Integrovaná reference kvality RABF 2019 zná letošní držitele certifikátů Excelentní kvalita .

Integrovaná reference kvality RABF 2019 zná letošní držitele certifikátů Excelentní kvalita .

Integrovaná reference kvality RABF 2019 zná letošní držitele certifikátů Excelentní kvalita

Zpráva Nadace ABF, 7. dubna 2019

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zveřejnila výsledky Ratingu pro rok 2019 a předala certifikáty „Excelentní kvalita“ vítězům všech čtyř kategorií na tiskové konference Stavba roku 2019, která proběhla na Ministerstvu průmyslu a obchodu na konci dubna za účasti prvních třech oceněných v každé kategorii.

Předání certifikátů se účastnili vypisovatelé Stavby roku 2019 Ing. Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO, Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, Ing. Jiří Nouza, prezident SPS a Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví a prezident SIA ČR-Rada výstavby.

Při praxi soutěže na nejnižší cenu je potom těžké zajistit skutečnou kvalitu pro konečnou stavbu. Jedním z nástrojů vhodných pro zadavatele je proto reference na projektanta, dodavatele a poskytovatele služeb, se kterými kontrakt na přípravu a následnou realizaci stavby uzavře. Jak ale získat odborně ověřenou referenci, která by se opírala o několikaleté hodnocení zpracovatele zakázky? Tento úkol si již čtvrtým rokem předsevzal naplnit rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství „RABF“, který je sestavován za pětileté období úspěšnosti podle referencí z veřejných přehlídkových soutěží.“ Uvedl RABF Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

RABF se opírá o významný počet navzájem nezávislých odborných hodnocení, za kterými stojí dlouhá řada organizací a nezávislých expertů, a je vyjádřením integrované reference. Je potřeba dodat, že RABF je otevřen pro další oborové přehlídkám a hodnocením, i dalším systémům hodnocení. Předseda ČKAIT, Pavel Křeček, na tiskové konferenci informoval, že aktuálně probíhají jednání o zapojení soutěží o nejlepší stavby jednotlivých krajů do celorepublikové Stavby roku a do hodnocení Ratingu v rámci RABF.

Ratingu pro rok 2019 je sestaven z výsledků řady dílčích hodnocení za roky 2014 – 2018, mezi které jsou zahrnuty tyto přehlídky: Stavba roku | Zahraniční stavba roku | Stavba roku Středočeského kraje | Urbanistický projekt roku | Cena Inženýrské komory ČKAIT | Grand Prix obce architektů | Presta Jižní Čechy | Nejlepší dodavatel roku | Baumit Fasáda roku. V oblasti výrobků o hodnocení: Známka kvality: Výrobek-technologie pro stavebnictví a architekturu | Známka Ověřeno pro stavbu | Grand Prix ForArch | Zlaté medaile IBF | Nejlepší výrobce stavebnin.

Pro hodnocení, přidělování bodů, je přijata zásada, že výše ohodnocení je dána oceněním stavby (nebo výrobku) v některé z výše uvedených přehlídek a na tyto body má nárok každý člen stavebního týmu: autor, projektant, dodavatel nebo výrobce. V případě konsorcia, mají nárok na body všichni členové konsorcia, neb jde o bodování kvality, ne rozsahu jejich účasti. Musí však být uvedeni v dokumentaci konkrétní soutěže. Podíly jednotlivých členů sdružení, nebo podíly autorské neuvedené v dokumentaci se nezkoumají. Každá fyzická nebo i právnická osoba účastnící se na stavbě v projektové přípravě může být uvedena v rámci jedné stavby a vymezené kategorie jen jednou. Tatáž stavba (výrobek-technologie) může být posuzována i opakovaně v různých systémech hodnocení (soutěžích), pokud to jejich podmínky dovolí, získaná ohodnocení se potom sčítají. Aktualizace systému probíhá s roční periodou.

Zdroje informací pro sestavení RABF byly čerpány z otevřených zdrojů poskytnutých vypisovateli a organizátory jednotlivých přehlídek a nejsou zpracovateli RABF dále individualizovány.

Rating pro rok 2019 je zpracován samostatně za roky 2014-2018 pro dodavatele staveb (celkem 221 subjektů), pro fyzické osoby: autory a projektanty (celkem 812 subjektů), pro právnické osoby, zhotovitele projektové dokumentace dokončených staveb (celkem 312 subjektů) a pro dodavatele výrobků a technologií pro přípravu a realizaci staveb (celkem 114 subjektů). Jednotliví účastníci hodnocení získávají za účast v přehlídkách a za získaná ocenění progresivně odstupňovaný počet bodů, ze kterých je potom vypočteno jejich roční pořadí a pořadí za sledované pětileté období.

