Jizvy vznikají i v plicích a mohou zabíjet .

Jizvy vznikají i v plicích a mohou zabíjet

Existuje léčba, ale pojišťovny ji vždy lidem nehradí

Praha, 8. 9. 2021 – Alespoň jednu jizvu na těle má snad každý člověk, obvykle jej nijak netrápí, snad jen špatnými vzpomínkami na to, jak vznikla. Jsou však jizvy, které na první ani na druhý pohled vidět nejsou, přesto mohou zabít. Jsou to jizvy na plicích. Typickou nemocí, při níž jizvení probíhá neviditelně, ale pomalu ubírá plochu k dýchání a plíce postupně „tuhnou“, je idiopatická plicní fibróza (IPF). To, že se v plicích něco děje, zjistí obvykle specialista – pneumolog. Při poslechu hrudníku slyší zvuk připomínající chůzi po zmrzlém sněhu nebo rozepínání suchého zipu. Dalším z příznaků IPF jsou paličkovité prsty a nehty ve tvaru hodinových sklíček. Fibróz je však celá řada, nejenom idiopatická, a v Česku jimi trpí tisíce lidí. Postup nemoci, která v posledních fázích pacienty stojí život, lze výrazně zpomalit moderní antifibrotickou léčbou. Tu ale s výjimkou IPF nehradí zdravotní pojišťovny, a pokud si ji pacienti s jiným, v čase postupujícím typem plicního jizvení nezaplatí sami, nemohou ji lékaři nasadit. Cena se pohybuje v řádu desítek tisíců korun na měsíc. Na možnosti, jak situaci zlepšit, upozorňují lékaři u příležitosti Týdne IPF, který startuje 13. září.

„Máme k dispozici antifibrotické léky, které pacientům pomáhají, potýkáme se však s tím, že se jedná o léky nehrazené ze zdravotního pojištění. Pojišťovny v tuto chvíli nemají povinnost léčbu platit, a v některých případech ji tedy nehradí. To je třeba změnit, léčba by se měla dostat bez větších průtahů k tomu, kdo ji potřebuje. Další podmínkou pro zlepšení současné situace je, aby pacient doputoval do některého ze 17 center pro intersticiální plicní procesy, kde mohou lékaři moderní léčbu v indikovaných případech nasadit,“ vysvětluje MUDr. Martina Šterclová, Ph.D., předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy (SIPP) České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS). Pokud si pacient nechce nebo nemůže léčbu financovat ze svých zdrojů, lze žádat zdravotní pojišťovnu o mimořádnou úhradu a odvolat se lze na paragraf 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. „Ten ale pojišťovně neukládá povinnost léčbu uhradit. Pouze umožňuje úhradu léčivého přípravku v případech, které sama shledá výjimečnými. Kritéria výjimečnosti však v zákoně uvedena nejsou. Bohužel mám v péči řadu pacientů, kterým pojišťovna úhradu odmítla, přestože by z ní jednoznačně profitovali,“ říká MUDr. Šterclová.

Podle plicního lékaře MUDr. Ladislava Laciny z Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie Fakultní nemocnice Bulovka panuje v předepisování a schvalování antifibrotik chaos. „Úhradový systém zaveden není a jedinou cestou, pomineme-li samoplatbu pacientem, je žádost o mimořádnou úhradu. Kladně vyřízených žádostí je hluboko pod 50 %, patrně je to i méně než třetina. Nutno podotknout, že i kladné žádosti bývají leckdy až po odvoláních, urgencích a po značné době,“ popisuje.

Pokud se pojišťovna přece jenom rozhodne pacientovi léčbu uhradit, musí o úhradu žádat opět za další tři měsíce. Pokud by terapie získala úhradu z veřejného zdravotního pojištění, nebudou o ni pacienti muset co tři měsíce žádat znovu a znovu.

Dalším problémem je podle MUDr. Šterclové to, že se řada pacientů nedostane do specializovaného centra, kde by se jim dostalo přesné diagnostiky a léčby. „Stává se celkem běžně, že k nám lidé přijdou pozdě, v pokročilé fázi onemocnění. Týká se to nejenom těch s IPF, ale i s dalšími fibrózami, které vznikají jako důsledek jiných onemocnění, například revmatických. O nových možnostech léčby a nutnosti posílat pacienty k nám se tak snažíme neustále informovat praktické lékaře, kardiology a revmatology, kteří ve své péči takové pacienty mohou mít,“ dodává MUDr. Šterclová. „Obecně lze říct, že screening plicního postižení se zatím do podvědomí části revmatologů ještě nedostal. Bohužel to platí i pro některé pneumologické ambulance, které váhají s odesláním nemocných s IPF nebo s jiným fibrotizujícím intersticiálním plicním procesem.“

Jak doplňuje MUDr. Lacina, například revmatologičtí pacienti se k plicním lékařům většinou dostávají jaksi mimochodem, bez koordinace s jejich ošetřujícím lékařem. „Napříč odbornostmi také narážíme na nešvar, kdy je pacientovi provedeno CT hrudníku či břicha, tam je jako vedlejší nález popsána plicní fibróza, ovšem jeho lékař na tento vedlejší nález již nijak nereaguje,“ říká.

