Země živitelka

ODROBNÁ STATISTIKA
stav k 16. 8. 2018
celkový počet vystavovatelů: 549 ( v roce 2017: 547)
zúčastněné země: Česká republika, Spolková republika Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Turecko, Argentina, Rumunsko, Írán, Itálie, Spojené státy americké, Norsko, Dánsko, Francie, Japonsko, Finsko, Rumunsko, Švédsko, Bělorusko, Republika Srbsko, Republika Slovinsko, Izrael
výstavní plocha:
rozloha areálu: cca 25 ha
obsazeno výstavou: cca 15 ha
zbytek areálu: parkovací plochy, zeleň
„Těší mě, že zemědělství, potravinářství a venkov přestávají být tím posledním z oblastí, na které se upírá pozornost politiků. Naši zemědělci a potravináři si totiž nepochybně úctu i podporu zaslouží. Zvlášť v posledních letech, kdy jejich
práci stále více ztěžuje extrémní počasí. Právě proto je jednou z mých priorit zadržování vody v krajině, řešení sucha a péče o půdu. Letošní Země živitelka má podtitul 100 let českého zemědělství. Rád bych proto především v souvislosti s
tímto významným výročím poděkoval všem zemědělcům za jejich každodenní těžkou a poctivou práci, která nám všem přináší prospěch,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Země živitelka, nejvýznamnější oborová a kulturní událost, se každoročně těší velkému zájmu široké veřejnosti i odborníků. Letošní 45. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka má podtitul „100 let českého zemědělství“ a navazuje na oslavy 100letého výročí vzniku republiky.
„Agrosalon Země živitelka jako jediná a největší z klíčových akcí každoročně prezentuje celý zemědělskopotravinářský
sektor. Jde tedy o skvělou příležitost, kdy návštěvníci mohou zažít a uvědomit si pozici celého agrosektoru. Což zároveň výrazně posiluje nejen význam zemědělství, ale také výrazně přispívá k propagaci českých
potravin,“ uvedl Mojmír Severin, předseda představenstva Výstaviště České Budějovice.
Letošní ročník Země živitelky je svým podtitulem oslavou zemědělství a jeho význačných osobností od roku 1918 do současnosti. Návštěvníci si během Země živitelky můžou na celkem 10 milnících, rozmístěných po celém areálu,
přečíst o nejvýraznějších a nejvýznamnějších událostech, které značnou měrou ovlivnily formování zemědělství a národního hospodářství. Spolu s nimi budou rozmístěny informační sloupy představující 11 předních osobností
posledních 100 let českého/československého zemědělství.
Země živitelka je v letošním roce rozdělena do 4 směrů: NÁKUP A PRODEJ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB,
100 LET ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI, ZEMĚDĚLSTVÍ BUDOUCNOSTI a DĚTSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ SVĚT.
Od minulého roku se díky pokračující modernizaci areálu a díky demolici starých pavilonů zvětšila venkovní výstavní
plocha o dalších 7 000 m2
.
1. NÁKUP A PRODEJ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB
– tradiční vystavovatelé (zemědělské firmy, státní instituce, firmy, kraje)
– myslivost, rybářství, včelaři, drobní chovatelé, hospodářská zvířata
– potraviny a podpora zemědělství
– zemědělské střední a vysoké školy
– PAVILON NEJLEPŠÍCH VÍN ČESKÉ REPUBLIKY
– historicky poprvé šampionát plemene Angus mezinárodního rozměru – 1
st EUROPEAN ANGUS SHOW
– 1. aukce plemene limousin v ČR
2. 100 LET ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
– CESTA ČASEM – nejstarší zemědělská technika až po nejmodernější stroje budoucnosti.
– expozice Národního zemědělského muzea a Jihočeského zemědělského muzea (motorové pluhy)
– historická řada traktorů, kombajnů, rozmetadel
– světoví rekordmani – stroje Holmer, CR10.90 aj.
– práškovací letadlo Čmelák
– ocenění významných osobností z posledních 100 let českého a československého zemědělství

3. ZEMĚDĚLSTVÍ BUDOUCNOSTI
– IOT aneb chytré zemědělství = samořiditelné traktory s vestavenou GPS, drony s kamerou apod. – mnoho
z těchto technologií se letos objeví na Země živitelce.
4. DĚTSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ SVĚT
– interaktivní průvodce pro děti, zemědělství formou hry a poznávání
– dětské farmy, naučná stezka, naučný stánek, lesní pedagogika
Rozmístění techniky, jednotlivých stanovišť a vystavovatelů je ve speciální mapě areálu, kterou dostane každý návštěvník ZDARMA ke vstupence.

PRAKTICKÉ INFORMACE
www.zemezivitelka.cz
Výstaviště České Budějovice a.s.
Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
email: info@vcb.cz
PRAKTICKÉ INFORMACE:
předseda představenstva: Ing. Mojmír SEVERIN
obchodní ředitelka: Bc. Eva JÍLKOVÁ, DiS., email: jilkova@vcb.cz
tisková mluvčí: Mgr. Michaela ČEŇKOVÁ, tel: +420 770 143 439,
email: cenkova@vcb.cz
fotograf: Tomáš MIKLÍK, tel: + 420 778 730 855, email: miklik@vcb.cz
termín konání: 23. – 28. srpna 2018
otevírací doba: čt – po 9:00 – 18:00 hodin
út 9:00 – 17:00 hodin
tiskové středisko, PAVILON Z
čt – po 9:00 – 17:00 hodin
út 9:00 – 15:00 hodin
online vstupenka: zakoupení přes prodejní síť TICKETSTREAM

Označeno pod: , ,

Back to top