160.Žofínské fórum

160.Žofínské fórum

Na Žofíně se konalo 160. Žofínské fórum, které připravila Agentura NKL Žofín s. r. o. ve spolupráci se svými partnery. Žofínské fórum zahájil svým vystoupením ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Ministr průmyslu přednesl jak by měla vypadat Státní energetická koncepce.

Státní energetická koncepce :

a, Schválená napříč politickým Spektrem ( jasné strategické cíle, východiska, dopadové analýzy )
b,Respektovaná státní správou ( v legislativě, výkonu státní správy, zahraniční, politice, správě majetkových účastí )
c,Flexibilní ( prostor pro technologii,politiku,ekonomiku )
d,Reflektující dlouhodobé trendy (vývoj v EU,technologie,ekonomika,mez.politika ) a specifické podmínky ČR.
e,Vybavená nástroji pro realizaci ( výkonné nástroje státu, strategický reporting a zpětná vazba.

Dále zde byla diskutována problematika trhu s elektřinou, vymezení energetického trhu, veřejná podpora v energetice.

Spolupráce se všemi partnery probíhala na špičkové úrovni, bez jakýchkoliv problémů.Profesionálně jako vždy bylo 160. Žofínské fórum vedeno manažérem Žofínského fóra panem doktorem Jiřím Vaníčkem.

Podrobnější informace na www.zofin.cz

František Bouda – ČESKÝ SMĚR – red.