ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY 2014 17.12.2014, 19:00

ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY 2014
MÍSTO KONÁNÍ: O2 ARENA, PRAHA
DATUM KONÁNÍ: 17.12.2014, 19:00
SÓLISTÉ: ANA MARÍA MARTÍNEZ, EVA URBANOVÁ,
RAMÓN VARGAS, ADAM PLACHETKA
DIRIGENT: JAKUB HRŮŠA
ORCHESTR A SBOR: ČESKÉ PROFESIONÁLNÍ ORCHESTRY A SBORY
POŘADATELÉ:
BESTSPORT ARENA, A.S.
ASOCIACE HUDEBNÍCH FESTIVALŮ ČR
ASOCIACE SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ
PRODUKCE A MARKETING:
AUVIEX, s. r. o.

ROK ČESKÉ HUDBY 2014

Jména jako Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Josef Suk, Jan Dismas Zelenka ad. jsou spolehlivými markanty, které lidé ve světě rozpoznávají jako „české“. Výročí všech  jmenovaných a řady dalších spadají do let zakončených čtyřkou a z tohoto důvodu jsou chápány  tradičně a spontánně jako Roky české hudby nejen u nás, ale i v zahraničí. V r. 1924 bylo poprvé  slaveno smetanovské výročí, po válce došlo k rozšíření koncepce na českou hudbu jako takovou.
Hudba je pro Českou republiku výhodnou investicí, značkou. Kde jinde než v umění ještě můžeme  smysluplně hovořit o tom, že je „české“? Hudba je reprezentativní součástí české kulturní identity.
Česká republika disponuje i kvalitní nabídkou jazzu a folklorních tradic, které získávají stále výraznější mezinárodní ohlas. Roky české hudby se tedy nesoustřeďují pouze na tvorbu výročních autorů, na  jeden druh či hudební žánr, ale na podporu a reflexi české hudby jako takové. Rok české hudby 2014 je programem podpořeným Ministerstvem kultury ČR ve spolupráci s resorty  školství, zahraničí a místního rozvoje. Chce využít nejen spontánního zvýšení zájmu cizinců o českou kulturu, ale podpořit finančně, organizačně a propagačně také domácí prostředí. Koná se pod  uměleckou záštitou mezzosopranistky Magdaleny Kožené a dirigenta Sira Simona Rattla. Čestným  prezidentem je šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek, politickou záštitu převzal prezident
České republiky Miloš Zeman.
Závěrečný galakoncert Roku české hudby 2014 je jedním z nejvýznamnějších a největších projektů, který pořádá Asociace hudebních festivalů České republiky a Bestsport Arena, a.s.. Spolupořadateli jsou Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky a Hlavní město Praha. Rok české hudby, který bude završen právě tímto galakoncertem, přispěje k zvýšení obecného povědomí o české hudbě v tuzemsku i v zahraničí a posílí rovněž prestiž české kultury a potažmo celé České republiky na mezinárodní scéně. Na závěrečném koncertu vystoupí čeští a světoví představitelé
interpretačního umění za doprovodu unikátního symfonického orchestru, který bude složen ze zástupců všech symfonických orchestrů sdružených v ASOPS České republiky včetně zástůpců České filharmonie. Koncert bude prestižní společenskou událostí, která podpoří i pozici a dobré jméno partnerů podílejících se na jeho realizaci.

POŘADATELÉ
Asociace hudebních festivalů ČR
Asociace hudebních festivalů České republiky byla založena v roce 1996 jako profesní sdružení pořadatelů nejvýznamnějších českých hudebních festivalů především klasické hudby. Jeho smyslem je vzájemná koordinace, výměna zkušeností, solidarita a pomoc. Festivaly sdružené v Asociaci v současnosti pokrývají území celé České republiky a jejich pořady naplňují kalendář téměř celého roku. Společným jmenovatelem je vysoká úroveň programová a interpretační, spolehlivost, solidnost a kvalitní servis pro účinkující i posluchače. Návštěva festivalu tak nabídne jen skutečně mimořádné
umělecké a společenské zážitky v atraktivních místech konání. AHF ČK je kolektivním členem Evropské festivalové asociace. Více informací je uvedeno na webových stránkách
www.czech-festivals.cz
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky navazuje na činnost Asociace ředitelů symfonických orchestrů České republiky, která byla založena v roce 1996. Jejími členy jsou všechny profesionální orchestry s právní subjektivitou na území České republiky, Český filharmonický sbor Brno a Pražský filharmonický sbor. Smyslem činnosti Asociace je mimo jiné prosazování zájmů orchestrů a sborů v České republice, vzájemná spolupráce a pomoc při řešení pracovních i uměleckých úkolů a obecný zájem na kultivaci veřejné sféry a duchovního života v České republice.
ASOPS ČR je členem Unie zaměstnavatelských svazů, úzce spolupracuje s Ministerstvem kultury ČR, Asociací profesionálních divadel ČR a Svazem evropských asociací zaměstnavatelů živého umění PEARLE se sídlem v Bruselu. Více informací je uvedeno na webových stránkách www.asops.cz

 

 

Označeno pod: , ,

Back to top