Počet lidí, kteří by mohli mít z nasazení antifibrotické léčby užitek, se počítá na stovky. Podle MUDr. Laciny jde jen u IPF o přibližně 700 nemocných. „U dalších typů plicních fibróz tak přesnou evidenci nemáme, ale velmi zhruba lze odhadnout, že se bavíme o téměř 1500 lidech. U některých je nemoc dlouhodobě bez aktivity, u jiných se ji daří zvládat jinými druhy terapie. Odhadem by antifibrotické léky pomohly 300–500 z nich.“

Čím dříve pacienti s plicním postižením léčbu dostanou, tím větší naději na snížení míry poškození plicní tkáně mají. Nemoc se projevuje zprvu nenápadně, většinou dušností a kašlem. Pacienti přestávají stačit svým vrstevníkům a i v klidu se nemohou nadechnout. V posledních fázích onemocnění už pacientům nestačí nadechnutý vzduch k okysličení těla. Bez léčby zbývají nemocnému přibližně tři roky života.

O idiopatické plicní fibróze

Idiopatická plicní fibróza poškozuje plicní sklípky, jizví je – bere plochu k dýchání, plíce tuhnou a člověk se nemůže nadechnout. Postup nemoci zpomaluje léčba, která je v tuzemsku hrazená sedm let. Pacienti se k ní však často nedostanou, protože se nemoc odhalí pozdě. Projevy idiopatické plicní fibrózy lékaři často zaměňují za chronickou obstrukční plicní nemoc či srdeční selhání. Nemoc se ohlašuje zprvu nenápadně, člověk se začne zadýchávat do schodů, později i při chůzi či hovoru, v pokročilém stadiu má pocit nedostatku vzduchu při běžných denních činnostech a v závěru věnuje veškerou energii tomu, aby se nadechl. Bez správné léčby přitom idiopatická plicní fibróza výrazně zkracuje život pacienta. S léčbou se průměrné přežití nemocných může prodloužit na dvojnásobek. Více informací nawww.plicnifibroza.cz.

Mgr. Markéta Pudilová, e-mail: market.pudilova@gmail.com, +420 776 328 470

Mgr. Veronika Ostrá, e-mail: ostraveronika@gmail.com, +420 776 245 881

Panu Zdeňkovi (75) z Brandýsa nad Labem lékaři diagnostikovali idiopatickou plicní fibrózu (IPF) před sedmi lety. Do té doby se léčil s astmatem, avšak potíže s dechem se nedařilo jeho ošetřujícímu lékaři léčbou dostatečně řešit. Zdeněk proto změnil lékaře a dostal se na podrobnější vyšetření na plicní oddělení Fakultní nemocnice Bulovka. „Tam lékaři zjistili, že mám úplně jinou diagnózu, než se kterou jsem se doposud léčil,“ vzpomíná Zdeněk.

Ihned po odhalení IPF mu lékaři doporučili moderní, tzv. antifibrotickou léčbu, která zpomaluje postup nemoci. Kvůli úhradovému omezení pojišťovny mu ji však lékaři nemohli předepsat. Zařadili jej proto do klinické studie hodnotící nový přípravek z této lékové skupiny a v terapii nyní může pokračovat i po ukončení studie. Po roce a půl od nasazení léčby museli lékaři Zdeňkovi k léčbě přidat i kyslíkovou terapii – kvůli pozdnímu odhalení správné diagnózy byla totiž IPF v době zjištění poměrně pokročilá. Medicinální kyslík si prostřednictvím mobilního kyslíkové přístroje Zdeněk dávkuje podle potřeby a zátěže a na nějakou dobu mu to umožnilo znovu zvládat všechny své aktivity a volně se pohybovat. Nicméně nemoc pomalu postupuje a po čase musel Zdeněk aktivní život opět omezit. „Před tím, než mi lékaři oznámili, že mám IPF, jsem netušil, že taková choroba existuje,“ říká a pokračuje: „Kvůli nemoci jsem musel postupně omezit veškeré aktivity vyžadující pohyb. Pro velkou dušnost a kašel nemohu chodit na větší vzdálenosti. Další nepříjemností je velké zahlenění dýchacích cest. Potíže mám kvůli problémům s dechem i při oblékání a hygieně.“ Nemoc Zdeňkovi ovlivňuje i psychickou kondici. „Kvůli zadýchávání mám vědomou nechuť k pohybu, protože je pro mě opravdu vyčerpávající. To ale bohužel vede k dalšímu zhoršování dýchacích funkcí,“ popisuje. Nejhorší období pro Zdeňka přišlo před dvěma lety, kdy se musel rozhodnout, zda absolvuje riskantní operaci střeva kvůli podezření na rakovinu. „Operační riziko bylo při pokročilé plicní fibróze velmi vysoké. Nakonec jsem se ale rozhodl zákrok podstoupit,“ popisuje. Operace dopadla dobře a zároveň se naštěstí ukázalo, že nádor nebyl zhoubný.

