8. ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2016″

8. ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2016″

a 6. ročníku soutěže o značku „DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2016“

Konkurence na trhu s potravinami u nás je stále tvrdší, a to nejen vzhledem k různým domácím, ale i kvůli nezanedbatelným vnějším vlivům. To nutí výrobce hledat stále sofistikovanější a také rozmanitější způsoby, jak oslovit spotřebitele, jak ho přesvědčit, že právě ten jeho výrobek je v tom či onom lepší než jsou ty ostatní. Kvalita potravin vyrobených v České republice se tak potěšitelně rok od roku zvyšuje, což zřetelně pozorujeme i u těch přihlášených do soutěže o Českou a Dětskou chuťovku. Nepochybně se na tom podílí i nejrůznější mediální kampaně, které lidé pozorně sledují a následně si pod vlivem získaných informací pročítají údaje na obalech – údajně mnohem pečlivěji, než je zvykem v zahraničí.

Na druhou stranu se ale tato zostřená zákaznická vnímavost dá v konkurenčním boji i různě zneužít. Není asi náhoda, že Ministerstvo zemědělství nově spouští testování potravin, jímž reaguje na různá hodnocení objevující se v médiích. A jelikož média prodávají především negativní zprávy, není nejspíš mnohdy výsledný obraz o českých potravinách úplně korektní. Ať tak či tak, Česká chuťovka je naprosto nezávislá soutěž, podepřená od samého začátku především autoritou nezpochybnitelných odborníků napříč různými obory, kteří nepodléhají žádným lobbistickým tlakům a rozhodují naprosto průhledně a nestranně. Právě to na soutěži výrobci také nejvíc oceňují, a proto se jich o obě ocenění uchází každým rokem stále víc.

Je tomu tak i proto, že značky ČESKÁ a DĚTSKÁ CHUŤOVKA se snaží vyhnout zbytečné byrokracii a jednoduchým a průhledným způsobem deklarují zákazníkovi jen to, co je obsaženo už v jejich názvu: oceněná potravina byla vyrobena českým výrobcem a na území ČR a především – spotřebiteli bude chutnat! Důraz na chuť je pak tím stěžejním, protože co jiného než právě chuť korunuje každou potravinu? Tím se také obě značky odlišují od všech dalších ocenění, která mohou čeští potravináři u nás získat.

Po sedmi úspěšných ročnících se budou letos výrobci kvalitních českých potravin tedy znovu ucházet o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2016“. Odborná úroveň a prestiž soutěže je od letoška posílena tím, že odbornou garanci nad ní převzala renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského. Vedle ní bude dalším odborným garantem i VOŠES a SPŠ potravinářských technologií PODSKALSKÁ, kde budou na podzim probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže se současně stal rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, která nemá u nás ani jinde obdoby, bude opět udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku VOŠES a SPŠPT PODSKALSKÁ a žáků ZŠ Londýnská. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, což je důležitá informace nejen pro rodiče, ale i pro samotné výrobce. Kromě toho se organizátoři snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.

Za sedm let existence se značkou Česká chuťovka může pyšnit již celkem 380 potravin, Dětských chuťovek bylo dosud uděleno 92, přičemž zájem o ně stále roste. Letošní 8. ročník soutěže se opět koná pod záštitou předsedy Senátu PČR Milana Štěcha a nově i pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Předávání ocenění se uskuteční 20. října opět v důstojné atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2016“ a již počtvrté bude také jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.

Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.

Generálním partnerem „České chuťovky“ je již tradičně skupina Ahold. Partnerem soutěže je po loňské premiéře opět Hasičská vzájemná pojišťovna, která poskytne jejím účastníkům 10% slevu na pojištění soukromého majetku, odpovědnosti a pojištění úrazu. Pěti nejlépe hodnoceným účastníkům pak poskytne 10% – 50% slevu na pojištění podnikatelských rizik. Nováčkem mezi partnery je e-shop Prima-produkty.cz, jenž se specializuje na prodej kvalitních regionálních potravin a bude ve svém sortimentu nabízet i ty oceněné Českou nebo Dětskou chuťovkou.

Mediálním partnerem celé soutěže je vydavatelství AGRAL s tituly Potravinářská revue, Potravinářský zpravodaj a Řeznicko/uzenářské noviny, vydavatelství RIX (tituly Prosperita, Madam Business, fresh Time) a společnost Falcon Media Broadcast, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.

Josef Sléha, SYMPEX GROUP s.r.o.,

sleha@sympex.cz

www.ceskachutovka.cz

www.facebook.com/ceskachutovka

ČESKÁ CHUŤOVKA – ZNAČKA, KTERÁ SI NA NIC NEHRAJE

 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. partnerem soutěže Česká chuťovka. (Praha 24. 5. 2016) – Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. se stala partnerem soutěže Česká chuťovka. V této soutěži jsou oceněni výrobci kvalitních českých potravin, kteří tímto způsobem propagují sebe a své výrobky. Soutěž Česká chuťovka je zaměřena na podnikatele a firmy, jejichž činnost a další úspěšný rozvoj si lze jen těžko představit bez kvalitního pojištění. Hasičská vzájemná pojišťovna – ryze česká pojišťovna, se snaží v rámci své obchodní strategie propojovat s českými partnery a tím udržet „českého ducha“ i v oboru pojišťovnictví na českém pojistném trhu. HVP, a.s. pro účastníky 8. ročníku soutěže Česká chuťovka 2016 připravila zvýhodněnou nabídku pojištění jak pro soukromé pojištění účastníků soutěže, tak i pro pojištění jejich podnikatelských aktivit. „Jako partner soutěže poskytneme jejím účastníkům 10% slevu na pojištění soukromého majetku, odpovědnosti a pojištění úrazu. Pěti nejlépe hodnoceným účastníkům pak poskytneme 10% – 50% slevu na pojištění podnikatelských rizik,“ upřesnila Ing. Vladimíra Ondráková, ředitelka obchodního úseku a předsedkyně představenstva HVP, a.s

Bc. Petra Mačková Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., obchodní úsek Římská 2135/45, 120 00 Praha 2 tel.: 222 119 186,

mackova.petra@hvp.cz

Označeno pod: ,

Back to top