterém se dozvěděli, jak se vyučují technické předměty na středních školách v praxi a mohli si leckteré praktické věci sami vyzkoušet.

„Rozvoj motivace učitelů je stejně důležitý jako samotná kvalita výuky technických oborů. Ve ŠKODA AUTO podporujeme oba tyto pilíře technického vzdělávání již velmi dlouho a jsme rádi, že i letošní čtvrtý ročník projektu Věda má budoucnost pomohl dalším 40 učitelům, ředitelům a kariérním poradcům,“ říká Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO.

Sami učitelé existenci podobných projektů kvitují. Nejen že poznávají nové prostředky, jak žáky v často neoblíbených předmětech zaujmout, ale pochvalují si i kontakt s realitou na trhu práce. Díky podobným informacím mohou své žáky lépe motivovat a pracovat s nimi při hodinách jinak, než byli doposud zvyklí. „Účast v programu je pro mě ohromným přínosem. Je to cesta, jak žákům dělat fyziku zajímavější, zábavnější!” říká jedna ze zapojených učitelek, Eliška Hartmanová ze ZŠ Hradec nad Svitavou.

Oceněné projekty:

1. místo:

· Petr Cícha, matematika, fyzika, informatika, ZŠ Náchod – Plhov: Projekt pro žáky 6. ročníku zaměřený na pochopení zvukového vlnění, působení zvuku, hlasitost zvuku, působení a škodlivost hlasité hudby. Žáci provedli řadu pokusů, např. vyráběli kelímkový telefon, zvonící lžíci, píšťalku z brčka, měřili hladinu intenzity zvuku při různých stylech hudby a různém nastavení sluchátek, zároveň si vyzkoušeli intenzivní práci v hlučném prostředí. Na závěr poznatky a pocity po intenzivní práci v hluku zpracovali formou posteru. Projekt trval 6 vyučovacích hodin.

2.–5. místo:

· Eva Bieliková, ZŠ Lesní, Liberec: projekt „Rekonstrukce bytu“; Čtyřčlenné skupinky žáků 8-9. ročníku měly v projektu za úkol zrekonstruovat zdevastovaný byt s rozpočtem 100 tisíc Kč. K dispozici žáci dostali plánek bytu, podle kterého plánovali změny, počítali plochy stěn a podlahy. Dále využívali letáky s cenami prací a materiálů, podle kterých sumarizovali náklady. Následně navštívili prodejny, ve kterých vybírali zařízení. Žáci na konci projektu zjistili, že i když se jim zpočátku zdál rozpočet vysoký, zdaleka nepokryl potřebné náklady. V projektu se nenásilnou formou propojila matematika, fyzika, finanční gramotnost, estetika, a to v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

· Jitka Jarolímková, ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563: projekt „Měříme výšku sloupku, využíváme podobnost“; Skupinky žáků 9. ročníku zjišťovaly výšku sloupku hrazení na školním hřišti pomocí podobnosti trojúhelníků. Následně žáci výsledky vzájemně porovnávali a společně hledali chyby, které vedly k nesprávným výsledkům. Kromě měřidla, porovnávacích a psacích potřeb, využily k měření také vlastnosti slunečního svitu a vyzkoušeli si tak metodu, kterou znal už před 2500 lety Thales z Milétu.

· Pavel Čtvrtečka, ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563: projekt „Těleso ve vodě – jak by se příští rok mělo vyložit učivo, aby ho pochopilo co nejvíce žáků“; Žáci 7. ročníku probrali v chování těles v kapalině, následně dostali za úkol v pětičlenných skupinách připravit výklad některého z probraných jevů, vymyslet scénář, vytvořit digitální podobu prezentace a své návrhy předvést. Pro účely výkladu žáci pořizovali fotografie, videozáznamy, pracovali v Power Pointových prezentacích a HTML formátu. Projekt propojuje fyziku, informatiku, komunikaci ve skupině a směrem ke spolužákům z pozice vykládajícího.

· Luboš Mrklas, ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43: projekt „Kvalita potravin“; Žáci 9. ročníku během šesti vyučovacích hodin provedli důkaz škrobu v potravinách na základě chemických praktik, posuzovali nezbytnost používání aditiv, diskutovali na téma kvalita potravin vs. jejich cena a připravovali jednoduché pokrmy z kvalitních a méně kvalitních surovin a následně posuzovali jejich chuť. Následně zpracovali poster se závěry, ke kterým dospěli. V projektu se věnovali chemii, přírodopisu, výtvarné výchově a pracovním činnostem zároveň.

Věda má budoucnost:

Vzdělávací program Věda má budoucnost již čtvrtým rokem vzdělává učitele matematiky a fyziky, ředitele a výchovné/kariérové poradce základních škol. Pedagogičtí pracovníci se v průběhu programu seznamují s různými inovacemi a novými trendy v přírodovědných a technických oborech a jsou následně schopni své žáky více zaujmout a motivovat ke studiu těchto oborů. Věda má budoucnost vychází z irského modelu spojování škol a zaměstnavatelů. Mimo modul určený pro učitele program nabízí i modul zaměřený na žáky a studenty základních, středních, ale i vyšších odborných škol. Těm program ukazuje, že kariéra v technických a přírodovědeckých oborech může být zajímavá.

Kristýna Štiková, PR specialista programu Věda má budoucnost kristyna.stikova@innovationfootprint.eu

www.vedamabudoucnost.cz

Označeno pod: ,

Back to top