V době koronavirové pandemie bylo pro Zdeňka s ohledem na riziko nákazy vše komplikovanější. „Musel jsem dodržovat zásady prevence a omezil jsem styky s rodinou a přáteli. Navíc nutnost nošení roušek a respirátorů mi znemožňuje dýchání,“ vysvětluje. Zdeněk se na doporučení lékaře nechal očkovat proti nemoci covid-19 hned, jak to jen bylo možné. Obě dávky zvládl bez komplikací. „Mrzí mě přístup lidí, kteří vystupují proti očkování, aniž by k tomu měli vážný důvod. Já jsem ve vysoce rizikové skupině a jakoukoli možnost, jak snížit šíření nemoci v populaci, vítám.“

Zdeněk celý život pracoval ve stavebnictví v různých provozních a ekonomických funkcích – od mistra až po ředitele stavební firmy, kterou v roce 2001 založil. „Letos vlastně slavím 30. výročí jejího vzniku,“ usmívá se Zdeněk. V roce 2005 spoluzaložil Cech střechařů a 14 let vykonával volenou funkci cechmistra České republiky. „Před nemocí jsem rád jezdil na kole po jižních Čechách a krásné Šumavě, hrál jsem golf a v zimě jsem lyžoval,“ popisuje Zdeněk a dodává: „Bohužel už nemohu tyto koníčky provozovat, nyní trávím čas pouze čtením a setkáváním s rodinou a kamarády. I přesto, že mě nemoc omezuje, nadále žiji podle hesla ‚Dum spiro spero‘ (‚Dokud dýchám, doufám‘).“

U paní Jiřiny (76) ze Čtyřkol u Benešova odhalili lékaři idiopatickou plicní fibrózu (IPF) před třemi roky. První podezření na nemoc vyslovila její praktická lékařka na pravidelné preventivní prohlídce. Při poslechu plic totiž zaznamenala tzv. krepitus (zvuk připomínající chůzi po zmrzlém sněhu nebo rozepínání suchého zipu), jenž je typickým znakem IPF. „Na doporučení praktické lékařky jsem proto navštívila pneumologickou ambulanci, kde mi provedli podrobnější vyšetření,“ popisuje paní Jiřina. Pneumolog jí však sdělil, že má plíce v pořádku. „Nepociťovala jsem žádné významné příznaky, jen jsem se občas zadýchávala. Připisovala jsem to ale své hmotnosti – po odchodu do důchodu jsem přibrala skoro patnáct kilo,“ vysvětluje paní Jiřina a doplňuje: „Takže když mi pneumolog řekl, že mám plíce v pořádku, nijak jsem se nad tím nepozastavovala. Nepřipadala jsem si nemocná.“ IPF nebyla pro paní Jiřinu neznámým pojmem. Stejnou nemocí totiž trpěl i její bratr, který jí bohužel před pěti lety podlehl. „Byla jsem vlastně ráda, když mi lékař řekl, že jsem v pořádku, protože jsem věděla, co je to za nemoc a jak může skončit,“ říká. Několik týdnů po vyšetření u pneumologa si šla paní Jiřina ke své praktické lékařce vyzvednout recept na léky. Ta se divila, že jí pneumolog řekl, že je v pořádku. Poslechla proto paní Jiřině plíce znovu, a protože krepitus stále slyšela, poslala ji tentokrát na plicní oddělení přímo do benešovské nemocnice. Tamní lékař po sérii vyšetření vyslovil podezření na IPF a odeslal paní Jiřinu do specializovaného centra v Thomayerově nemocnici v Praze. „V centru mi paní doktorka na základě výsledků vyšetření oznámila, že IPF opravdu mám a ihned mi nasadila léky,“ vzpomíná paní Jiřina. Nejmodernější, tzv. antifibrotickou léčbu, dostala ihned – na rozdíl od svého bratra, který si o ni musel na pojišťovně složitě žádat přes paragraf 16 každé tři měsíce.

Označeno pod: ,

Back to top