Zásady ochrany osobních údajů Fortinet .

https://www.fortinet.com/corporate/about-us/privacy?elqTrackId=c63d582aee084530a39770e8588724f0&elq=481c9e086e73444a9935db31321ea6cd&elqaid=744&elqat=1&elqCampaignId=17092

Zásady ochrany osobních údajů Fortinet

  1. Praktiky ochrany osobních údajů specifické pro data zpracovatele
  2. Praktiky ochrany osobních údajů specifické pro údaje správce
  3. Další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů (platí pro údaje zpracovatele
    i údaje správce)

Označeno pod:

Back to top