Archeopark v Pavlově .

Tato moderní budova muzea “ Archeoparku “ byla otevřena pro veřejnost v roce 2016 v Pavlově , nachází se na místě archeologického naleziště gravettienské kultury v období mladého paleolitu . Byla navržena a zhotovena architektonickou kanceláří Radko Květ a zrealizována architekty Radkom Květem a Pavlem Pijáčkem . Pro tuto budovu byl zvolen povrchový materiál vápencové skály , aby vzhledem zapadl do Pálavské krajiny . Jedná se o nadčasovou budovu . Projekt získal hlavní ocenění odborné poroty v soutěži o českou cenu za architekturu . V muzeu uvidíte unikátní exponáty z pravěké doby a života lovců mamutů . Úvodem vám bude promítnut film o místě a okolí Pálavy a životě před 30 000 lety .

Expozice v muzeu je moderně pojata s audiovizuálním a interaktivním záznamem .

V patře budovy se nachází knihovna , kde můžete nahlédnout do knih s pravěkou tématikou , archeologických vykopávek , odívání pravěkých lidí , nález mumií z doby ledové .

Vystaveny jsou i umělecké předměty , mezi nimi se nachází sošky Venuše a plastiky zvířat a kostěné nástroje z doby pravěku .Kromě

naleziště mamutích kostí je tady i hrob tří paleolitických lidí.

Pravidelně se v Archeoparku konají zajímavé tématické akce , jako i workshopy , např. vytváření pravěké kytice lektorek , studentek z Mendelovy university ze zahradnické fakulty v Lednici .

Rovněž tyto studentky vytvořili podobu mamuta z proutí , slámy a sušených květin , který stojí před budovou muzea .

Provoz expozice Archeoparku zajišťuje Regionální muzeum v Mikulově.

Další informace na :

Vzácné venuše chránili při převozu těžkooděnci se samopaly a s kuklami na hlavě – Novinky.cz

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vzacne-venuse-chranili-pri-prevozu-tezkoodenci-se-samopaly-a-s-kuklami-na-hlave-40279797

Iva Fryčová – redaktorka

Označeno pod:

Back to top