162. Žofínské fórum

Tentokrát navštívil Žofínské fórum ministr dopravy Antonín Prachař,Tomáš Čoček ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR ,Tomáš Janeba prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury a Milan Veselský obchodní ředitel Metrostav a.s.

Již 162. Žofínské fórum se věnovalo otázkám ve Stavebnictví a veřejným zakázkám.Jako vždy zavítali na fórum studenti a odborná veřejnost.

Ministr dopravy uvedl příčiny krize ve stavebnictví.

Jsou to tyto body podle ministra dopravy :

Financování veřejných staveb může působit proticyklicky – zvýšení veřejných investic v době nastupující krize – stal se přesný opak.
Majetkoprávní příprava – výkupy pozemků – Po přijetí nové legislativní úpravy (novela zákona č. 416/2009 Sb.) je avizována menší ochota vlastníků prodat pozemek, což může vést ke zvýšení počtu vyvlastňovacích řízení.
Výběrové řízení – znění současného zákona o veřejných zakázkách je problematické, z toho důvodu je podávána celá řada podání na ÚOHS (zhruba roční zdržení).
Územní plánování – Velmi častým jevem je napadání územně plánovacích dokumentací u soudu. To má za následek mnohaleté zpoždění přípravy i u staveb, které s předmětem žaloby vůbec nesouvisí. EIA, územní řízení a stavební řízení – časté odvolávání se a podávání žalob občanskými iniciativami u jednotlivých stupňů přípravy staveb. Infringement Evropské komise k zákonu o EIA.

Jako vždy bylo o situaci diskutováno .Odborníci měli mnoho dotazů na přednášející a vznesly i své názory na danou situaci ve stavebnictví silnic a železnic.Na téma železnice bude samostatné fórum.

Prezentace jsou dostupné na webové stránce www.zofin.cz

Kliknutím na www.zofin.cz se dostanete na Agentůru NKL Žofín.

František Bouda – ČSOŽ ČR – ČESKÝ SMĚR

Označeno pod: , ,

Back to top