31. ročník Festivalu komorní hudby Český Krumlov

31. ročník Festivalu komorní hudby Český Krumlov

31. ročník Festivalu komorní hudby Český Krumlov

Od 23. června do 5. července 2017 se v Českém Krumlově uskuteční již 31. ročník Festivalu komorní hudby. Publikum se může těšit na umění renomovaných ansámblů a interpretů, ale také na vystoupení mladých či méně známých hudebníků spojených s jižními Čechami. Také letos chce festivalový program představit bohatství podob, které pojem komorní hudba obsahuje. Jedním z podstatných dramaturgických záměrů je přitom uvedení skladeb s prokazatelnými vazbami ke krumlovskému regionu a k hudebnímu životu někdejších majitelů krumlovského panství.

I v tomto roce bude festival zahájen Barokní nocí na zámku Český Krumlov, která umožní současnému návštěvníkovi nahlédnout do světa velkorysých barokních slavností. Tradičně jde zároveň o jednu z mimořádně vzácných příležitostí, kdy se v unikátně dochovaném zámeckém divadle inscenuje představení i s využitím původní jevištní mašinérie. Letos zde ansámbl Capella Regia pod vedením Roberta Huga uvede novodobou premiéru komické opery Das Orakel od Antonína Laubeho (1718-1784) na německé libreto Christiana Fürchtegotta Gelerta. Kopii opisu tohoto díla, jež patří k nemnoha dochovaným Laubeho operám, získal muzikolog Václav Kapsa ze stockholmské Musik- och teaterbiblioteket a nepochybně jde o cenný příspěvek k doplnění informací o vývoji operní tvorby v českých zemích v 18. století.

Výhradně ze skladeb zastoupených ve schwarzenberské hudební sbírce bude sestaven program Ozvěn pražského jara, který v intepretaci Wihanova kvarteta představí několik podob smyčcového kvartetu z konce 18. století. Na pozapomenuté typy tohoto útvaru poukáže uvedení fugového kvartetu od Wolfganga Amadea Mozarta a variací na tehdy oblíbené operní árie od italského skladatele Giuseppe Cambiniho (1746-1825?), jejichž předlohy zazpívá českokrumlovská rodačka Zuzana Benešová. Dodnes převládající podobu čtyřvětého kvartetu bude reprezentovat jednak kvartet G dur, op. 54, č. 1 od Josepha Haydna, za druhé pak další novodobá premiéra festivalového programu, kvartet G dur od schwarzenberského dvorního hudebníka Jana Venta (1745-1801).

Pětadvacátému výročí zapsání města do seznamu UNESCO je věnován koncert Historická hudba českokrumlovských kostelů v podání vokálního souboru Dyškanti, jenž bude vycházet z badatelské činnosti uměleckého vedoucího ansámblu, muzikologa Martina Horyny.

Na volně přístupném matiné dále opět vystoupí Jazzband schwarzenberské gardy s repertoárem vybraným z hudebního archivu tělesa, které v Českém Krumlově pod tímto názvem působilo mezi světovými válkami.

Z nadějných jihočeských interpretů se českokrumlovskému publiku představí Ludmila Dvořáková (*1990), čerstvá absolventka konzervatoře na hudební fakultě ZUYD University v Maastrichtu, která společně s jedním z nejrenomovanějších českých hráčů na cink, Richardem Šedou, zahraje na Varhanním recitálu v kostele Božího těla v bývalém minoritském klášteře. Své vazby k jihočeskému regionu stále udržuje hráčka na knoflíkový akordeon, prachatická rodačka Jana Bezpalcová (*1979). Tato absolventka výmarské Hudební akademie Franze Liszta na festivalu vystoupí v rámci nocturna spolu s

renomovanou violoncellistkou Dominikou Weiss-Hoškovou. K již etablovaným hudebníkům můžeme počítat sólistu slavnostního koncertu, fagotistu Jana Hudečka (*1990 v Českých Budějovicích, vítěz interpretační soutěže Pražského jara v roce 2014), který přednese dva Vivaldiho fagotové koncerty. Doprovodí jej věhlasný slovenský komorní orchestr Capella Istropolitana, jenž dále uvede kratší symfonické skladby Givanniho Battisty Sammartiniho, Ottorina Respighiho, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Ilji Zeljenky.

Podpora mladých talentovaných hudebníků je jedním z hlavních cílů koncertu Akademie komorní hudby, vedené violoncellistou Tomášem Jamníkem (vítěz interpretační soutěže Pražského jara v roce 2006). Spolu s letošními stipendisty Akademie dále vystoupí i flétnista Oto Reiprich.

Mezi ty, kteří si již plným právem získali renomé špičkových interpretů, nepochybně patří aktéři dvou dalších večerů různého žánrového zaměření: Koncert Jazz nad Vltavou na terase hotelu Růže bude patřit ASPM Jana Spáleného. K vrcholům letošního programu lze přiřadit koncert k poctě Josefu Sukovi, na němž provede klavírní Guarneri trio Praha nejslavnější triové skladby Josefa Suka, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.

Dramaturgickou novinkou letošního ročníku bude Koncert pro Egona Schieleho, na němž zahraje komorní soubor Variace složený z hráčů České filharmonie Schönbergův smyčcový sextet Zjasněná noc a další skladby Schieleho současníků. Do budoucna by se organizátoři v rámci těchto koncertů chtěli soustředit na hudbu 20. a 21. století a odkazem na Schieleho jméno tak připomněli skutečnost, že Český Krumlov není provždy zakonzervovaným skanzenem středověké, renesanční a barokní architektury, ale i v pozdějších epochách inspiroval a bude inspirovat i soudobé umělce.

Zpracoval Martin Voříšek

Vstupenky na jednotlivé koncerty lze koupit

1/ v Infocentru:

office: náměstí Svornosti 2, CZ – 381 01 Český Krumlov

tel.: +420 380 704 621

fax: +420 380 704 619

e-mail: tickets@ckrumlov.info www.ckrumlov.info

Slevy: pro důchodce, studenty 20 %

vozíčkáři – vstup s doprovodem volný

děti do 15ti let – vstup volný

2/ Možno objednat telefonicky nebo e-mailem také u nadačního fondu: tel.: 721 470 558, pelzova@komorni-festival.cz

Vstupenky pro novináře a možnosti ubytování v Českém Krumlově v době festivalu:

Kontaktujte prosím paní Hanu Pelzovou, ředitelku festivalu,

pelzova@komorni-festival.cz

Podrobný program a další informace naleznete na http://www.komorni-festival.cz/.