Za období 2014-2018 bylo uděleno celkem 1 213 040 bodů, které obdrželo celkem 1 459 subjektů posuzovaných v systému RABF a do něj zohledněných přehlídkových soutěžích.

Mezi architekty a projektanty získal nejvíce bodů statik a konstruktér Vladimír Janata, který získal 8750 bodů a spolu s ním další 4 osoby získaly ocenění „Excelentní kvalita“ za to, že získali více předních umístění. 204 osob získalo „Výborná kvalita“ za aspoň jedno nebo i více předních umístění, dalších 317 osob získalo hodnocení „Dobrá kvalita“ za získání aspoň jednoho dílčího ocenění.

Mezi projektovými ateliery a kancelářemi byla nejúspěšnější AED project, a.s., která získala celkem 12910 bodů, a patří mezi 6 kanceláří, které získaly „Excelentní kvalitu“, 84 získalo „Výbornou kvalitu“ a 138 „Dobrou kvalitu“.

Mezi výrobci obhájila první místo společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Weber s 5 800 body a spolu s šesti dalšími firmami získala zařazení „Excelentní kvalita“, 27 výrobců získalo ocenění „Výborná kvalita“ a 64 „Dobrá kvalita“.

Absolutním vítězem hodnocení je i pro rok 2019 Metrostav a.s. s 36 070 body, která spolu s 10 dalšími dodavateli získala ocenění „Excelentní kvalita“, 49 dodavatelů obhájilo hodnocení “Výborná kvalita“ a 102 „Dobrá kvalita“.

Spolu s výsledky RABF byli představeny také letošní aktuálně otevřené soutěžní přehlídky organizované Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, kterými jsou Stavba roku 2019, Zahraniční stavba roku 2019, Stavba roku Středočeského kraje 2019, Urbanistický projekt roku 2019 a Známka kvality Výrobek technologie pro architekturu a stavitelství roku 2019. Účast a výsledky všech těchto soutěží jsou započítávány do hodnocení Ratingu v RABF.

Uzávěrky přihlášek jednotlivých soutěží:

Stavba roku 2019 10.6.2019

Zahraniční stavba roku 2019 10.6.2019

Urbanistický projekt roku 2019 10.6.2019

Stavba roku Středočeského kraje 2019 14.6.2019

Známka kvality Výrobek-technologie roku 2019 1.7.2019

Více o Ratingu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na www.rabf.cz.

1.místo kategorie výrobci

WEBER SAINT-GOBAIN

certifikát převzal ředitel Ing. VLADIMÍR WEISS

předávající J.Fibiger, Nadace ABF P. Serafín, MPO

1.místo kategorie projektant

certifikát převzal Ing. Vladimír Janata

předávající J.Fibiger, Nadace ABF, R. Sedláková, předsedkyně poroty Stavba roku

1.místo kategorie projekční atelier

AED

certifikát převzal ředitel Ing. Aleš Marek

předávající J.Fibiger, Nadace ABF, P. Křeček, ČKAIT

1.místo kategorie dodavatelé

METROSTAV

certifikát převzal obchodní ředitel Ing. Karel Volf

předávající J.Fibiger, Nadace ABF, P. Nouza, SPS

Kompletní výsledky RABF pro rok 2019 budou prezentovány na webu www.rabf.cz v průběhu května 2019. Nadace ABF vystaví jednotlivým účastníkům na jejich žádost, certifikát o jejich umístění v hodnocení RABF pro potřeby referencí pro výběrová řízení a pro potřeby propagace.

O Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství: Nadace ABF od roku 1992 organizuje soutěž STAVBA ROKU v rámci jednoho ze svých nadačních programů. Programy a činnost nadace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj architektury a stavitelství. Nadace ABF organizuje také ZAHRANIČNÍ STAVBU ROKU, URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU, STAVBU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Součástí činnosti je udělování ZNÁMKY KVALITY výrobkům a technologiím a RATING Nadace ABF.

KONTAKT PRO MEDIA A SOUTĚŽNÍ PROGRAMY:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

stavbaroku@stavbaroku.cz

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

předseda správní rady

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství