60 nejlepších rytin – František Horniak .

60 nejlepších rytin – František Horniak .

60 nejlepších rytin – František Horniak .

V rámci připomínání významných životních jubileí autorů známkové tvorby připravilo Poštovní muzeum výstavu věnovanou jednomu z nejvýraznějších zástupců slovenského ryteckého umění Františku Horniakovi. Výstava s názvem František Horniak – 60 nejlepších rytin totiž připomíná a oslavuje Mistrovo výročí narození. Vedle skvostných ocelorytin představuje liniové rozkresby autora, finální známky, aršíky, přepážkové archy a obálky prvního dne vydání (FDC). František Horniak se narodil 16. června 1956 v Žikavě u Zlatých Moravců. V roce 1971 nastoupil na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Kremnici zaměřenou na zpracování kovů. Od roku 1981 začal pracovat jako rytec poštovních razítek Technické ústředny spojů v Bratislavě, přičemž od roku 1982 se začal specializovat na tvorbu příležitostných poštovních razítek. Těsně před rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky v roce 1991 začal participovat i na tvorbě poštovních známek, kterých realizoval více než 150. V současnosti působí jako rytec poštovních cenin odboru POFIS Slovenské pošty, a.s. Za svou činnost získal řadu tuzemských i mezinárodních ocenění, jejichž výběr je součástí výstavy. Například známka „Umění: Ladislav Medňanský“ získala v roce 2005 vavříny v soutěži o nejkrásnější známku světa „Grand Prix de lʼExposition WIPA“ organizované svazem vídeňských filatelistů. Několikrát také zvítězil v soutěži o nejkrásnější zahraniční poštovní známku světa „China Best Foreign Stamp Annual Poll“ v Pekingu. Úspěšná byla i Horniakova spolupráce s doc. Martinem Činovským, ArtD., který ho zasvětil do tvorby rytin poštovních známek, nebo s prof. Dušanem Kállayem, akad. mal., mj. předsedou Realizační komise známkové tvorby Slovenské pošty. S ním v roce 2007 vytvořil velkoformátový aršík Bratislavský hrad, který získal řadu ocenění na Slovensku i v zahraničí. K výstavě bude vydán katalog a bude představena známka Jan Jessenius. František Horniak je autorem rytiny k této známce, která vyšla ve společném vydání České republiky, Slovenska a Maďarska. Zveme Vás i na doprovodnou akci k výstavě. V sobotu 25. června 2016 od 9 do 15 hodin se již tradičně bude konat příležitostná poštovní přepážka, jejíž součástí bude od 9 do 12 hodin autogramiáda Františka Horniaka. Bude zde možné zakoupit dopisnici k výstavě, nechat si ji orazit příležitostným poštovním razítkem a podepsat Mistrem Františkem Horniakem. Výstava, kterou připravilo Poštovní muzeum Praha ve spolupráci s Poštovním muzeem Banská Bystrica a za podpory Slovenského inštitútu v Prahe, je návštěvníkům přístupná na adrese Nové mlýny 2, Praha 1, od úterý do neděle vždy od 9 do 17 hodin. Výstava potrvá do 11. září. Kurátoři výstavy: Martin Vančo, Martin Říha | Supervize: Jan Novotný, Jan Kramář | Grafické řešení výstavy a příležitostné dopisnice: Motor, s.r.o. | Grafické řešení razítka: Vladislav Rostoka | Grafické řešení propagačních materiálů: Motor, s.r.o.; Martin Pavelka, Radek Procházka, Česká pošta, s. p. | Realizace výstavy: LN – Design, s.r.o. Partneři výstavy: Slovenská pošta, a.s., Slovenský inštitút v Prahe | Poděkování za spolupráci: Miroslav Spišiak, Monika Poliaková, Jitka Zamrzlová, Adéla Hončová, Denisa Sedláková, Vladimír Halabrín, Dita Říhová, Veronika Krabatschová, Jaroslava Horáková, Antónia Paulinyová, Vladimír Valovič, Ingrid Hohošová, Marcin Rewak Více o výstavě: www.postovnimuzeum.cz, www.facebook.com/postovnimuzeum

Zřizovatelem Poštovního muzea je Česká pošta, s. p

Podobně jako každé sportovní klání má své vítěze a poražené, má každá poštovní známka svůj schválený či nepřijatý výtvarný návrh. Zvítězit může jen jeden, poražených je mnoho. Nepřijaté návrhy skončily v muzeu a nikdo je vlastně nezná. Tuto neznalost se snaží výstava alespoň částečně napravit. Představuje nerealizované grafické návrhy ke známkám s tematikou letních olympijských her, které Poštovní muzeum uchovává. Nevydané návrhy jsou dílem významných československých výtvarníků Cyrila Boudy, Zdeňka Buriana, Josefa Lieslera, Jiřího Rathouského, Maria Strettiho, Aleny Suchardové Podzemné aj. Prvními československými známkami vydanými v přímé souvislosti s koná ním her byla dvouznámková emise k olympiádě v Melbourne (1956). Výstava je doplněna ze sbírek Národního muzea, jež laskavě zapůjčilo exponáty související s olympiádami, které se nekonaly, nebo se konaly jindy, jinde či bez našich reprezentantů. Jedná se o drobné předměty propagačního charakteru, vydané k olympiádě Tokio 1940, kolekci předmětů souvisejících s neuskutečněnou olympiádou Praha 1980 včetně dvou architektonických modelů plánovaných sportovišť, sportovní oděvy a další předměty připravené k olympiádě Los Angeles 1984 (neú- čast států socialistického bloku) a předměty, vztahující se k nerealizované olympiádě Praha 2016. Výstava představuje dětským i dospělým návštěvníkům fenomén automobilu téměř od jeho vzniku až do 60. let minulého století. Sestává z kreseb známého českého výtvarníka Václava Zapadlíka (*1943), prezentovaných společně s více než stovkou modelů starých vozů. Václav Zapadlík je zástupcem uměleckého směru označovaného jako fotorealismus, přičemž se ve svém díle zaměřuje výhradně na dopravní techniku. V posledních letech se věnuje také návrhům poštovních známek, které jsou prostřednictvím této výstavy předkládány veřejnosti. Lze si tak prohlédnout vůz Z4 z roku 1933, významnou novinku na českém automobilovém trhu mající jako první pohon předních kol. O jeho popularitu se zasloužila reklamní kampaň s Vlastou Burianem v hlavní roli. Za pozornost stojí také Walter 6B s dnes již nedochovanou unikátní karosérií firmy Josefa Sodomky z Vysokého Mýta. Vystavené modely veteránů pocházejí ze dvou sbírek. V prvním případě jde o sbírku Uměleckoprůmyslového musea v Praze, která představuje značku Matchbox a její věhlasnou sérii Models of Yesteryear. Tato série do detailu propracovaných autíček patří k vůbec nejzdařilejším. Prezentována je přitom její druhá modelová řada, vyráběná od počátku 60. let 20. století. Druhý soubor, zapůjčený panem Martinem Švecem z Mělníka, je tvořen především značkou Legendární automobily od společnosti Amercom S. A. a zachycuje produkci vozidel prvních šedesáti let 20. století. Vítězové a poražení 4| 6| – 30| 9| 2016 Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě Klášter 136, Vyšší Brod Nedílnou součástí této prázdninové výstavy jsou interaktivní herní prvky, které ocení zejména dětští návštěvníci.

www.postovnimuzeum.cz

www.facebook.com/Postovnimuzeum