28. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY .

HLEDÁ SE STAVBA ROKU 2020 . 28. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKYPŘIHLÁŠKY DO 10.6.2020Staňte se i v letošním roce součástí nejdéle trvající prestižní soutěže, která již déle než čtvrt století představuje a ukazuje průřez tím nejlepším v architektuře i stavitelství po celý rok v celé republice i za jejími hranicemi.Všechny přihlášené stavby v ČR opět představíme novými unikátními filmovými dokumenty. Každá přihlášená stavba bude opět prezentována minimálně jednou stránkou v jedinečném tištěném katalogu soutěžní přehlídky.Přihlášené stavby budou po uzavření přihlášek zveřejněné na webu Stavby roku v pořadí dle datumu doručení přihlášek.PŘIHLASTE SE A PŘEDSTAVTE I VAŠI STAVBU ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI SE STAVBOU ROKU 2020!
FILMOVÝ DOKUMENTPŘIHLÁŠENÉ STAVBYSTAVBA ROKU 2019Více nový youtube kanálStavba roku


VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÉ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ,

dovolujeme si Vás oslovit v této mimořádné době, a pozvat Vás formou příjemné virtuální prohlídky a unikátních filmových dokumentů na cestu po přihlášených stavbách v České republice v roce 2019.

Příprava již 28. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2020 aktuálně běží. Průběžně zpracováváme Vaše přicházející přihlášky a připravujeme opět neobyčejnou ochutnávku toho nejlepšího, co přihlašovatelé, zhotovitelé, investoři, projektanti i autoři objektů, považují za to nejzdařilejší ze svého portfólia v Česku i v zahraničí.

Aktuální situaci sledujeme a průběžně Vás budeme informovat o aktuálním dění na webu i facebooku. Stavba roku 2020 je s Vámi!

Nominace Stavby roku 2020 budou slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 10. září 2020.

Slavnostní vyhlášení výsledků Stavby roku 2020 se uskuteční ve čtvrtek 19. října 2020.

Přihlášky do Stavby roku 2020 zasílejte elektronicky do 10.6.2020 na email stavbaroku@stavbaroku.cz.      

Sledujte nový facebook STAVBY ROKU a aktuality na webu STAVBY ROKU!

Příjemné chvíle se STAVBOU ROKU 2020

Vám přejí vypisovatelé soutěže

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

STAVBA ROKU 2020

ZAHRANIČNÍ  STAVBA  ROKU 2020

Přihlášky otevřené do 10. června 2020.

Více na www.stavbaroku.cz

Připomeňte si s námi video nominovaných v roce 2019.

Přihlášky do 10.6.2020

A K T U A L I T Y
STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020PŘIHLÁŠKY OTEVŘENÉ DO 10.6.2020Více informací na www.stavbaroku.cz.
POROTA STAVBY ROKU 2020V čele poroty v roce 2020 architekt Jan Vrana.
MONITORING MÉDIÍ STAVBY ROKUVybíráme pravidelně pro Vás!
KONFERENCE BIM VE STAVEBNICTVÍ 2020Připravujeme pro Vás!Sledujte Českou stavební akademii!
VÍCE Z AKTUALIT STAVBY ROKUP A R T N E Ř I   S T A V B Y  R O K U  2 0 2 0
HLAVNÍ  PARTNEŘI
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ ROZHLASOVÝ PARTNER
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ZAHRANIČNÍ STAVBY ROKU
VŠICHNI PARTNEŘI STAVBY ROKU 2020 ZDEDĚKUJEME  VŠEM  PARTNERŮM  STAVBY  ROKU  ZA  PODPORU !
NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍVáclavské náměstí 833/31, Praha 1KONTAKT PRO SOUTĚŽE  stavbaroku@stavbaroku.czKONTAKT PRO MÉDIA  media@abf-nadace.cz


F B

Označeno pod:

Back to top