Archeologické muzeum DOLNÍ VĚSTONICE .

Archeologické muzeum DOLNÍ VĚSTONICE .

Pavlovské vrchy se táhnou severojižním směrem mezi řekou Dyjí a rakouskou hranicí a patří mezi vyhledávaná místa České republiky svojí štědrostí přírody a příznivým podnebím .

Významnou krajinnou dominantou Pavlovských vrchů je národní přírodní rezervace Děvín , kde se nachází naučná stezka .

Okolní krajina a její malebná příroda , která se rozprostírá v okolí Děvína se svojí zvláštností zapsala v roce 1986 do seznamu biosférických rezervací pod záštitou UNESCO .

V severovýchodní části Pavlovských vrchů vévodí celému kraji zřícenina hradu Děvičky ze 13.století .
Děvín je nejrozsáhlejší a nejvyšší vápencovým jurským bradlem Pavlovských vrchů .

Údolí pod Pálavskými vrchy lemuje dnešní novomlýnská nádrž . Pálava patří svým klima a podnebím k nejteplejším místům naší republiky a proto se v okolí daří pěstování vína , rozličné vegetaci a fauně .
Na území dnešních novomlýnských nádrží se rozkládala dříve typická mozaika naivních biotopů od lužních lesů
s nejvlhčími Olšinovými vrbinami po dubové Jaseniny ,
od slatinných mokřadů a zaplavovaných luk až po suchomilná společenstva na hrúdu u Dolních Věstonic .
Tyto úkazy , biotopy národní přírodní rezervace ,zaplavované louky a zmizelou květenu území nynějších Novo – mlýnských nádrží nám přibližuje současná expozice v místním archeologickém muzeu
v Dolních Věstonicích “ Život pod Pálavou “ .
Expozice je rozdělena na dvě části , v první části nás seznámí
s životem lovců mamutů , kteří v době ledové u Pálavy tábořili .
Historie Velké Moravy je čitelná z archeologických záznamů kraje pod Pálavou .
Jsou zde k vidění ukázky nejstarší keramiky a textilií , model pravěkých sídlišť , pazourkové nástroje , stylizované plastiky a sošky zvířat i lidí .
K unikátním exponátům patří maketa sošky Věstonické Venuše z pálené hlíny , jediný dochovaný hliněný portrét na světě ( sošku nalezl Dr. Karel Absolon ) a maska z mamutoviny .
Druhá část expozice představuje faunu a flóru lužní krajiny před vybudováním novomlýnských nádrží a následně po ukončení stavby vodního díla .
V druhé místnosti jsou presentovány historické fotografie , připomínají život zaniklé obce Mušov .

Tato výstava potrvá do konce Října 2019 .
Více na www.rmm.cz

redaktorka – IVA Fryčová

Označeno pod: ,

Back to top