25. výročí – ČKAIT

7/2017 Praha 12. 9. 2017

ČKAIT a FOR ARCH 2017 (19. – 23. 9. 2017, PVA Letňany, Praha) ve vzájemných souvislostech

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě letos slaví 25. výročí.

ČKAIT představí svoji novinku v podobě jednodenního TECHNOLOGICKÉHO FÓRA za účasti jejího předsedy, Ing. Pavla Křečka. Založili jsme nový směr pro odbornou veřejnost – platformu pro dialog mezi státní správou a vystavovateli veletrhu FA a odbornou veřejností. Stavebnímu managementu je určena KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2017, kde ČKAIT je odborným garantem. A STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM ČKAIT je přichystané zodpovědět návštěvníkům veletrhu otázky a problémy navrhování, provádění a užívání staveb.

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM se uskuteční 20. 9. 2017, od 8.30 hod., v Kongresovém sále PVA EXPO v Letňanech – http://www.ckait.cz/content/technologicke-forum-2017-na-veletrhu-arch

Jedná se o diskusní setkání investorů, developerů, projektantů, představitelů státní správy, samosprávy, akademické obce a vystavovatelů o aktuálních tématech ze stavebního oboru. Letošní startovní ročník otevře ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která bude obhajovat přínosy novely stavebního zákona. Zjednoduší novela agendu a zkrátí dobu přípravy staveb? Jakým tlakům budou čelit stavební úřady? Ovlivní práci projektantů? Nejen na tato témata přijdou diskutovat Pavel Křeček, předseda ČKAIT, Václav Matyáš, prezident SPS, Hana Landová, předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje HK ČR, Jiří Polanský, makroekonom České spořitelny a další hosté.

Pavel Křeček, předseda ČKAIT, k TECHNOLOGICKÉMU FÓRU sdělil: „Doufám, že to nebude předvolební mítink ANO, jak jsem jej v poslední době zažil. Doufám, že to bude věcná debata nad schváleným stavebním zákonem. Ale především že se potkají vrcholoví představitelé českého stavebnictví.“.

Ministr životního prostředí Richard Brabec zahájí druhý diskusní blok výhledem a možnostmi dotačních titulů využitelných pro chytrá města. Jaký vliv má BIM na právní předpisy či stav přípravy státní správy na dané změny? Účast v diskusi přijali mj. náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba, ekonomický manažer MÚ Litoměřice Jaroslav Klusák, vedoucí oddělení VDC (Virtual Design and Construction) Skanska Josef Žák. Registrace pro autorizované osoby a novináře zdarma na http://forarch-forum.cz/.

KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2017 se koná 19. 9. 2017, od 10.00 hod. do 15.00 hod. Je umístěna do Vstupní haly II, Kongresového sálu PVA EXPO v Letňanech – http://www.ckait.cz/sites/default/files/konference_reditelu_projektovych_spolecnosti_2017.pdf

Největší konference ředitelů projektových společností v České republice (7. ročník), kterou připravuje společnost CEEC Research a GRAITEC, je tradičně zařazena do programu FOR ARCH, jako její zahajovací konference.

Pozvání na tuto konferenci přijali odborníci z nejrůznějších sfér stavebnictví. Jsou připraveni diskutovat s odbornou veřejností v počtu 600 účastníků o aktuální situaci v sektoru projektové přípravy, nových zakázkách, klíčových připravovaných legislativních změnách.

Za předsednickým stolem se ve dvou diskusních panelech vystřídají: Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, Richard Brabec, ministr životního prostředí, Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu, Miroslav Kohout, Country Manager Graitec, Pavel Křeček, předseda ČKAIT, Ladislav Krumpolec, generální ředitel Weber, Libor Suchánek, generální ředitel Sulko, Jan Smola, generální ředitel Heluz, Jiří Vacek, ředitel CEEC Research, Dan Ťok, ministr dopravy ČR, Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, Jiří Kroupa, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR ad.

Účastníkům konference bude prezentována studie projektových společností 2017. Registrace pro autorizované osoby a novináře zdarma na registrace@ceec.eu .

STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM ČKAIT

Po celou dobu konání veletrhu budou vybraní odborníci poskytovat bezplatně informace pro návštěvníky v rámci Stavebního poradenského centra, a to v Hale 1, sektoru E. Součástí poradenského centra je výstava odborných stavebních časopisů vydávaných v ČR, které k tomuto účelu zapůjčuje stavební odborná knihovna ČKAIT. Návštěvníci veletrhu tu najdou také prodejnu odborné stavební literatury z produkce vydavatelství ČKAIT a dalších vydavatelů. Největší zájem návštěvníků se váže na služby poradenského centra; možnost vybrat si nezávislého odborníka, poradit se s ním, zkonzultovat právní či technický problém spojený s přípravou stavby, jejím prováděním, se stavebními úpravami stávajících staveb, či s provozem staveb.

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz

Označeno pod:

Back to top