Crowdfundingová sbírka “Chceme být slyšet” .

Crowdfundingová sbírka “Chceme být slyšet”

Organizace Tichý svět, o. p. s. si klade za cíl neslyšícím co nejvíce ulehčovat život. Proto v roce 2008 spustila online tlumočnickou službu Tichá linka, která přes webové stránky a mobilní aplikace slouží k bezbariérové komunikaci neslyšících, ohluchlých a nedoslýchavých se slyšícími. Ti přes ni řeší jak záležitosti denní potřeby, jako je nákup jídla nebo objednání stolu v restauraci, tak veškerou komunikaci s úřady či lékaři. Tichá linka může neslyšícím v nenadálých situacích doslova zachránit život.

Podobných služeb u nás funguje více, ale pouze Tichá linka je pro všechny uživatele zdarma. Aby služba mohla zdarma zůstat a technicky se vyvíjet s dobou, potřebuje finanční podporu“, říká vedoucí sociálních služeb Tichého světa Olga Blahovcová. Proto se Tichý svět spojil s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka a rozhodl se požádat veřejnost o podporu skrze crowdfundingovou sbírku. Je naprosto zásadní, aby Tichá linka fungovala přes přehledné a moderní mobilní aplikace a byla vždy dostupná. Všichni máme stejné potřeby a práva, bez ohledu na stav sluchu. A může se stát, že právě modernizace a rychlost aplikace pomůže oběti zavolat policii včas. Kampaň s názvem “Chceme být slyšet” byla spuštěna 23. 9. na Mezinárodní den znakových jazyků. Všichni, kdo přispějí na podporu Tiché linky, darují neslyšícím telefonní spojení, která jim umožní komunikaci ve slyšícím světě a kdo ví, třeba pomohou k narození nebo záchraně života. Kampaň podpořil také novinář, režisér a cestovatel Dan Přibáň, který na svých cestách zažil nespočet situací, kdy měl potíž se s někým domluvit, a proto velice dobře chápe, jak velkým může být komunikační bariéra problémem.

V České republice žije zhruba půl milionu osob se sluchovým postižením, pro které je běžná komunikace v závislosti na typu postižení větší či menší bariérou. Mnozí z neslyšících používají k dorozumívání pouze znakový jazyk. Ten má oproti češtině zcela jinou gramatiku a pravidla a hlavně nemá psanou podobu. Pro znakující je tak čeština cizím jazykem a dost často se dostávají do problémů, ve kterých by být nemuseli. Proto je nutné podporovat a vyvíjet služby, které přispívají k dorozumění.

Odkaz na sbírku: https://www.nfpomoci.cz/project/chceme-byt-slyset/

Video s Danem Přibáněm: https://www.youtube.com/watch?v=TkX0GXhJYrc

Osvětová video kampaň Chceme být slyšet:
1) video: https://www.youtube.com/watch?v=goXTzZaA1-4&list=PL8fJgbyk_RoXdgDTAaAv0kupu7-vbqC7e&index=8,
2) video: https://www.youtube.com/watch?v=oxGfyv9J94E&list=PL8fJgbyk_RoXdgDTAaAv0kupu7-vbqC7e&index=5,
3. video: https://www.youtube.com/watch?v=_tGxMsJ3fyU&list=PL8fJgbyk_RoXdgDTAaAv0kupu7-vbqC7e&index=4

Kontakt: Mgr. Eva Štípková, vedoucí komunikace, 603/ 593 623, eva.stipkova@tichysvet.cz

Označeno pod: ,

Back to top